Sitede Ara

Diş hekimliğinde protez terimi çeşitli nedenlerle kaybedilen diş ve çevre dokuların yapay restorasyonlar ileyerine koyulmasını ifade eder. Konu ile ilgilenen bilim dalına Protetik DişTedavisi, protetik alanda doktora veya uzmanlık eğitimini tamamlayan dişhekimlerine ise Prostodontist denilmektedir.

Protetik diş tedavisi ilehastanın kaybetmiş olduğu fonksiyon (çiğneme), konuşma, estetik kayıplarıhastaya geri kazandırılırken, diş ve doku kaybına bağlı olarak gelişen psikolojikproblemleri protezler ile giderilir. Protetik tedavinin en önemli amaçlarındanbiri de kalan diş ve dokuların sağlık ve bütünlüğünün korunmasıdır.

Protetik diş tedavisi, kaybedilendiş ve doku miktarı ile hastanın beklentilerine bağlı olarak çok geniş bir yelpazedehizmet vermektedir.

Protez Tipleri

  • Sabit Protezler
  • Hareketli Protezler
  • İmplant Protezler
  • Çene Yüz Protezleri

Sabit Protezler

Kuron ve Köprü Protezleri olarakadlandırılırlar. Hasta tarafından çıkarılamayan protezlerdir.

Kuron Protezi

Yetersiz diş dokusu desteği olandolgu restorasyonlarından sonra, implantlarda üst yapı olarak, form ve rengibozuk dişlerin düzeltilmesi gibi sebeplerle küçültülen dişin üstü kaplanarakyapılır.

Köprü Protezi

Bir veya daha fazla dişin eksik olduğu durumlarda, boşluğun olduğu bölgenin yanındaki dişlerin küçültülerek destekolarak kullanılması ile yapılan protezlerdir.

Metal Desteksiz Restorasyonlar

Günümüzdeestetik beklentilerin artması alt yapısında metal alaşımlarının kullanılmadığırestorasyonların kullanımını arttırmıştır. Biyolojik uyumlarının iyi olması veüstün estetik özellikleri nedeniyle sıklıkla kullanılmaktadırlar.

Empress Kuronlar

Protezdemetal alt yapı yerine biyolojik uyumu iyi ve ışığı doğal dişler gibi yansıtan estetiközellikleri çok iyi olan empress çekirdekler kullanılır.

Zirkonyum Restorasyonlar

Zirkonyumoksit yüksek dirence sahiptir. Zirkonyum oksit alt yapılı porselenler dişetiproblemi ve alerjiye yol açmamasının yanında ışık geçirgenliği sayesinde doğaldişlere yakın estetik ve dayanıklılığa sahiptir.

Laminate Restorasyonlar

Dişlerdeki renk, şekil, boyut bozukluklarınınvarlığında, dişlerin sadece ön yüzeylerinin bir miktar aşındırılması sonucuyaprak şeklindeki porselenlerin yapıştırılması ile uygulanan restorasyonlardır.

Hareketli Protezler

Tam Protezler

Ağzında hiç dişi olmayan hastalara uygulanandoku destekli protezlerdir.

Bölümlü Protezler

Ağzında sabit proteze destek olamayacak sayı vedurumda olan dişilerin varlığında hem diş hem de dokulardan destek alınarakyapılan protezlerdir. Hasta tarafından takılıp çıkarılırlar. Kroşe kollarınınestetiği olumsuz etkileyeciği düşünülen vakalarda Hassas Tutuculu Protezler yapılır. Çok çeşitli hassas bağlantı tipibulunmaktadır.

İmplant Üstü Protezler

Doğal dişler yerine implantlardan destek alınarakyapılan protezlerdir.

Sabit İmplant Üstü Protezler

Birveya daha fazla implanttan destek alınarak yapılan tek üye veya köprürestorasyonlardır. Alt yapı metal alaşımı veya seramik olabilmektedir.

Hareketli İmplant Üzeri Protezler

2, 3 veya 4 implant tarafından desteklenen hemimplantlar hem de dokular tarafından desteklenen protezlerdir.

Yarı Hareketli (Hibrit Protezler)

Hasta tarafından çıkarılamayan, hekimtarafından gerektiği zaman çıkarılabilen protez tipidir.

Çene Yüz Protezleri

Tümör cerrahisi, doğumsal anamoliler, travmagibi nedenlerle bulunan/oluşan büyükdefektlerde estetik ve fonksiyonun hsağlanması için yapılan protezlerdir.