Sitede Ara

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi

Ağız ve çene bölgelerindeki sert ve yumuşak dokuların hem fonksiyonel hem estetik yönlerini ilgilendiren hastalıkların, yaralanmaların ve bozuklukların yardımcı tedavisini kapsayan bir uzmanlık alanıdır.

Ağız ve çene cerrahlarının eğitimleri büyük ölçüde yüz, ağız ve çenenin sert (kemik) ve yumuşak (deri, kas) dokusuna odaklanır. Bilgileri ve cerrahi uzmanlıkları, onları bu anatomik alanda fonksiyonel ve estetik bozuklukları tanı ve tedavide nitelik sahibi olan tek uzman olma özelliğini kazandırır.

İlgilendiğimiz Alanlar

 • Dentoalveolar Cerrahi
 • Diş Çekimi
 • Gömülü Dişlerin cerrahi çekimi
 • Çene Kemiği Kistleri
 • Kist Dekompresyonu
 • Kist Marsupyalizasyonu
 • Kist Enükleasyonu
 • Çene / Yüz Bölgesi Tümörleri
 • Biyopsi - Marjinal Rezeksiyon
 • Segmental Rezeksiyon
 • Blok Rezeksiyon
 • Maksilla Rezeksiyonu
 • Mandibula Rezeksiyonu
 • Konservatif Tedavi Yöntemleri
 • Fizik Tedavi
 • Lazer
 • Artrosentez
 • Artroskopi
 • Açık Eklem Cerrahisi
 • Artroplasti
 • Diskoplasti
 • Distektomi
 • Disk Replasmanı
 • TME protezleri
 • Eklem Ankiloz Cerrahisi
 • Ortognatik Cerrahi
 • Le Fort I Osteotomi
 • Bilateral Sagittal Split Osteotomisi
 • Vertikal Ramus Osteotomisi
 • Genioplasti
 • Ağız içi lezyonların tedavisi
 • Aft
 • Licen planus
 • Lökoplaki
 • Çene Yüz Travmaları
 • Diş , Çene-yüz kemiklerinin kırıkları
 • Yüzün yumuşak dokularının yaralanmaları
 • Dudak Damak Yarıkları
 • Dudak Yarığı Operasyonu
 • Damak Yarığı Operasyonu
 • Alveoler Yarık Greftleme
 • İmplant cerrahisi
 • Çene Yüz Ağrıları
 • Greft Operasyonları
 • Otojen Greft
 • İliak Greft
 • Tibial Greft
 • Kalvarial Greft
 • Ramus Grefti
 • Simfiz Grefti
 • Allojen Greft
 • Engelli Hastalarda Diş Tedavileri
 • Yönlendirilmiş Kemik Rejenerasyonu
 • Sinus Tabanı Yükseltme İşlemi
 • Sinir repozisyonu (yeniden konumlandırma)
 • Alveolar Distraksiyon Osteogenezisi
 • Çene Yüz Bölgesi Deformiteleri(Bozuklukları)
 • Uyku Apnesi için Genioplasti Operasyonu
 • Temporomandibular(Çene) Eklem Rahatsızlıkları
 • Şiddetli Deformitelerde Distraksiyon Osteogenezisi Ağız Hastalıkları
 • Apikal Rezeksiyon( Kök ucu lezyonların cerrahi tedavisi)
 • Proteze Hazırlık Aşamasındaki Cerrahi Girişimler
 • Alveoloplasti ( Protezlerin çenelere uyunlardırma operasyonları)
 • Vestibüloplasti ( protezin oturma alanlarının uzatılması
 • Ağız ve Maksillofasiyel Bölgenin İltihabi Lezyonları ve Tedavisi
 • Alveol Kret Augmentasyonu( Yetersiz kemiklerde implant uygulaması)