Sitede Ara

Terapötik Aferez, Transfüzyon

Medipol Mega Hastaneler Kompleksi’nde ruhsatlı terapötik aferez merkezi hizmet vermektedir.

Bölümün misyonu, Terapötik Aferez Merkezi olarak verdiğimiz hizmetlerle; etik ilkelerden asla ödün vermeden seçkin kadrosu ile bilimsel veteknolojik gelişmeleri takip eden; hasta, hasta yakını ve çalışan memnuniyeti odaklı, uluslararası kalite standartlarında hizmet anlayışı ile sektörde öncü uygulamalarla fark yaratarak hastalarımıza şifa sağlamaktır.

Aferez kelimesi ‘ayırmak’ anlamına gelmektedir. Günümüzdetam kanın uzaklaştırılması, çeşitli bileşenlere ayrılması, bir veya daha fazlabileşeninin toplanması ve/veya değiştirilmesini içeren pek çok sayıdakiişlemden söz etmek için kullanılır. Kandanplazmanın alınarak yerine sağlıklı plazma veya plazma yerine geçen sıvıkonulması işlemine tedavi edici Aferez ( Terapötik Aferez denir). Aferez cihazıaracılığı ile genellikle her iki koldaki büyük damarlardan plazma toplanır. Buişlem yaklaşık 3-6 saat sürmektedir. Burada kanınızdaki hücreler bir makinearacılığıyla ayrılmakta kalan kan hastaya diğer damar yolu ile geridönmektedir. İşlem öncesinde Aferez ünitesince vericilerin damar yolu uygunolup olmadığı değerlendirilmektedir.

Genellikle tercihen her iki önkol damarlarıkullanılmaktadır. Eğer uygun damar yolu yok ise geçici bir Aferez kateteriişlemden hemen önce lokal anestezi ile takılmaktadır. Aferez cihazına bağlı ikentansiyon değişiklikleri, kan Aferez işlemi sırasında pıhtılaşmasın diye verilenSitrata bağlı metabolik alkaloz, kalsiyum düşüklüğü, kaşıntı ve döküntü gibialerjik reaksiyonlar görülebilir. İşlem sırasında bu değişiklikler takipedilmektedir. İşlemi her an sonlandırmak mümkündür. Verilen sıvı plazma iseinsan kaynaklı olduğu için kanla geçebilecek infeksiyonlar, alerji riskivardır.

Aferez

Çeşitli hastalıklarda veya bazen gönüllü bağışçılardankan ürünleri elde etmek aferez (kan ayrıştırma) işlemi yapılır. Bütün Aferez işlemlerinin temel prensibi aynıdır;

  • Vücuttankan bir iğne veya kateter yardımı ile Aferez (kan ayrıştırma) cihazına çekilir,
  • Bu esnadakanın pıhtılaşmaması için antikoagülan (kanın pıhtılaşmasını önleyen) ilaçlarile karıştırılır.
  • Kandan ayrıştırılmak istenen kısım veya hücre cihaz tarafından ayrıştırılır ve birtorbaya aktarılır.
  • Kan ayrıştırıcı cihaz içindeki kanın geri kalan kısmı ya kateter aracılığı ile yada eğer kateter kullanılmıyor ise ikinci bir damar yolundan hastaya yenidenverilir. Sadece az bir ayrıştırılan kısmı geri verilmez.
  • Cihazlar dakullanılan setler her hastaya özel olarak açılır, sterildir ve bir kez kullanıldıktan sonra imha edilir.

*İşlemler aralıklı olarak birden fazla sıklıktayapılabilir. İşlemin ne sıklıkla yapılacağına takip eden doktor ve Aferezdoktorlarının ortak kararı ile belirlenir.

Terapötik Aferez Çeşitleri

Plazma Değişimi

Tedavi amaçlı olarak kanın plazma (kanın sıvı kısmı) kısmı uzaklaştırılırken hücresel kısmı plazma yerine geçecek bir sıvı ile karıştırılarak yeniden hastayaverilmesidir. Plazma yerine geçebilecek sıvılar: plazma (başka bir kişiden eldeedilmiş), %5 albümin, serum fizyolojik ve Ringer laktat gibi serumlar olabilir

Kırmızı Küre Değişimi

Tedavi amacı ile hesaplanan miktarda eritrositler (kırmızı küreler) kandan uzaklaştırılır ve başka gönüllü vericilerden elde edilmiş eritrositler iledeğiştirilir.

Platelet Aferezi

Tedavi amacı ile trombositler (kan pulcukları) kandan uzaklaştırılır.

Lökosit Aferezi

Tedavi amacı ile beyaz küreler kandan uzaklaştırılır.

Lipit Aferez

Kan yağlarının yüksekliği durumunda ilaçlar ile yeterli azalma olmadığı veya bu ilaçların kullanılamadığı durumlarda kandaki yağ miktarını düşürmek içinyapılan Aferez işlemleridir.

Kaskad Filtrasyonu

Bazı hastalıklarda hastalığın tedavisi için hastalıkla ilgili proteinlerin, toksik olduğu düşünülen ve hastalığa neden olanbazı faktörlerin, bir filtre yardımıyla kandan temizlenmesi ve kan elemanlarının aynı seansta geri verilmesi işlemidir.

Fotoferez Tedavisi

İşlem öncesi hastaya ağızdan ilaç (psörolen) verilebilir. Daha sonra kandan Aferezcihazı ile toplanan beyaz kan küreleri (lökositler) vücut dışında özel birışığa maruz bırakılarak (UVA-A) daha sonra hastaya tekrar verilir. Genel olarak ardışık iki gün şeklinde uygulanır.Ya da aferez ile alınan hücrelerin bulunduğu torbaya ışığa duyarlı madde injekte edilerek ürün UVA_A ışınına maruz bırakılır.

Doktorlarımız