Sitede Ara

Çocuk Cerrahisi

Çocuk Cerrahisi; bebeklik, çocukluk ve ilk gençlik döneminde (0-18 yaş) görülen cerrahi hastalıkların tanı ve tedavisi ile ilgilenmektedir.  

Çok geniş bir alanda çalışan çocuk cerrahisi bölümü; kalp dışı göğüs cerrahisi, onkolojik cerrahi, sindirim sistemi cerrahisi, çocuk endokrin cerrahisi, çocuk jinekolojisi, tanısal ve girişimsel endoskopik uygulamalar, laparoskopik ve torakoskopik cerrahi girişimler, ağır doğumsal anomaliler, travma cerrahisi, fıtık, apandisit, inmemiş testis gibi sık rastlanan çocukluk çağı problemlerinin tedavisinde cerrahi işlemler alanında faaliyet göstermektedir.

Çocuk Cerrahisi

Çocuk cerrahisi bölümü; gelişen tıp teknolojilerinin faydalarından yararlanarak hastalara sorunsuz bir cerrahi operasyon dönemi yaşatmayı amaçlamaktadır. Ayrıca çocuk hastaların psikolojileri de bu bilim dalı için oldukça önemlidir. Yapılan işlemler sırasında çocukların ruh sağlıklarının korunması, konforlu ve ağrısız bir operasyon dönemi geçirmesi hedeflenmektedir. Daha güvenilir anestezi ilaçlarının bulunması ve teknolojinin sağladığı kolaylıklar sayesinde çocuklar ve bebeklere gereken her durumda (küçük-büyük tüm ameliyatlar, sünnet, bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans gibi tetkikler sırasında) genel anestezi verilebilmektedir. Her hastamıza yaşına uygun ameliyat öncesi hazırlık (gerekli operasyon öncesi testler ve muayeneler) ve sedasyon (endişe ve heyecan azaltıcı ilaç uygulamaları) uygulanmaktadır.

Çocuk Cerrahisi Nedir?

Çocuk cerrahisi, çocuklar için yapılan cerrahi işlemleri kapsayan bir anabilim dalıdır. Çocuklar için uygulanan cerrahi işlemlerin geniş bir yelpazesini kapsayarak; çocukların fizyolojik, anatomik ve psikolojik ihtiyaçlarını dikkate almaktadır.  

Bilgi ve Randevu Almak İçin Formu Doldurun

Çocuk Cerrahisi Hangi Hastalıklara Bakar?

 • Laparoskopik, Torakoskopik, Endoskopik, Sistoskopik girişimler
 • Çocuklarda apandisit ve laparoskopik tedavisi 
 • Kasık fıtığı, hidrosel, kordon kisti 
 • İnmemiş testis 
 • Göbek Fıtığı 
 • Göbek Granülomu 
 • Eğri Boyun Hastalığı (Tortikoliz) 
 • Labial Yapışıklık 
 • Çocuklarda Kabızlık ve Enkoprezis (Dışkı Kaçırma Hastalığı) 
 • Bebeklerin Mide Çıkışı Tıkanıklığı (İnfantil Plor Stenozu) 
 • Sünnet (Yenidoğan ve çocukluk döneminde) 
 • Tümör cerrahisi (Karın içi ve göğüs boşluğunda yerleşimli)
 • Hava ve sindirim yolundan yabancı cisimlerin çıkartılması 
 • Çocuk Ürolojisi ile ilgili hastalıklar (Hipospadias, vezikoüreteral reflü)
 • Hirschsprung Hastalığının tek evreli tedavisi
 • Yenidoğanın Doğumsal Hastalıkları
 • Testis ve torbaların acil halleri(Akut skrotum ve testis torsiyonu)                         

                       Testis dönmesi (Testis torsiyonu)                         

                       Testis ve torbalarla ilgili diğer acil durumlar

 • Anüsten Kan Gelmesi Durumları                         

                      Bağırsak düğümlenmesi (İnvaginasyon)

                      Rektal Polip (Juvenil Polip)                           

                      Anüste Çatlak (Anal fissür)   

Çocuklarda Sindirim Sistemi Hastalıkları  

Çocuk gastrointestinal cerrahisi, mide, karaciğer, pankreas ve bağırsak cerrahisi işlemlerini kapsamaktadır. Çocuklarda görülen sindirim sistemi hastalıkları arasında; apandisit, mide fıtığı, kasık fıtığı, safra kesesi, mide reflüsü gibi hastalıklar yer almaktadır.  

Apandisit

Apandisit, bağırsakta bulunan bir organ olan apandis'in iltihaplı olduğu durumlarda yapılan cerrahi işlemdir. Bu işlem genellikle acil bir şekilde yapılır ve genellikle laparoskopik yöntemlerle yapılır.  

Fıtık (Herni) Cerrahisi

Fıtık, bağırsakların veya diğer organların cildin içine doğru çıkması sonucu oluşan bir durumdur.  

Kasık Fıtığı

Erkeklerde sıklıkla görülen bir tür fıtıktır. Genellikle cerrahi yöntemlerle tedavi edilmektedir.  

Göbek Fıtığı

Bebeklerde sıklıkla görülen ve cerrahi yöntemlerle tedavi edilmektedir.  

Mide Fıtığı

Mide yerleşiminde oluşan bir durumdur ve genellikle endoskopik yöntemlerle tedavi edilmektedir.  

Safra Kesesi Ameliyatı (Kolesistektomi)

Safra kesesinde meydana gelen taşlar veya diğer nedenlerle yapılmaktadır. Hastanın durumuna bağlı olmakla birlikte genellikle laparoskopik yöntemlerle operasyon yapılmaktadır.  

Mide Reflüsü Tedavisi (Fundoplicatio)  

Mide içeriğinin yemek borusuna geri dönmesi sonucu oluşan bir durumdur ve cerrahi yöntemlerle tedavi edilir. Bu işlemler çocuklar için yapılırken, çocukların büyüme potansiyeli dikkate alınır ve cerrahi işlemler buna uygun olarak yapılır. Ayrıca çocukların psikolojik ve sosyal ihtiyaçları da dikkate alınır ve çocukların iyileşme sürecine özel özen gösterilir.  

Çocuklarda Ürolojik Hastalıklar  

Bu cerrahi yöntemler genellikle idrar yolu ve cinsiyet organları (enitoüriner sistemi) ile ilgili olarak yapılmaktadır.   Üroloji cerrahisinde yapılan işlemleri şu şekilde sıralayabiliriz:

 • İdrar yolu tıkanıklarının giderilmesi
 • Üreteropelvik darlık tedavisi
 • Doğuştan testislerin yanlış pozisyonda olan erkek çocukların tedavisi   
 • Testislerdeki varisler  

Bu cerrahi işlemler genellikle endoskopik yöntemlerle veya açık cerrahi yöntemlerle gerçekleştirilmektedir. Çocukların büyümesi ve gelişimi göz önünde bulundurularak ameliyatlar çocukların yaşına ve durumuna bağlı olarak özel planlanlamaktadır.  

Çocuklarda Baş ve Boyun Cerrahisi  

Çocuk cerrahisi bölümünün uzmanlık alanları arasında, doğuştan gelen anormaliler veya sonradan gelişen boyun kistleri ve sinüsleri bulunmaktadır. İltihaplı lenf düğümleri ve boyun lezyonları dahil olmak üzere çok çeşitli baş ve boyun kitlelerini tedavi etmektedir.  

Yenidoğan Çocuklarda Görülen Cerrahi Hastalıklar  

Fıtık (Herniler): Yeni doğan çocuklarda; kuyruk sokumu, mide ağzı ve mide yerleşiminde fıtıklar görülebilmektedir.  

Erkekte testis yerleşiminde oluşan anomali (Kriptorşidizm): Yeni doğan erkek çocuklarında testislerin normal yerleşiminde olmaması durumudur. Buna bağlı olarak tedavi seçeneği genellikle cerrahi yöntemlerdir.  

Beyin şişliği (Hidrosefali): Beyin içindeki sıvının artmasıyla oluşan hastalıktır. Genel olarak cerrahi yöntemlerle tedavi edilmektedir.  

Kemikler arasındaki eklemlerin erken kapanması (Craniosynostosis): yeni doğan bebeklerde görülebilen bu durumlarda, beynin büyümesi için gerekli olan kemikler arasındaki eklemlerin olması gerekenden önce kapanması sonucunda oluşmaktadır. Genellikle cerrahi yöntemlerle tedavi edilebilmektedir.  

Özofagus atrezisi: Doğuştan yemek borusunun kapalı olması durumudur.  

İntestinal atreziler: Bağırsakların doğuştan tıkalı olması durumudur.  

Anal atreziler: Poponun doğuştan kapalı olması durumudur.

Diyafragma hernisi: Doğumsal diyafram fıtığı olarak bilinmektedir.