Sitede Ara

Göğüs Hastalıkları

Göğüs hastalıkları, akciğer ve solunum yolu hastalıklarının teşhis, tanı ve tedavisine yönelik poliklinik ile yatan hasta takip hizmeti sağlamaktadır.

Göğüs Hastalıkları; akciğer, solunum sistemi hastalıkları, KOAH, astım ve uyku bozuklukları gibi hastalıklarla ilgilenmektedir. 

Göğüs Hastalıkları

Göğüs Hastalıkları Hangi Hastalıklara Bakar?

Göğüs hastalıkları, akciğer ve solunum yolu hastalıklarının teşhis, tanı ve tedavisine yönelik poliklinik ile yatan hasta takip hizmeti sağlamaktadır. Tedavi edilen başlıca hastalıklar şunlardır:

 • Solunum yolları enfeksiyonları
 • Akut enfeksiyonlar (bronşit, grip, nezle, soğuk algınlığı, trakeit)
 • Kronik enfeksiyonlar (bronşektazi, tüberküloz, kronik bronşit)
 • Alerji testleri
 • Astım tanı, takip ve tedavisi
 • KOAH
 • Akciğer kanseri erken teşhis ve tedavisi
 • Sigara ile mücadele programları
 • İnterstisyel akciğer hastalıkları
 • Uyku bozuklukları (uyku apnesi, horlama vb.)

 

Bilgi ve Randevu Almak İçin Formu Doldurun

Göğüs Hastalıkları Nelerdir?

 • Akciğer Kanseri
 • Alerjik akciğer hastalıkları
 • Kronik öksürük
 • Obstrüktif akciğer hastalıkları olarak bilinen astım, bronşektazi ve KOAH
 • Akciğerin sönmesi
 • Zatürre (Pnömoni)
 • Sebebi henüz bilinmeyen, akciğer tutulumuna neden olan ve tedavi edilebilen bir tür hastalık olan; sarkoidoz
 • Sigara bağımlılığı ve sigaraya bağlı görülen hastalıklar
 • Alerji deri hastalıkları ve testleri

Göğüs Hastalıklarının Belirtileri Nelerdir?

Göğüs hastalıklarının bazılarında; nefes darlığı, göğüste ağrı hissetme, göğüste sıkışma hissetme, nefes alıp verirken gürültü, halsizlik ve yorgunluk, üşüme ve titreme gibi belirtiler görülebilmektedir.

Nefes Darlığının Nedenleri Nelerdir?

Zatürre ve bronşit gibi akciğer enfeksiyonları nefes darlığına yol açabilmektedir.

Akciğer kanseri; öksürük, nefes darlığı ve görğüste ağrı gibi şikayetlerle seyredebilmektedir.

Emfizem; akciğerlerdeki hava kesecikleri zaman içinde genişleyebilir ve küçülebilir. Böyle bir durumda nefes darlığı yaşanabilmektedir.

Astım; akciğerlerde tahriş olmasıyla ortaya çıkan bir hastalıktır. Bu durumda nefes darlığı ortaya çıkmaktadır.

KOAH; akciğerlerde hava yollarının genişlemesini engelleyen bir durumdur. Bu nedenle nefes almayı zorlaştırmaktadır.

Göğüs Hastalıklarının Teşhisi Nasıl Yapılır?

Göğüs hastalıklarının teşhisi, hastaların şikayetleri doğrultusunda çeşitli testler yapılarak belirlenmektedir. Hastalığın teşhisi için uygulanan bazı testler şu şekildedir;

Fizik muayene: Doktorunuz göğüs ve boyun bölgesinde herhangi bir şişlik, ağrı, sertlik ve hassasiyet tespit etmek için fizik muayene yapmaktadır.

Solunum fonksiyon testleri: Nefes alma ve nefes verme kapasitenizi ölçerek, solunum yollarındaki tıkanıklığı belirlemektedir.

Radyolojik görüntüleme: Akciğerleri ve diğer göğüs organlarını görüntülemek için röntgen, tomografi veya MR gibi radyolojik yöntemler kullanılmaktadır.

Göğüs tomografisi: Akciğerleri daha detaylı bir şekilde görüntülemek için kullanılmaktadır.

Bronkoskopi: Solunum yollarının içinin görünmesini sağlamaktadır. Bir bronkoskop, göğüs boşluğuna itilerek solunum yollarının içine gönderilmektedir.

Biyopsi: Göğüs dokusunda oluşan bir lezyon veya tümör için doku örnekleri alınmaktadır.

Kardiyolojik Testler: Göğüs hastalıklarının teşhisinde kardiyolojik testler de yapılabilmektedir. Örneğin, EKG, ekokardiyografi gibi testler kullanılabilmektedir.

Uygulanan bu testlerin tümü göğüs hastalığının teşhisi için kullanılabilmektedir. Fakat uygun olan testler, kişinin şikayetlerine ve genel sağlık durumuna göre değişebilmektedir. 

Hırıltılı Solunum Nedir?

Göğüste oluşan hırıltının en belirgin işareti nefes alıp verirken uğultu sesi çıkmasıdır. Bu özellikle de nefes verirken artmaktadır. Bazen göğüste sıkışma hissi de hırıltıyla birlikte gelmektedir.

Hırıltı Solunum Nedenleri Nelerdir?

 • KOAH
 • Astım
 • Bronşit
 • İltihaplanma
 • Akciğerlerde hava kalması
 • Soluk borusu kapağının şişmesi
 • Akciğer Kanseri
 • Gastroözefageal reflü hastalığı
 • Tümör
 • Sigara
 • Bazlı ilaçlar neden olabilmektedir.

Göğüs Hastalıklarının Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

 • Tanısal ve Girişimsel bronkoskopi
 • Trakea tümör ve darlıklarının tedavisi
 • Solunumsal yoğun bakım ve mekanik ventilasyon uygulamaları
 • KOAH tedavisi
 • Astım tanı ve tedavisi
 • Sarkoidoz Romatizmal hastalıkların akciğer tutulumu tanı ve tedavisi
 • Pulmoner emboli tanı ve tedavisi
 • Alerjik rinit ve alerjik astımda immünoterapi ve diğer aşı tedavi uygulamaları
 • Sigara bağımlılığı, sigaraya bağlı hastalıklar ve sigara bırakma yöntemleri
 • Amfizemde (KOAH) endobronşiyal hacim küçültücü tedavi uygulamaları

Göğüs hastalıkları bölümümüzde ileri bronkoskopi ünitesi, solunum fonksiyon testleri laboratuvarı ve uyku laboratuvarı da bulunmaktadır.

Uyku Laboratuvarı

Uyku apne sendromu, uyku hastalıkları, kontrol altına alınamayan yüksek tansiyon ve diyabet, horlama, üst hava yolu direnç sendromu, periyodik bacak hareketleri, huzursuz bacak sendromu gibi hastalıkların teşhisi ve tedavisi yapılmaktadır. 

Uyku laboratuvarı ile ilgili ayrıntılı bilgi için bu sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. 

Bronkoskopi Ünitesi

Tüm bronkoskopi işlemleri ve ileri tetkik - tanı yöntemleri, EBUS (endobronsiyal ultrasonografi) eşliğinde biyopsi yapılması, endobronsiyal tedavi (rijit bronkoskopi eşliğinde hava yolu darlığına yol açan selim veya habis tümörlerin tedavisi, uygun hasta grubunda stent yerleştirilmesi, yabancı cisim çıkarılması gibi) yapılması.