Sitede Ara

Patoloji

Patoloji, hastalık bilimi anlamına gelmektedir ve hücre, doku ve organlardaki yapısal ve işlevsel bozukluklar ile ilgilenip bunların hastalıklarını tanımlar.

İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji anabilim dalımız, 2011 yılından kurulmuş olup eğitim-öğretim, araştırma ve laboratuvar hizmetleri vermektedir. Laboratuvarımızla birlikte, üniversite hastanemizin -4. katında faaliyet göstermektedir. 

Anabilim dalımızda 2 profesör, 2 doçent, 1 yardımcı doçent ve 3 uzman görev yapmakta olup laboratuvarımızda 9 teknisyen, 5 sekreter ve 1 yardımcı personel çalışmaktadır. 2017 yılında 1 araştırma görevlimiz, uzmanlık eğitimini tamamlayıp patoloji uzmanı olmuştur. 

Üniversitemizin Tıp Fakültesi, Uluslararası Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi İngilizce ve Türkçe programları, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda Ebelik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ile Patoloji Teknikerliği bölümlerinde öğrencilere patoloji dersleri verilmektedir. Ayrıca Tıp Fakültesi dönem 5’te seçmeli staj olarak öğrenciler, Patoloji anabilim dalında laboratuvar, makroskopi ve mikroskop başında eğitim görebilmektedir.

Patoloji anabilim dalımızda haftada 2 gün bölüm içi seminer ve mikroskop başı olgu sunumları olmak üzere eğitim saati yürütülmekte ve başlıca genel cerrahi, onkoloji, beyin cerrahisi, üroloji, jinekoloji, göğüs cerrahisi anabilim dalları ile haftanın farklı günlerinde tümör konseyleri yapılmaktadır. Anabilim dalımızda patoloji uzmanlık eğitimi verilebilmekte ve çeşitli cerrahi branşlardan araştırma görevlileri de rotasyon programlarında bölümümüzde görevlendirilmektedir.

Patoloji laboratuvarımızda yılda yaklaşık 30000 biyopsi, konsültasyon ve sitoloji materyaline tanı konulmakta ve 330 intraoperatif inceleme yapılmaktadır.  Biyopsiler seksiyonlaşmaya uygun olarak değerlendirilmektedir. Konvansiyonel hematoksilen-eozin boyası ile incelemenin yanı sıra histokimyasal, immunhistokimya ve immunfloresan çalışmalar da uygulanmaktadır. Raporlar hem bilgisayar ortamında hem de ciltlenerek saklanmakta, biyopsi ve sitoloji materyallerine ait tüm blok ve lamlar arşivlenmektedir.