Sitede Ara

Yenidoğan

Ünitemiz, en ağır ve ileri düzey bakım gereken hasta yenidoğanlara hizmet vermek üzere techiz edilmiştir.

Ünitemiz, en ağır ve ileri düzey bakım gereken hasta yenidoğanlara hizmet vermek üzere techiz edilmiş olup yoğun bakım hizmeti 1 Profesör, 1 doçent, 5 uzman ve araştırma görevlilerinden oluşan bir ekip tarafından verilmektedir.

Ünitemizde ileri prematüre bebek bölümü (9 küvöz), zamanında doğmuş ağır hastalıklı Yenidoğan bölümü (9 küvöz), dış merkezlerden gelen hastaların ve septik hastaların izlendiği izolasyon bölümü (7 oda), hastalıkları kontrol altına alınmış daha iyi bebeklerin izlendiği bölüm (14 küvöz) ve bebek ile annenin 24 saat birarada kalabildiği taburculuğa hazırlık bölümü (8 oda) olmak üzere beş ayrı bölüm bulunmaktadır.

Elliye yakın hastanın aynı anda izlenebildiği ünitemizde 16 adet konvansiyonel ve 1 adet yüksek frekanslı ossilasyonlu mekanik ventilatör, 30 adet hasta başı çok kanallı yoğun bakım monitörü, 49 adet pulse oksimetre cihazı, 10 adet konvansiyonel ve 4 adet yüksek yoğunluklu fototerapi cihazı mevcuttur.

Ünite içindeki seyyar röntgen, seyyar ultrasonografi ve Eko-Doppler cihazları ile 24 saat hastayı küvözünden çıkarmadan (hasta başı) direk grafi ve ultrasonografik-ekokardiyografik inceleme yapılabilmektedir. Yine ünite içinde yer alan kapiller kan gazı cihazı kullanılarak bebeklerden çok az miktarda alınan topuk kanı ile kan gazından başka bilirübin, sodyum, potasyum, kalsiyum, kreatinin gibi biyokimya parametrelerine 24 saat kesintisiz bakılabilmektedir.

Ünitemizde solunum yetmezliğine yönelik olarak sürfaktan uygulaması ve suni solunum tedavileri yanında erken doğan (prematüre) bebeklerin de erken ve geç dönem sorunlarına yönelik olarak bakım ve izlemleri yapılmaktadır. Hasta yenidoğanlar ve prematürelerin birçok sistemi ve dolayısı ile birçok bölümü ilgilendiren sorunları olabilmekte ve bu sorunlar günün 24 saati içinde herhangi bir zamanda ortaya çıkabilmektedir. Bu nedenle bu hastaların izlem ve tedavisi Yenidoğan uzmanı, çocuk kardiyoloji uzmanı, çocuk cerrahisi uzmanı, beyin cerrahisi uzmanı ve gerekirse diğer alan uzmanlarından oluşan ve günün 24 saatinde hastaya müdahale edebilen bir ekip tarafından yapılmalıdır. Ünitemiz sözü geçen ekip üyeleri ile birlikte cerrahi girişimler de dahil olmak üzere bu hizmeti 24 saat kesintisiz sunmaktadır.

Ünitemiz techizat ve medikal ekip olarak en ağır hastaların bakıldığı 3. Düzey ve ileri 3. Düzey yoğun bakım hizmeti vermektedir. Bu bağlamda, Türkiyede sadece birkaç merkezde yapılabilen doğuştan kalp hastalıkları cerrahisi hastanemizde öğretim üyeleri ve uzmanlardan oluşan bir ekip tarafından başarılı bir şekilde yapılmaktadır. Doğuştan kalp hastalığı olan yenidoğanlar önce ünitemize kabul edilmekte, ek sorunları düzeltilip ameliyat için gerekli şartlar yerine getirildikten sonra kalp cerrahisi ekibi tarafından ameliyat edilmekte, ameliyat sonrası bakım ve izlem Yenidoğan uzmanı, kalp cerrahisi uzmanı ve çocuk kardiyolojisi uzmanından oluşan bir ekip tarafından ünitemizde hasta taburcu olan kadar devam etmektedir.

Çocuk kardiyolojisi uzmanı tarafından hasta başı ekokardiyografik değerlendirme ile yenidoğanların her türlü doğuştan yapısal kalp hastalıklarının tanı ve tedavisi yapılmakta, gebelikte yapılan fötal ekokardiyografi ile bebekte eğer kalp hastalığı belirlenmiş ise doğumdan hemen sonra hızlı bir şekilde kalp hastalığına yönelik tıbbi veya cerrahi tedavi uygulanmaktadır.

Yapısal kalp hastalığı ile birlikte veya tek başına görülebilen, hızlı veya yavaş kalp atımları ile kendini gösteren kalp ritm bozuklukları hızla tanı ve tedavi gerektiren, aksi taktirde ölümcül olabilen çok ciddi bir durumdur. Bu hastalıkların tedavisi bu konuda uzmanlaşmış “Aritmi ve Elektrofizyoloji” bölümünün öğretim üyelerinin önderliğinde ünitemizde yapılmaktadır. Kalp ritm bozukluklarına holter yöntemi ile tanı konmakta, ilaç tedavisine yanıt vermeyen olgularda gerekirse kateter ablasyon girişimi yapılabilmektedir.

Hastanemiz kardiyovasküler cerrahi yoğun bakımda uygulanan ECMO tedavisi yenidoğan yoğun bakım hastalarında da uygulanmaya başlamıştır.

Bunun dışında Yenidoğan bebeklerin doğuştan sorunları arasında yer alan omfolosel (karın içi organların açıkta olması), özefagus atrezisi (yemek borusunun kapalı olması), intestinal atrezi (bağırsakların bazı bölümlerinin gelişmemiş ve tıkalı olması), spina bifida (omurilik sinirlerinin bel veya sırt bölgesinden dışarıya açılması), hidrosefali (beyin içi su kanallarının tıkalı olması) gibi durumlar da hastanemizde ameliyat yapılarak tedavi edilmekte, bu hastaların da ameliyat öncesi ve sonrası tüm bakım hizmetleri yenidoğan doktor ve hemşireleri tarafından verilmektedir.

Bebeklerin manyetik rezonans ve tomografi gibi tanısal amaçlı görüntüleme tetkikleri için radyoloji bölümüne veya cerrahi girişimler için ameliyathaneye taşınması, üzerinde suni solunum cihazı bulunan transport küvözleri ile yapılmaktadır.

Tüm bebeklere BERA işitme testi uygulanmaktadır.

Üniteden taburcu edilen bebeklerin bundan sonraki büyüme ve gelişme yönünden izlemleri 2-3 yaşında kadar Yenidoğan riskli bebek polikliniğinde yapılmaktadır. Hastalar düzenli bir şekilde belli aralıklarla kontrol edilmektedir.

Hastanemizde ister sezeryan ister normal doğum olsun tüm doğumlarda çocuk hastalıkları uzmanı ve bebek hemşiresi sadece doğacak bebekle ilgilenmek üzere doğum salonunda hazır bulunmaktadır. Doğum servisi, Yenidoğan yoğun bakım ünitesi ve Çocuk Polikliniğinde “anne sütü ile beslenme ve emzirme konusunda” eğitim almış hemşireler bu konuda sorun yaşayan annelere sürekli destek olmaktadır. Emziremeyen annelerde ünitede bulunan anne sütü sağma cihazları ile anne sütü temin edilip yoğun bakımdaki bebeklere verilmektedir.