Sitede Ara

Robotik rehabilitasyon merkezimizde Lokomat (robot yardımlı yürüme), Armeo Power (el-kol robotu), Anymov (robotik yatak) ve Biodex Denge Eğitim Sistemi ile hizmet verilmektedir. İnme, omurilik yaralanması, beyin hasarı, çocuklarda serebral palsi gibi hastalıklarda erken dönemden itibaren rehabilitasyon programının önemli bir parçası olarak tedavide yer alır.

Bilgi ve Randevu Almak İçin Formu Doldurun

Hastalıklar

Parkinson Hastalığı

Parkinson Hastalığı, insanda akıcı ve uyumlu hareket etmeyi sağlayan beyindeki hücre gruplarının işlevlerini kaybetmesi sonucu ortaya çıkan sinir sistemi hastalığıdır. Bu hastalıkta, beyinde bilgilerin hücreler arasında iletimini sağlayarak vücut hareketlerinin düzgün ve dengeli şekilde yapılmasını sağlayan dopamin adlı kimyasal madde eksiktir. Nedeni tam olarak bilinmemektedir. Hareketlerde yavaşlık, istirahat halinde ellerde ve çenede titreme, kol ve bacaklarda katılık, küçük adımlarla yürüme, yüz ifadesinde donukluk, aynı tonda konuşma, halsizlik, kas ağrısı, denge bozukluğu, duruş bozukluğu gibi belirtiler görülmektedir.

Omurilik Yaralanması (Omurilik Felci)

Omurga kanalının içinden geçen omuriliğin düşme, çarpma, ezilme, çekme veya kırık gibi travmalardan sonra omurilikteki sinir hücrelerinin zarar görmesine omurilik yaralanması denir. Omurilikte yaralanma seviyesinde hasar gören sinir hücreleri o seviyede yalıtkan bir tabaka oluşturarak beyinden gelen duyu ve hareket sinyallerinin, o seviyenin altındaki vücut kısımlarına ulaşmasını engeller. Omurilik hasarı bel ve sırt bölgesinde ise her iki bacakta birden kuvvet kaybı olur ve buna "parapleji" adı verilir. Omurilik hasarı boyun bölgesinde ise hem kollarda hem de bacaklarda kuvvet ve hareket kaybı görülebilir ve "tetrapleji" olarak adlandırılır.

Serebral Palsi

Serebral palsi (SP), farklı sebeplerden dolayı beyinde oluşan bir hasar nedeniyle çocuğun belirli kaslarını rahat çalıştıramaması ve hareket ettirememesi ile karakterize sinir sistemi hastalığıdır. Hasarın beynin hangi bölgesinde olduğuna ve büyüklüğüne bağlı olarak belirtiler de çeşitlilik göstermektedir. Hastalığın bilinen en sık görülen nedenleri erken doğum, uzamış ve zor doğum sırasında bebeğin nefessiz kalması, hamilelikte görülen dengesiz tansiyon, kanamalar, doğum sonrası gelişen ağır iltihabi hastalıklar, kafa travmaları, sık sık bebeğin havale geçirmesidir. SP'li çocukların hareket gelişimi yaşıtlarına göre geridir. Çocuk geç başını tutar, geç oturur ve geç yürür. İlk dönemlerde kollarda bacaklarda gevşeklik veya tam tersi belirgin sertlik gözlenebilir. Bazı çocuklarda tüm vücut etkilenirken, bazılarında bir vücut yarımı veya her iki bacak etkilenmektedir. Çocuk kaslarını ve vücudunu istediği gibi yönetemediğinden hareketleri kısıtlıdır. SP'deki beyin hasarı ilerleyici olmamakla birlikte hasarı geri döndürmek de mümkün değildir. Fakat çocuklar fizik tedavi ve rehabilitasyon ile birçok becerisini geliştirebilir ve hareket yeteneği kazanabilirler.

Multiple Skleroz

Multiple Skleroz (MS), beyin ve omurilikteki sinir tellerini çevreleyen kılıfın hastalığıdır. Sinir kılıfının hasar gördüğü bölgelerde sertleşmeler olur ve bu sertliklere plak adı verilir. Bu plaklar beyin ve omurilikte çok çeşitli bölgelerde bulunarak, sinir iletimini bloke eder ve hastalarda çeşitli şikayet ve bulguların ortaya çıkmasına neden olurlar. MS'in nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte bağışıklık sisteminin bir nedenden dolayı tetiklenerek sinir hücrelerine saldırısı sonucu oluştuğu düşünülmektedir. Beyin ve omuriliğin etkilenen bölgesine göre kol ve bacaklarda uyuşma, karıncalanma, çift görme, konuşma bozukluğu, halsizlik, denge bozukluğu, güçsüzlük, kas sertleşmesi gibi belirtiler görülebilmektedir. Hastalık alevlenmeler ve düzelmelerle seyreder. Herkes MS'den aynı şekilde ve aynı oranda etkilenmez.

Tedavi Yöntemleri

Lokomat (Yürüme Robotu)

Yürüme yeteneğini kısmen veya tamamen kaybetmiş hastalarda tekrar yürüme yeteneğinin kazanılmasına yardımcı olan robotik yürüme sistemine lokomat denir.

Robot Yardımlı Yürüme Tedavisi Nedir?

Robot yardımlı yürüme tedavisi; inme, omurilik yaralanması, beyin hasarı gibi nörolojik veya kalça-diz protez, önçaprazbağ yaralanması gibi ortopedik nedenlerden dolayı yürüme yeteneğini kaybetmiş hastaların bir robotik cihaz yardımıyla yürüme yeteneğini yeniden kazandırmayı veya yürümesini düzeltmeyi hedefleyen bir fizik tedavi şeklidir.

Lokomat Tedavisi Dünyada Ne Kadar Zamandır Kullanılmaktadır?

Robot yardımlı yürüme tedavisi ilk olarak 1995 yılında kullanılmaya başlanmıştır. Lokomat kullanımına 2002 yılında FDA onayı alındıktan sonra robot yardımlı yürüme tedavisi tüm dünyada yaygınlaşmıştır.

Lokomat Nasıl Çalışır?

Lokomat iki ana bölümden oluşur. Birinci bölümde hasta yürüme bandı üzerinde ayakta dik şekilde askıya alınır ve robota dış kayışlar yardımıyla bacaklarından bağlanır. Hastanın ağırlığı önceden yapılan muayene sonucunda askılar ve robot yardımıyla belirli oranlarda azaltılır. Ağırlığın ne kadar azaltılacağı hastanın hareket kabiliyetine göre belirlenir. Vücut ağırlığının hangi oranda robot tarafından destekleneceği belirlendikten sonra yürümeye hastanın katkısının ve cihazın katkısının ne oranlarda olacağı değerlendirilerek çalışmalara başlanır.

İkinci bölümde ise bilgisayar kontrollü robotik motorlar mevcuttur. Bu robot parçalar hastanın bacaklarına kalça ve diz eklemleri referans alınarak bantlarla monte edilir. Yürüme başladığında bacaklar doğal yürüme hareketi oluşturacak şekilde hareket ettirilirken, robot parçalar üzerindeki alıcılar vücudun harekete cevabını değerlendirerek bilgisayara aktarır. Bilgisayarda oluşturulan grafiksel veriler yardımıyla hastanın yürümenin hangi aşamasında ve ne düzeyde problem yaşadığı belirlenir. Bilgisayarla bacaklardaki eklemler sürekli kontrol edilirken, robot hastanın bacaklarını doğal yürüme sırası ile hareket ettirir. Hasta doğal yürüme paterni içindeyken robot müdehale etmezken, yürüyüş bozulduğu an robot gerekli düzeyde müdehale eder. Eklemler üzerinde yer alan güç ölçüm alıcıları hasta ile Lokomat arasındaki etkileşimin uyumlu olup olmadığını sürekli kontrol altında tutmaktadır.

Lokomat Yürümeyi Öğrenmede Hastaya Nasıl Yardımcı Olur?

Yürüme yeteneğini kaybetmiş hastalarda hastayı olabildiğince erken ayağa kaldırmak yürüme yetisinin tekrar kazanılmasında ve hareketsizliğe bağlı sorunların önlenmesinde çok önemlidir. İnme ve omurilik yaralanması gibi nörolojik hastalıklara bağlı yürüme bozukluklarında beyinden gelen sinyaller kaslara ulaşamamaktadır. Ortopedik nedenlere bağlı yürüme bozukluklarında ise kaslar beyinden gelen sinyallere gerekli cevabı verememektedirler.

Lokamat ile yapılan tekrarlı yürüme hareketi, hastalık nedeni ile bozulmuş beyinden gelen Sinyal akışının yeniden kazanılmasına, beyin ve omuriliğin birlikte çalışmasına, hastalık veya yaralanma nedeniyle kesilen sinyal iletiminin yeniden oluşmasına yardım eder. Özellikle beyin ve omurilik hastalarında lokomat tedavisi omurilik ve bacaklar arasında olan refleks arkın yeniden oluşmasını sağlayarak, yürüme hareket serilerinin tekrarlanması, sinirleri uyararak omuriliğe yürümeyi nasıl başlatacağını ve devam ettireceğini yeniden hatırlatmaktadır. Lokomat tedavisi ile bacaklardan gelen duyusal uyarılar ve görsel algı ile birlikte beynin reorganizasyon ve adaptasyon yeteneği sonucunda beyinde yürümeyi sağlayan bölgelerdeki zarar görmüş hücre gruplarının görevlerini başka beyin hücre grupları öğrenir.

Robot Yardımlı Yürüme Tedavisinin Diğer Faydaları Nelerdir?

Lokomat sistemi yatağa bağımlı ve yürüyemeyen hastada kasların yeniden güçlenmesini ve bacaklardaki kan dolaşımının yeniden sağlanmasına yardımcı olmaktadır. Yeniden yürüme yeteneğini geri kazanan hastanın kemik yapısı güçlenerek kemik erimesi ve buna bağlı oluşabilecek kırık riski de azaltılmış olur. Hastayı erken ayağa kaldırma hareketsizliğe bağlı gelişebilecek yatak yarası, damar tıkanıklığı ve eklemde kısıtlılığı gibi sorunların önlenmesini sağlamaktadır.

Lokomat Tedavisinden Kimler Yararlanabilmektedir?

Tedavinin asıl amacı yürüyemeyen hastalarda yürüme yeteneğinin yeniden kazanılması veya yürüyebilen hastalarda yürüme yeteneğinin geliştirilmesidir.

 • İnme (Beyin felci)
 • Beyin Hasarı
 • Parkinson hastalığı
 • Multipl skleroz
 • Boyun ve bel bölgesinden omurilik felci
 • Serebral Palsi (Çocuklarda beyin felci)
 • Kalça-diz protez ameliyatları sonrası
 • Ön ve arka çapraz bağ hastalıkları ve ameliyatı sonrası

Tedavinin uygulanabilmesi için hastanın bacaklarında en az bir ana kas grubun da az da olsa bir miktar duyu veya motor hareket bulunmalıdır.

Hasta Nasıl Tedaviye Alınır?

Diğer fizik tedavi uygulamalarında olduğu gibi hastalar program öncesi fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı tarafından ayrıntılı bir değerlendirmeye alındıktan sonra tedaviye uygunsa hastaya göre tedavi programı ve süresi belirlenir.

Armeo Power (El-Kol Robotu)

Felçli Hastalarda Son Teknoloji El-Kol Robotu İle Robot Yardımlı Tedavi

Armeo Power rehabilitasyonun erken fazından itibaren el ve kolun hareket bozukluklarında kullanılabilen bir tür robotik rehabilitasyon cihazıdır. Armeo Power ile el ve kolunu kontrollü şekilde kullanamayan hastalara bir robotik sistem yardımıyla kol ve el rehabilitasyonu uygulanabilmektedir.

Robot Yardımlı Kol-El Rehabilitasyonu Nedir?

İnme, travmatik beyin yaralanması ve omurilik yaralanması gibi nörolojik hastalıklar sonucu gelişen kol ve elde fonksiyon bozukluklarında kullanılan, kol ve eldeki kullanma kabiliyetini arttırmayı hedefleyen robot yardımlı nörorehabilitasyon yöntemidir. Hastanın eliyle cisim kavraması, yemek yemesi, kıyafet giyip çıkarma gibi günlük aktivitelerini geliştirmesine yardımcı olur. Ağır hareket bozukluğu olan hastalar da dahil olmak üzere erken dönemde rehabilitasyona katılımı sağlamaktadır.

Armeo Power Nasıl Çalışır?

Kol-el robotu robotik dış iskelet ve istenilen yüksekliğe ayarlanabilen ve üç boyutlu çalışma alanı sağlayan elektrikli bir sütundan oluşmaktadır. Tüm kola gerekli desteği vererek hastanın kol ve el hareketlerini geliştirmesine yardım eder. Tüm kol genişlik ve uzunluklarında, her iki el ve kolda kullanılabilir. Omuz, dirsek, kol ve el bileğinin tüm hareket yönlerinde hastayı çalıştırabilmek mümkündür. Robotik motorlar bilgisayar kontrollüdür ve bir software yardımıyla tekrarlı yoğun hareket programlarını içeren oyunların da yardımıyla hastanın motivasyonunu arttırarak, kol-el hareket kabiliyetinin artmasını sağlamaktadır.

Armeo Power Tedaviye Nasıl Yardımcı Olur?

Armeo Power yüksek konsantrasyonlu spesifik hareketlerin çalıştırılmasına olanak vererek hastalık nedeni ile bozulmuş, beyinden gelen sinyal akışının yeniden kazanılmasına veya yaralanma nedeniyle kesilen ve hareketin başlamasını sağlayan sinyal iletiminin yeniden oluşmasına yardım eder. Hareket kabiliyetini yeniden restore eden, kavrama gücünü geliştiren ve beynin yeniden organizasyonunu sağlayan bir yöntemdir. Armeo Power ile tekrarlanan hareketler neticesinde ortaya çıkan uyarana karşı tepki olarak beyinde çeşitli mekanizmalar sağlıklı sinir gövdelerinden yeni sinir bağlantılarının oluşmasına neden olur. Uyaran arttıkça kullanılmayan, zarar görmüş sinir bağlantıları kaybolarak yerlerini yeni oluşan ve kullanılan sinir bağlantıları alır. Böylece hastanın hareket becerisi artar.

Armeo Power Tedavisinin Diğer Faydaları Nelerdir?

Rehabilitasyonun erken döneminde aktif kol ve el hareketi olmayan hastada hareketi sağlayarak kas erimesini önler, dolaşımı düzenleyerek ödemi azaltır, hareketsizliğe bağlı gelişebilecek eklem kısıtlılıklarını engeller ve ağrıyı azaltır. Erken dönemde el fonksiyonlarının yeniden kazanılmasını sağlayarak hastanın günlük yaşam aktivitelerinde bağımlılığını azaltır, motivasyonunu arttırır.

Tedaviden Kimler Yararlanabilir?

Tedavinin asıl amacı kol ve ele yeterli desteği sağlayarak hastanın hareket kontrolünü geliştirmek ve kol-el hareket bozukluğunu düzeltmektir. Kol-el robotunun faydalı olduğu ve kullanılabildiği hastalıklar:

 • İnme
 • Omurilik Yaralanması
 • Beyin Hasarı
 • Serebral Palsi (Çocuklarda beyin felci)
 • Multiple skleroz gibi nörolojik hastalıklar

Hastalığın erken döneminde kolunda ve elinde aktif hareketi olmayan hastalar da tedaviye alınabilmekte ve fayda görmektedir.

Anymov (Robotik Yatak)

Nörolojik hastalıkların erken dönemlerinde yoğun tedavi olanağı sağlayan ilk robotik yatak sistemidir.

Anymov Nasıl Çalışır?

Robotik sistem 13 motor yardımıyla çeşitli yönlerde hareket sağlayarak rehabilitasyon hastasının tedaviye erken katılımına olanak vermektedir. Robotik sistemin hareket yönleri ve hareket açısı aşağıdaki gibidir:

 • Dik pozisyon (85˚)
 • Kalça açma (35˚)- kapama
 • Ayak çekme (15˚)-itme (30˚)
 • Diz açma-kapama (5-110˚)
 • Sırt desteği (maksimum 90˚)
 • Baş aşağı pozisyon (-15˚)
 • Yukarı, aşağı (maksimum 105 cm-minimum 64 cm) ve yanlamasına (25˚)

Robotik Yatak Sistemi Kimlere Uygulanabilir?

Robotik yatak sistemi, hareket kabiliyeti oldukça azalmış ve yoğun rehabilitasyon programının gerekli olduğu nörolojik hastalarda ve çeşitli nedenlerle hastanede yatış süresi uzamış, hareket bozukluğu oluşmuş hastalarda, yeni ameliyattan çıkmış ortopedik hastalarda uygulanabilmektedir. Robotik yatağın uygulanabileceği ve faydalı olacağı hastalıklar aşağıda sıralanmıştır:

 • İnme
 • Alzheimer hastalığı
 • Beyin hastalıkları
 • Beyin hasarı
 • Ağır yaralanmalar
 • Parkinson hastalığı
 • Boyun ve bel bölgesinden omurilik felci
 • Geriatrik hastalar (Yaşlılığa bağlı hareketsizlik)
 • Kalça-diz protez ameliyatları sonrası
 • Ön çapraz bağ ameliyatı sonrası

Robotik Yatak Sisteminin Faydaları Nelerdir?

Robotik teknoloji ile hastanın hareketinin erken sağlanması duruş ve yürüme kabiliyetinin yeniden kazanılmasını sağlayarak, hareketsizliğe bağlı gelişen yatak yarası gibi sorunlardan korunmaya yardımcı olur. Erken dönemde robotik yatak tedavisinin uygulanması hastalarda damar tıkanıklığı, idrar yolunda mikrop, kabızlık, bağırsak tıkanıklığı, göğüste balgam birikimi ve zatürre, eklem kısıtlılığı, kemik erimesi, sistemik veya kaslarda kuvvetsizlik, böbrek taşı, tansiyon dengesizliği, yaygın kas ve eklem ağrısı sıklığını azaltır ve hareketsizliğe bağlı gelişen sorunları önler. Erken dönemde rehabilitasyona katılım hastanın motivasyonunu arttırıp rehabilitasyon sürecini hızlandırır.

Biodex Denge Eğitim Sistemi

Yaşlılık, Parkinson ve inme gibi nörolojik hastalıklar, görme bozuklukları, iç kulak yoluyla ilgili hastalıklar, kireçlenme ve diabette gibi hastalıklar denge bozukluklarına neden olmaktadır. İnme (felç) hastaları felcin olduğu taraftaki bacağa yük vermede zorluk yaşarlar ve bu nedenle yeni bir yürüyüş şekli geliştirirler. Bu yürüyüş ise düşme riskini yüksek oranda arttırmaktadır. Yine yaşlılık, Parkinson gibi durumlarda yürüme sırasında her iki bacağa ağırlık aktarımı düzgün yapılamadığından denge bozulur ve düşme riski artar.

Biodex denge eğitim sistemi çok çeşitli tedavi seçenekleri ile hastalarda denge problemlerinin düzelmesini ve kas tonusunun arttırılmasını sağlayan ileri teknoloji bir sistemdir. Bu sistemle düşme risk değerlendirilmesi yapılır, denge bozukluğunun vücuttaki hangi sistemlerden kaynaklandığı tespit edilerek rehabilitasyon programı bu veriler ışığında oluşturulur. Ayrıca bu sistemde değerlendirmenin yanı sıra interaktif oyun şeklinde denge egzersiz programları da bulunmaktadır. Bu programlarla hastalar çalıştırılarak kas gücü ve hareket kabiliyeti arttırılır, denge bozukluğu düzelir. Yani bu sistemle denge probleminin nedeni tespit edilerek o probleme yönelik egzersizler uygulanabilmektedir.

Alter-G (Yerçekimsiz Koşu Bandı)

Alter G ilk olarak NASA tarafından uzaydan gelen astronotların yerçekimine uyumu ve yürüme eğitimleri için geliştirilmiştir. Yerçekimsiz ortamda egzersiz yapmayı sağlayan ileri teknoloji bir cihazdır. Cihaz %80'e varan yerçekimsiz ortam sağlayarak felç, spor yaralanması, kireçlenme, obezite gibi nedenlerden yürüyemeyen hastaların yürüyebilmesini hatta koşabilmesini sağlamaktadır. Özellikle beyin ve omurilik felci, Parkinson gibi nörolojik hastalarda bu cihaz yardımıyla yürüme tekrar sağlanarak, beynin yürümeyi tekrar öğrenmesi, beyin fonksiyonlarının yeniden düzenlenmesi ve yürümenin otomatikleşmesi sağlanmaktadır.

Yine diz, kalça ve ayak bileği kireçlenmesi, spor yaralanması, ameliyat sonrası rehabilitasyon, yaşlılığa bağlı yürüme problemleri yaşayan hastalarda oldukça etkili bir tedavi yöntemidir. Bu hastalarda cihaz içinde yerçekimsiz ortam sağlanarak hastanın rahatlıkla yürümesi sağlanır, kas gücü ve koordinasyonu arttırılarak, denge düzeltilmektedir.

Doktorlarımız

Tüm Doktorlar