Sitede Ara

Medipol Sağlık Grubu Hastaneleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniklerinde, öğretim üyesi, uzman ve araştırma görevlilerinden oluşan geniş bir hekim grubu ve son teknoloji tıbbi cihaz ve gereçlerle sağlam çocuklara koruyucu sağlık hizmetleri sunarken hasta çocuklara da ayaktan ve yatarak tedavi hizmeti vermektedir.

Çok sayıda öğretim üyesi ve uzman tarafından poliklinik ve acil hizmetleri verilmektedir.

Yenidoğan Bakım Ünitesi

Yenidoğan yoğun bakım ünitesi 1 profesör, 2 çocuk uzmanı ve 3 araştırma görevlisinden oluşan hekim kadrosu ve tıbbi donanımı ile 24 saat kesintisiz hizmet sunmaktadır.

Ünitede 1 tanesi HFOV (Yüksek frekanslı ossilatörlü ventilatör),10 tanesi konvansiyonel olmak üzere toplam 11 adet mekanik ventilatör (suni solunum cihazı), 30 adet çok kanallı monitör, seyyar röntgen cihazı, seyyar ultrasonografi, ekokardiyografi ve Doppler cihazı, sarılık tedavisinde kullanılan yoğun fototerapi cihazları bulunmakta, kapiller kan gazı cihazı ile 24 saat bebeklerde sürekli kan gazı, elektrolit, bilirübin (sarılık) izlemi yapılabilmektedir

Üniteden taburcu edilen bebeklerin sonraki izlemleri riskli bebek polikliniğinde yapılmaktadır.

Çocuk Gögüs Hastalıkları

Çocuk Göğüs Hastalıkları bölümümüzde 1 doçent ve 1 araştırma görevlisinden oluşan hekim kadrosu ile yenidoğan döneminden ergenliğe kadar tüm çocukların uzamış ya da tekrarlayan öksürük, hırıltı gibi sorunlarının yanı sıra astım, kistik fibrozis, bronşiyolit gibi hastalıkların, uyku bozuklukları, horlama, obstrüktif uyku-apne sendromunun, solunum yollarına çekirdek vb yabancı cisim kaçması gibi durumların tanı ve tedavisi yapılmaktadır. Bölümde yapılan tanısal testler solunum fonksiyon testleri, allerji testleri ve ter testidir.

Çok az merkezde yapılan tanı ve tedavi amaçlı fleksibl bronkoskopi, trakeostomili çocukların izlemi, noninvaziv ventilasyon (BIPAP, CPAP, hastayı entübe etmeden solunum desteği verilmesi) ve ev ventilasyonu uygulamaları (evde solunum desteği uygulamasının yapılması ve takibi) bölümümüz tarafından yapılmaktadır.

Çocuk Kardiyoloji

Çocuk kardiyolojisi bölümünde, anne karnındaki bebeğin kalp hastalığının fetal ekokardiyografi ile tanınmasından başlayarak, doğumdan itibaren doğuştan kalp hastalıkları, çocuklarda kalp romatizması gibi sonradan gelişen kalp rahatsızlıkları ve çocukluk çağında ciddi bir sorun olan kalp ritim bozukluklarının tanı ve tedavisi, 1 profesör, 3 doçent ve 1 yan dal araştırma görevlisinden oluşan zengin ve deneyimli bir kadro tarafından yapılmaktadır.

Bölümümüzde açık ameliyata gerek kalmadan çocuklarda anjiyo yoluyla yapılabilen kalp deliği kapatma ve balon işlemleri gibi her türlü girişimsel işlemi başarı ile yapabilmektedir. Kalp cerrahisi gerektiren vakalar açısından da hastanemiz ülkemizdeki sayılı birkaç merkezden biridir. Bölüm bünyesinde yer alan Çocuk Aritmi Merkezimiz çocuklardaki ritim bozuklukları ile ilgili her türlü teşhis ve tedavi yöntemlerinin uygulandığı dünyadaki çok az sayıdaki merkezlerden birisidir.

Holter EKG, Efor testi, Olay kaydedici (event recorder), Sinyal Ortalamalı EKG, Tilt masası, transtorasik ve transözofajeal ekokardiyografik inceleme, genetik aritmilerde genetik testler, girişimsel işlemler üç boyutlu sistem yardımı ile floroskopisiz ablasyon (ilk kez bölüm sorumlusu Prof. Dr. Volkan Tuzcu tarafından ABD’ de iken 2004 yılında geliştirilmiştir), kriyoablasyon (dondurma yöntemi), kalıcı kalp pili ve defibrilatör (ICD) takılması ve izlemi yapılmaktadır.

Çocuk Endokrinoloji

Çocuk endokrinoloji bölümünde 1 doçent ve 1 araştırma görevlisinden oluşan hekim kadrosu ile çocuk ve adölesan yaş grubundaki büyüme ve ergenlik sorunları, tiroid hastalıkları, diabetes mellitus (şeker hastalığı), cinsiyet belirsizlikleri, metabolik kemik hastalıkları, obezite, böbreküstü bezi hastalıkları, aşırı kıllanma ve adet düzensizliği ile ilgili hastalıkların tanı, tedavi ve izlemi yapılmaktadır.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doktorlarımız