Sitede Ara

Çocuk Cerrahisi

Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı; bebeklik, çocukluk ve ilk gençlik döneminde (0-18 yaş) görülen cerrahi hastalıkların tanı ve tedavisi ile ilgilenmektedir.

Çok geniş bir alanda çalışan çocuk cerrahisi bölümü; kalp dışı göğüs cerrahisi, onkolojik cerrahi, sindirim sistemi cerrahisi, çocuk endokrin cerrahisi, çocuk jinekolojisi, tanısal ve girişimsel endoskopik uygulamalar, laparoskopik ve torakoskopik cerrahi girişimler, ağır doğumsal anomaliler, travma cerrahisi, fıtık, apandisit, inmemiş testis gibi sık rastlanan çocukluk çağı problemlerinin tedavisinden basit cerrahi işlemler alanında faaliyet gösterir.

Çocuk cerrahisi bölümümüzde; gelişen tıp teknolojilerinin faydalarından yararlanarak hastalara sorunsuz bir cerrahi operasyon dönemi yaşatmayı amaçlamaktayız. Ayrıca çocuk hastaların psikolojileri de bu bilim dalı için önemlidir. Yapılan uygulamalar sırasında çocukların ruh sağlıklarının korunması, konforlu ve ağrısız bir operasyon dönemi geçirmesi hedeflenmektedir. Daha güvenilir anestezi ilaçlarının bulunması ve teknolojinin sağladığı kolaylıklar sayesinde çocuklar ve bebeklere gereken her durumda (küçük-büyük tüm ameliyatlar, sünnet, bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans gibi tetkikler sırasında) genel anestezi verilebilmektedir. Her hastamıza yaşına uygun ameliyat öncesi hazırlık(gerekli operasyon öncesi testler ve muayeneler) ve sedasyon (endişe ve heyecan azaltıcı ilaç uygulamaları) uygulanmaktadır.

Çocuk Cerrahisinde ve Çocuk Ürolojisinde Tanı ve Tedavi Yöntemleri, Sık Rastlanan Çocuk Cerrahisi Hastalıklardan Bazıları ve Hastanemizde Yapılan Tedaviler

 • Laparoskopik-torakoskopik-endoskopik-sistoskopik girişimler 
 • Çocuklarda apandisit ve laparoskopik tedavisi 
 • Kasık fıtığı, hidrosel, kordon kisti 
 • İnmemiş testis 
 • Testis ve torbaların acil halleri(Akut skrotum ve testis torsiyonu) 
  • Testis dönmesi (Testis torsiyonu) 
  • Testis ve torbalarla ilgili diğer acil durumlar 
 • Göbek Fıtığı 
 • Göbek Granülomu 
 • Eğri Boyun Hastalığı (Tortikoliz) 
 • Labial Yapışıklık 
 • Anüsten Kan Gelmesi Durumları 
  • Barsak düğümlenmesi (İnvaginasyon): 
  • Rektal Polip (Juvenil Polip) 
  • Anüste Çatlak (Anal fissür) 
 • Çocuklarda Kabızlık ve Enkoprezis (Dışkı Kaçırma Hastalığı) 
 • Bebeklerin Mide Çıkışı Tıkanıklığı (İnfantil Plor Stenozu) 
 • Sünnet (Yenidoğan ve çocukluk döneminde) 
 • Tümör cerrahisi (Karıniçi ve göğüs boşluğunda yerleşimli) 
 • Hava ve sindirim yolundan yabancı cisimlerin çıkartılması 
 • Çocuk Ürolojisi ile ilgili hastalıklar (Hipospadias, vezikoüreteral reflü) 
 • Hirschsprung Hastalığının tek evreli tedavisi 
 • Yenidoğanın Doğumsal Hastalıkları (Diyafragma hernisi, Özofagus atrezisi, Anal ve intestinal atreziler)