Sitede Ara

Üroonkoloji ve Rekonstrüktif Üroloji

İdrar yolları (böbrekler, üreterler, mesane, üretra) ve erkek üreme sistemi (prostat, testisler, penis) ile ilgili kanserlerin tanı, tedavi ve takibi ile ilgilenmektedir.

Üroonkoloji

İdrar yolları (böbrekler, üreterler, mesane, üretra) ve erkek üreme sistemi (prostat, testisler, penis) ile ilgili kanserlerin tanı, tedavi ve takibi ile ilgilenmektedir. Üroonkolojik kanserler arasında böbrek kanseri, mesane kanseri, prostat kanseri, testis kanseri ve penis kanseri yer almaktadır. Üroonkoloji, bu kanserlerin tanısında ve tedavisinde çeşitli tedavi yöntemleri kullanılmaktadır.

Rekonstrüktif Üroloji

Kadınlarda ve erkeklerde görülen idrar yolları, üretra darlıkları, mesane, üretra genişletme veya açılma işlemleri, penis protezi ve penis eğriliği gibi ameliyatlar uygulanmaktadır. 

Ürolojik Kanserler

Ürolojik kanserler, böbrek, mesane, prostat, testis ve peniste ortaya çıkan kanserlerdir. Erkeklerde en yaygın ürolojik kanserler prostat kanseri ve testis kanseridir. Hücrelerin kontrolsüz büyümesi sonucu gelişen bu kanserlerde erken teşhis oldukça önemlidir. 

Ürolojik kanserler arasında erkeklerde en sık görüleni prostat kanseridir. Prostat bezinde oluşan bu kanser yavaş ilerler ve semptomlar yıllarca var olabilir. Prostatta olduğu gibi diğer kanserler de genellikle belirti göstermeden sessizce ilerleme özelliğine sahiptir. Bu nedenle bireylerin düzenli taramalarını ve kontrollerini aksatmamaları gerekmektedir. 

Ürolojik kanserlerde tedavi yöntemleri, kanserin türüne, evresine, yayılımına ve hastanın genel sağlık durumuna bağlı olarak değişebilmektedir.

Prostat Kanseri

Prostat, erkeklerde bulunan, idrar kesesinin altında yer alan ve bu keseyi çepeçevre saran bir salgı bezidir. Prostat büyümesi prostat bezinin en sık görülen hastalıklarından bir tanesidir. 50 yaş üzeri erkeklerin en güncel sağlık sorunlarından biridir.Prostat kanseri; prostat bezindeki hücrelerin kontrolsüz büyümesi ve çoğalması sonucu oluşmaktadır.

Prostat kanseri genellikle yavaş ilerleyen bir kanserdir ve belirtiler genellikle başlangıçta fark edilmez. Bununla birlikte, ilerlediğinde, idrar yaparken zorlanma, sık idrara çıkma, idrar yaparken yanma veya ağrı gibi belirtiler ortaya çıkabilir. Prostat kanseri erken teşhis edilirse, tedavisi daha kolay olabilir ve kanserin yayılmasını önleyebilir. Prostat kanseri ile ilgili ayrıntılı bilgi almak için linki tıklayınız.

Böbrek Kanseri

Böbrek kanseri, böbrek hücrelerinin anormal şekilde büyümesi ve kontrolsüz şekilde çoğalması sonucu oluşan bir tür kanserdir. Böbrek kanseri genel olarak başlangıçta belirti vermemektedir. Fakat ilerledikçe ağrı, idrarda kan bulunması, sık idrara çıkma, yüksek ateş, iştahsızlık, kilo kaybı gibi belirtiler görülebilmektedir. Böbrek kanseri ile ilgili ayrıntılı bilgi almak için linki tıklayınız.

Mesane Kanseri

Mesane kanseri, mesanenin hücrelerinde kötü huylu bir tümör oluşması sonucu meydana gelen bir kanser türüdür. Bu kanser genel olarak ileri yaşlarda görülmektedir. Erken teşhis ve tedavi şansı yüksek olan bir kanserdir. Ancak, ileri evre mesane kanserleri tedavi şansı oldukça düşüktür. Mesane kanseri ile ilgili ayrıntılı bilgi almak için linki tıklayınız

Testis Kanseri

Testis kanseri, testis bezlerinde hücrelerin normal olmayan bir şekilde büyüme ve gelişmesi sonucu oluşan kanser türüdür. Genellikle erken teşhis edildiğinde tedavi edilebilen bir hastalıktır. Testis kanseri ile ilgili ayrıntılı bilgi almak için linki tıklayınız.

 

Bilgi ve Randevu Almak İçin Formu Doldurun

Robotik Cerrahi

Üroloji, Robotik Cerrahi Sistemi'nin en yaygın kullanıldığı alanların başında gelmektedir. Dünyanın farklı ülkelerinde olduğu gibi Türkiye'de de özellikle prostatın çıkarılması başta olmak üzere pek çok ameliyat da Vinci® Robotik Cerrahi Sistemi ile gerçekleştirilmektedir. 

Böbrek kanseri cerrahisinde de Robotik Cerrahi Sistemi aktif olarak kullanılmaktadır.Robotik cerrahi ile ilgili ayrıntılı bilgi almak için linki tıklayınız.

Hipospadiasis

Dış idrar deliğinin, penisin alt yüzeyinde bir yere açılması şeklindeki anomaliye tıp dilinde ‘hipospadias’ denir. Görülme sıklığı artmaktadır. Hipospadiasın görülme sıklığı bin erkek canlı doğumda 3 veya her 300 erkek çocukta bir olarak bildirilmektedir. 

Hipospadiaslı çocukların erkek kardeşlerinde de hipospadias görülme oranı yüzde 14 olarak rapor edilmiştir. Hipospadias sebebi tam olarak bilinmemektedir. Hastalığın ağırlık derecesi deliğin bulunduğu yere bağlıdır. İdrar deliği, olması gereken yerden yani penisin ucundan ne kadar uzaktaysa anormallik o denli ağır olur. Tedavi şekli sadece cerrahidir.

İnmemiş Testis

İnmemiş testis (kriptorşidizm), testisin böbrekle skrotal (erbezi torbası) saha arasındaki normal iniş yolu üzerinde herhangi bir yerde duraklaması halidir. Skrotuma inmemiş testisler, kasık yada karın bölgesinde kalabilmektedir. 1 yaşına gelen bebeklerin binde 3-4’ünde inmemiş testis saptanmaktadır. Bu oran yetişkinlerde binde 2 civarındadır.

En belirgin bulgu bir veya her iki testisin yerinde olmamasıdır. Bu hastalarda, kanser riski normal olanlara oranla 20 ile 40 arası oranlarda daha fazladır. İnmemiş testisli hastaların yüzde 5 ile 10’unda 45 yaştan önce testis tümörü gelişmektedir.

Tedavide amaç testislerin yerine indirilmesidir. Bu amaca ulaşmada hormonal tedavi ve cerrahi tedavi olmak üzere 2 yol mevcuttur. Tedavi mümkün olduğunca erken yapılmalıdır. Tercihen 1 yaştan önce veya 1 yaş civarında yapılması önerilmektedir.

Prostat Biyopsi Yöntemleri

Prostat biyopsisi, prostat kanserini teşhis etmek için yapılan bir prosedürdür. Prostat biyopsisi işlemi sırasında örnekleme iğnesi, lokal veya genel anestezi altında rektum (transrektal biyopsi) veya perine (transperineal biyopsi) yoluyla yapılmaktadır. İğneyi prostat içine yönlendirmek için endorektal ultrason probu rektuma uygulanmaktadır.

Üriner Sistem Taş Hastalıkları- Pediatrik Taş Hastalığı

Üriner sistem taş hastalığını, böbreklerden mesaneye kadar uzanan idrar yollarında taş oluşması olarak tanımlanmaktadır. En sık rastlanan hastalıklardan biridir. Türkiye’de her 100 kişiden 15’inde görülmektedir. Erkeklerde kadınlara göre 2-3 kat daha fazla rastlanmaktadır. 

Üriner sistem taş hastalıkları bazı durumlarda mesanede veya idrar yolunun vücut dışına çıkan kısmı olan üretrada ağrıya neden olabilmektedir. Hastalığın tanısı kan, idrar tetkikleri ve görüntüleme yöntemiyle konulmaktadır. 

Tedavi yöntemi, taşın yeri ve boyutuna göre değişiklik göstermektedir. Taşın boyutu 2 cm altındaysa ESWL veya flexible üreterorenoskopi; 2 cm üzerindeyse perkutan nefrolitotomi ya da flexible üreterorenoskopi yapılmaktadır. 5 mm üzerindeki taşlar için yine endoskopik olarak yani idrar kanalından kamera ile girilerek lazer yöntemiyle tedavi yapılmaktadır. 

Perineal Cerrahi

Perineal radikal prostatektomi, prostat kanserinin tedavisinde uygulanan bir yöntemdir. Prostat kanseri sadece prostatın içinde sınırlı kaldıysa ve hastanın durumu ameliyat olmaya müsait ise en uygun tedavi perineal radikal prostatektomi ameliyatıdır. 

Prostatı ve meni keselerini idrarı tutmaktan sorumlu kas liflerine ve diğer sinir hücrelerine zarar vermeden çıkarmak gerekmektedir. Bu nedenle perineal radikal prostatektomi deneyim gerektiren bir ameliyattır. 

Üretra Cerrahisi – Üretroplasti

Üretra, idrarı mesaneden vücut dışına çıkaran tüptür. Erkeklerde üretra, mesaneden penisin uzunluğu boyunca uçtaki açıklığa kadar uzanan yaklaşık 20 cm uzunluğundadır. Yol boyunca prostat bezinden geçer ve testislerden gelen seminal kanallarla birleşir, yani erkeklerde idrara çıkmanın yanı sıra boşalma için de kullanılmaktadır. Kadınlarda üretra daha kısadır, mesaneden vajinanın yukarısındaki açıklığa kadar uzanır ve sadece idrar yapmak için kullanılmaktadır.

Üretra ameliyatı, hastadaki idrar problemlerini gidermek, ağrı veya rahatsızlığa neden olan skar dokusunu çıkarmak veya ciddi yaralanmalardan sonra üretrayı yeniden yapılandırmak için yapılmaktadır.

Üretroplasti, üretral darlığı onarmak için yapılan açık bir ameliyattır. Üretral dilatasyonların veya striktür insizyonlarının aksine, üretroplasti cerrahisi deri kesisi ve direkt üretral striktür onarımı ile açık bir ameliyattır. Genişletmeler ve kesiler ise dış deriye herhangi bir kesi yapılmadan penis içinden yapılmaktadır.

Laparoskopik Ürolojik Ameliyatlar

Laparoskopik cerrahide, karın boşluğunu şişirmek için karbondioksit gazının verilerek karın içine ince bir iğne yerleştirilmektedir. Laparoskop ismi verilen kameralı küçük bir aletle karın içinin görülmesi sağlanmaktadır. Böylelikle operasyonda cerrahın net ve detaylı görme alanı oluşmaktadır. 
 
Laparoskopik ürolojik ameliyatları, açık yapılan ameliyatlardan daha avantajlıdır. Laparoskopi ağrıyı, yara izlerini, kan kayıplarını ve iyileşme süresini azaltmaktadır.

Böbrek Üstü Bezi (Adrenal) Kanseri

Böbrek üstü bezi (Adrenal) kanseri genellikle nadir olarak görülmektedir. İki adrenal bez bulunmakta ve böbreklerin üzerinde yer almaktadır. Böbrek üstü bezi (adrenal), vücuttaki tuz oranını dengelemeye ve kan basıncının kontrolünü sağlamaya destek olan hormonlar üretmektedir.
 
Böbrek üstü bezi (adrenal) kanserinin tedavi seçenekleri kanserin türüne, gerekli tahlil ve tetkiklerin sonuçlarına ve kanserin evresine bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Hastanın durumuna göre tercih edilen tedavi seçenekleri arasında; cerrahi tedavi, radyoterapi, kemoterapi ve hormon seviyelerini kontrol eden ilaçlar yer almaktadır. 

Üroonkoloji ve Rekonstrüktif Üroloji (Kanser Cerrahisi) Doktorlarımız