Sitede Ara

Tıbbi Onkoloji

Kliniğimiz 11 yatak kapasitesine, kemoterapi ünitemiz toplam 27 yatak kapasitesine sahiptir.

Hastanemiz medikal onkoloji bölümünde üç medikal onkoloji öğretim üyesi, kemoterapi uygulama doktoru , 10 klinik hemşiresi, 8 kemoterapi hemşiresi, 4 biyolog ve 1 eczacı ile kanser hastalarına tanı, tedavi ve bakım desteği sağlanmaktadır. Kliniğimiz 11 yatak kapasitesine, kemoterapi ünitemiz toplam 27 yatak kapasitesine sahiptir.

Merkezimizde başta akciğer, meme, prostat, kolorektal, mide ve yemek borusu, melanom, sarkomlar, baş veboyun, beyin ve nöroendokrin kanserler olmak üzere tüm solid organ tümörleri tedavi edilmektedir. Kanser tedavi kararı haftanın belirli gün ve saatinde toplanan multidisipliner tümör kurulunda verilmektedir.

Kanser tedavisinde kemoterapi, hormonoterapi, hedefe yönelik akıllı moleküller, biyolojik tedaviler veimmunoterapiler kullanılmaktadır. Kanser tedavisinde kullanılan ilaçlar modernmoleküler onkolojik gelişmeler ışığında yapılan kapsamlı testler ile bireyselleştirilmiş kişiye özel tedaviler olarak tüm solid organ tümörlerinde uygulanmaktadır.

Merkezimizde uygulanan bu tedavi seçenekleriyle birlikte yakın çalıştığımız bölümler olan radyasyon onkolojisi, onkolojik cerrahi, jineonkoloji, üroloji, göğüs cerrahisi, girişimsel radyoloji ve nükleer tıp bölümleri ile kişiye özel lokal tedavilerde uygulanmaktadır.

Kanser Tanı, Tedavi ve Bakımı Dışında Yapılan Çalışmalar

  • Klinik araştırma bünyesinde çok merkezli faz IIIklinik çalışmaları
  • İç hastalıkları araştırma görevlisi eğitimi vermek