Sitede Ara

Doktor Öğretim Üyesi Şadiye SARATAŞ

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

Fındıkzade Medipol Üniversitesi Hastanesi
Yabancı Diller

İNGİLİZCE

Parkinson Hastalarının Evde Yapabileceği Egzersizler
2019Medipol Üniversitesi Fındıkzade Hastanesi
2015 - 2019Tekirdağ Malkara Devlet Hastanesi
2011 - 2015Süleyman Demirel Üniversitesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanlık Eğitimi
2010 - 2011Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü Aile Hekimliği Şube Müdürü
Türkiye FTR Yeterlik Kurulu (Board) Sertifikası
2015Süleyman Demirel Üniversitesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanlık Eğitimi
2010Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Fakültesi
Eserler:
A. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler:
A1.Inal EE, Sunar I, Saratas S, Eroglu P,Inal S, Yener M. May neutrophil-lymphocyteandplateletlymphocyteratiosindicatediseaseactivity in ankylosingspondylitis?. Archives of rheumatology, 2015; 30(2), 130-138.
A2. Inal EE, Eroğlu P, Sunar I, Canak S, Sarataş Ş, Yener M, Şahin M. TheParametersAffectıngtheFunctıonalandClınıcalStatus ın Patıents wıth AnkylosıngSpondylıtıs. ActaMedica, 2014; 30, 1403.
A3. Savas S, Akcam FZ, Cicek S, Tekdur A, Yilmaz O. Transversemyelitis following diphtheria tetanus toxoids(Td) vaccination: a casereport TurkishJournal of Physical Medicine and Rehabilitation, 2013; 59(4), 349-353.
B. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler:
B1. Samanci MY, Saratas S, Celik SE. Bone mineral density status in women with limbus vertebra. Cumhuriyet Medical Journal, 2018; 40(4), 469-474.
B2. Saratas S. Karpal Tünel Sendromu Tanısında Ultrasonografinin Yeri. Namık Kemal Tıp Dergisi,2019; 7(1), 35-45.
C. Uluslararası katılımlı bilimsel toplantılarda poster sunumları:
C1. Esra Erkol İnal, Sultan Çanak, Şadiye Sarataş, Mahmut Yener, Mehmet Şahin. Parameters Affecting Clinical and Functional Status in Patients with Ankylosing Spondilitis: Gender, HLA-B27 or Involvement Extensity? 6. Uluslararası Katılımlı Türk Romatoloji Kongresi- 2014
D. Ulusal bilimsel toplantılarda poster sunumları:
D1. Şadiye Sarataş, Serpil Savaş. Kronik nonspesifik bel ağrısında ev egzersiz programının etkinliğinin ve hasta uyumunun değerlendirilmesi. 25. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi 2015