Sitede Ara

Tıbbi Onkoloji

Tıbbi Onkoloji Bölümümüz, kanser tanısı alan hastaların tedavilerine yönelik ileri teknolojik donanımı ve alanında uzman akademik kadrosuyla hizmet vermektedir.

Tıbbi Onkoloji Bölümümüz, kanser tanısı alan hastaların tedavilerine yönelik ileri teknolojik donanımı ve alanında uzman akademik kadrosuyla hizmet vermektedir.

Ülkemizde ve dünyada kanser görülme sıklığı her geçen gün artmaktadır. Sağlıksız beslenme, sigara, hava kirliliği gibi farklı sebeplere dayanan kanserin tedavisinde ise her geçen gün yenilikler ortaya çıkmaktadır.

Merkezimizde uygulanan bu tedavi seçenekleriyle birlikte yakın çalıştığımız bölümler olan radyasyon onkolojisi, onkolojik cerrahi, jinekoloji, üroloji, göğüs cerrahisi, girişimsel radyoloji ve nükleer tıp bölümleri ile hastaya göre lokal tedavilerde uygulanmaktadır.

Tıbbi Onkoloji

Tıbbi Onkoloji Nedir?

Tıbbi onkoloji, kanserli hücrelerin tanısını, tedavisini ve takibini konu alan bir bilim dalıdır. Ayrıca, sadece kanser hastalarına değil, kanserden korunma amaçlı ve erken tanı seçeneklerini de kapsamaktadır.

Tıbbi Onkoloji Uzmanları, kanser tümörlerini belirleyip tedavi etmeyi amaçlamaktadır. Tıbbi onkologlar, kanserli hücrelerin neden oluştuğunu, nasıl yayıldığını ve nasıl en etkili şekilde tedavi edilebileceğini incelemektedir. Bu bilgiler ışığında, kanserli hastalara en uygun tedavi seçenekleri belirlenir ve uygulanır.

Tıbbi Onkoloji de Hangi Kanser Türleri Tedavi Ediliyor?

Başta akciğer, meme, prostat, kolorektal, mide ve yemek borusu, melanom, sarkomlar, baş ve boyun, beyin ve nöroendokrin kanserler olmak üzere tüm solid organ tümörleri tedavi edilmektedir. Kanser tedavi kararı haftanın belirli gün ve saatinde toplanan multidisipliner tümör kurulunda verilmektedir.

Bilgi ve Randevu Almak İçin Formu Doldurun

 

Tıbbi Onkoloji Tedavi Seçenekleri Nelerdir?

Kanser tedavisinde kemoterapi, hormonoterapi, hedefe yönelik akıllı moleküller, biyolojik tedaviler immünoterapiler kullanılmaktadır. Kanser tedavisinde kullanılan ilaçlar modern moleküler onkolojik gelişmeler ışığında yapılan kapsamlı testler ile bireyselleştirilmiş özel tedaviler olarak tüm solid organ tümörlerinde uygulanmaktadır.

Kanser İlaç Tedavisi Nasıl Olur?

Kanser ilaç tedavisi, kanserli hücreleri öldürmek veya kontrol altına almak için kullanılan ilaçların kullanımını içermektedir. Kanser ilaçları, genellikle kemoterapi olarak adlandırılan ilaçlarla tedavi edilebilmektedir. Bu ilaçlar, vücudun normal hücreleri üzerinde zarar vermeden, kanserli hücreleri öldürmek için tasarlanmıştır. 

Ayrıca, kanserin büyümesini yavaşlatmak veya durdurmak için kullanılan ilaçlar da vardır. Kanser ilaçlarının dozajı; kanserin cinsi ve şiddeti, hastanın yaşı ve genel sağlık durumu gibi faktörlere göre belirlenmektedir. Kanser ilaç tedavisi, her hastaya göre değişmektedir.

Kemoterapi

Kemoterapi, tümör hücrelerinin büyümesini ve gelişmesini yavaşlatmak veya yok etmek için kullanılan bir tedavi yöntemidir. Bu tedavi genellikle kanserli hücrelerin yayılmasını önlemek ve genellikle tüm vücuda yayılan kanserler için uygulanmaktadır.

Hormon Tedavisi

Hormon tedavisi; genellikle ağız yoluyla verilen ilaçlarla yapılmaktadır. Ancak bazı durumlarda enjeksiyon şeklinde de verilebilmektedir. Bu tedavi yöntemi; genel olarak bazı meme kanseri ve prostat kanseri gibi kanserleri tedavi etmek amacıyla kullanılmaktadır.

İmmünoterapi (Bağışıklık Tedavisi)

İmmünoterapi, vücudun kendi bağışıklık sistemini aktive ederek güçlendirilmesini hedefleyen bir tedavi yöntemi olarak kullanılmaktadır. Kanser hücrelerini yok etmek için bağışıklık sistemini güçlendirecek doğal maddeler kullanılmaktadır. Bağışıklık sisteminin kanserli hücreler üzerinde bağışıklık hücrelerinin etkilerini azaltıcı fren sistemini ortadan kaldıran moleküllere yönelik ilaçlar uygulayarak kanseri tedavi etmektedir.

Bağışıklık sistemi kanserli hücreleri tanıdıktan sonra kanser dokusu küçülmeye başlamakta ya da büyümesi durmaktadır. Hali hazırda melanom türünde cilt kanserlerinde, küçük hücreli olmayan akciğer kanserlerinde, hodgkin lenfomada ve böbrek kanserlerinde bu ilaçları kullanılmaktadır.

Hedefe Yönelik Biyolojik Tedaviler

Hedefe yönelik biyolojik tedavi; son yıllarda kanser tedavisiyle ilgili önemli bir gelişme olarak kabul edilmektedir. Kanser hücrelerinin hayatta kalmasına ve büyümesine yardımcı olan belirli genleri ve proteinleri hedeflemek için ilaçlar kullanılmaktadır.

Hedefe yönelik tedavide; birçok farklı kanser türünü tedavi edebilmektedir. Kemoterapi gibi diğer kanser tedavileri ile birlikte de kullanılabilmektedir. Şu anda, tüm kanser türleri mevcut hedefli tedavilere sahip değildir. Ancak bu hızla büyüyen ve gelişen araştırma alanı olup, incelemeler devam etmektedir.

Monoklonal Antikorlar

Vücudun kendine zarar verebilecek bir takım tehditler algıladığında bu tehditlere karşı antikor adı verilen molekülleri ortaya çıkarmaktadır. Antikorlar enfeksiyonlara karşı da üretilmektedir. 

Monoklonal antikorlar ise belli antijenlere karşı laboratuvarda üretilen protein yapısında maddelerdir. Kanser antijenlerine karşı geliştirilen monoklonal antikorlar kanserli hücreleri bağışıklık sisteminin hücreleri tarafından tanınacak şekilde işaretleyerek yok edilmesini sağlamaktadır.

İnterferon ve İnterlökin

İnterferonlar ve interlökinler kanser tedavisinde kullanılan en eski ilaçlardan biridir. Bağışıklık sistemini değiştirerek ya da düzenleyerek kanserli dokunun büyümesini yavaşlatabilmektedir. Melanom ve böbrek kanserlerinde sık kullanılmaktadır. Yan etkileri fazladır ve bazen ciddi olabilmektedir. Ancak son yıllarda daha kuvvetli ilaçlar ve farklı immünoterapiler keşfedilince terk edilmeye başlanmıştır.

Adoptif İmmünoterapi   

Bağışıklık sisteminin en önemli hücrelerinden T hücrelerinin eğitilmesiyle yapılan adoptif T hücre transferi kanserde tedavi seçenekleri arasına girmeye adaydır. Laboratuvarda eğitilen hastaya ait T hücreleri hastaya tekrar geri verilerek kansere karşı immün yanıt elde etmesi sağlanmaktadır.

Dendritik Hücre Aşısı

Dendritik hücreler; kanserli dokunun antijenlerini en güçlü şekilde vücudun savaşçı hücreleri olan T hücrelerine sunan hücrelerdir. Bu nedenle dendritik hücre tedavisi ileri evre kanser tedavisinde ya da kanser önlemede kullanılabilecek yeni bir metot olarak umut vaad etmektedir.

Onkolitik Virüs Tedavisi

Onkolitik virüs tedavisi genetik olarak değiştirilmiş canlı virüs (herpes virüs) kullanılarak yapılan yeni bir tedavi yöntemidir. Tümör hücreleri virüs ile infekte edilerek, kopyalanmaktadır. Ardından tümör hücreleri parçalanmaktadır. Ortaya çıkan antijenleri immün sistem hücreleri kolaylıkla tanıyarak kanser hücrelerine saldırmaktadır. Virüs normal hücreleri etkilemez, dolayısıyla kişiyi hasta etmez.

T-Hücre Tedavisi

T-hücre tedavisi, bir tümörle savaşan T-hücrelerinin genetik olarak değiştirilerek üretilmesi ve vücuda enjekte edilmesiyle oluşan bir kanser tedavisidir. Bu tip immünoterapide hastanın kanından elde edilen T hücreleri laboratuvar ortamında özel reseptörlerle donatılmaktadır. Çoğaltılan bu özel T-hücreleri vücuda tekrar enjekte edilmektedir. Bu sayede kanserli hücreleri tespit ederek onların ölümüne yol açmaktadır. Bu tip immünoterapiye şimerik antijen reseptörü T-hücre tedavisi adı verilmektedir.


18 Ocak 2023