Sitede Ara

Göğüs Hastalıkları Hizmetleri

Poliklinik Hizmeti

Göğüs hastalıkları (akciğer hastalıkları) ile ilgili şikayetler (öksürük, balgam, hırıltılı solunum, nefes darlığı gibi) ile başvuran hastaların muayenesi, tanısı ve ileri tetkiklerinin yapılması, akciger kanseri tanı ve tedavisi, KOAH tanı ve tedavisi, astım tanı ve tedavisi gibi… Solunum fonksiyonlarını ölçmeye yönelik SFT (solunum fonksiyon testi) yapılması, ileri tetkik gerektiren hastaların yatışının yapılması, sigara bırakma konusunda uzman yardımı.

Uyku Bozuklukları Birimi

Uyku apne (horlama ve uykuda nefessiz kalma) sendromunun tanısının konulması, nöroloji ve psikiyatri branşları ile birlikte değerlendirmelerin yapılması ve uyku bozukluklarının tanısı ve tedavisi.

Bronkoskopi Ünitesi

Tüm bronkoskopi işlemleri ve ileri tetkik - tanı yöntemleri, EBUS (endobronsiyal ultrasonografi) eşliğinde biyopsi yapılması, endobronsiyal tedavi (rijit bronkoskopi eşliğinde hava yolu darlığına yol açan selim veya habis tümörlerin tedavisi, uygun hasta grubunda stent yerleştirilmesi, yabancı cisim çıkarılması gibi) yapılması.

Heyet Raporları

CPAP, BPAP, oksijen konsantratatoru, ev tipi nebulizator gibi cihazların uygun hastalara heyet raporu çıkarılarak verilmesi, astım, KOAH gibi kronik hastalıklarda uygun ise ilaç raporlarının çıkarılması.