Sitede Ara

Prof.Dr. İlhan KARABEKİR

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

Koşuyolu İstanbul Medipol Hastanesi
Yabancı Diller

İNGİLİZCE

E-Posta Gönder
Bel ve Boyun Fıtıklarında Ameliyatsız Tedaviler
2006Özel İstanbul Medipol Hastanesi
1988 - 2006TSK Hastaneleri
2002GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
1989GATA Haydapaşa Eğitim Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
1982İstanbul Üniversitesi Edirne Tıp Fakültesi, Tıp Fakültesi
1. Ertürk M, Aydilek R, Bulut AR, KARABEKİR İ, Ercan S: Ankilozan Spondilitin Akciğer Komplikasyonları (Bir akciğer fibrozisi nedeni ile) Taksim Hastanesi Tıp Bülteni, XX(1-2): 27-29, 1990 2. Demirtürk L, Hülagü S, KARABEKİR İ, Gül S, Çankır Z, Altın M, Ertürk M: Non Steroid Anti-Enflamatuvar İlaç Kullanan Hastalarda Misoprostol’ün Yeri. Gastroenteroloji. 5(3): 364-368, 1994 3. Toy B, Gül S, Danacı M, KARABEKİR İ, Başak M, Gözaydın M: İnflamatuar Eklem Hastalıklarında, Effüzyonlu Artitle Akut Faz Reaktanları ve Bazı Seroimmunolojik Parametreler Arasındali İlişki. Klinik Bilimler,1 (10): 181-185,1995 4. Ertürk M, KARABEKİR İ,Dnacı M: Romatoid Artritte Ayırıcı Tanı. Sendrom,8(3): 24-31, 1996 5. Erdem S, Kayalıoğlu M, KARABEKİR İ, Arpacıoğlu MÖ, Kızılkaya E, Karslı F: Refleks Sempatik Distrofi Sendromunun 3-Fazlı Kemik Sintigrafisinde izlenen Farklı Sintigrafik Paternlerinin Analizi. Nükleer Tıp TJMN,5(3): 147-151, 1996 6. Gürbüz AK, Demirtürk L, Hülagü S, KARABEKİR İ, Gül S, Danacı M, Sayan Ö, Özel M, Baloğlu H:Helikobakter Pilori Enfeksiyonu Nonsteroid Antiinflamatuar İlaçların Oluşturduğu Akut Dönem Gastrik Hasarı Artırmaz. Endoskopi 1: 29-32, 1996 7. KARABEKİR İ, Mert G, Kıralp MZ, Göktepe S, Ertürk M:Lomber Apofizer Artroz Olgularında Paraartiküler İnfiltrasyonlar ile Fizik Tedavinin Karşılanması. Romatoloji&Tıbbi Rehabilitasyon, 8(1):34-39,1997 8. KARABEKİR İ, Toğrol E, Saraçoğlu M, Gültekin Y, Ünlü Ü, Ertürk M, Akyatan N: Ankilozan Spondilit ve Kuada Ekina Sendromu olan Bir Olgu Sunumu: Klinik ve Laboratuvar Değerlendirme ile Bulbokavernöz, Refleks incelemesinin tanıda Önemi. Romatoloji & Tıbbi Rehabilitasyon, 8(1): 59-62,1997 9. Alaca R, KARABEKİR İ, Tosun E, Ertürk M, Okronotik Antropatili Bir Olgi Sunumu. Romatizma Dergisi, 12(1): 71-76, 1997 10. KARABEKİR İ, Arpacıoğlu MÖ, Sarıoğlu A, Ertürk M: Osteaporoza Bağlı Kalça Kırığı Olan Hastalarda Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi. PTT Hastanesi Tıp Dergisi, 19(2): 82-85, 1997 11. Toğrol E, KARABEKİR İ, Saraçoğlu M, Cingözbay Y, Akyatan N, Ertürk M: Emery Dreifuss Sendromu: Vaka Takdimi. PTT Hastanesi Tıp Dergisi, 19(1): 42-46, 1997 12. KARABEKİR İ, Ertürk M,: Ankilozan Spondilitte Ayırıcı tanının Önemi. Sendrom Aylık Aktüel Tıp Dergisi, 10(4): 78-86, 1998 13. KARABEKİR İ, Göktepe S, Ertürk M: Spastisite ve Tedavisi. Hipokrat-Lokomotor Dergisi, 1(1): 15-24, 1997 14. KARABEKİR İ, Göktepe S, Ertürk M: Botulinum Toksininin Tedavide Kullanımı. . Hipokrat-Lokomotor Dergisi, 1(1): 25-27, 1997 15. KARABEKİR İ, Güvenol K, Top H, Ünsal AS, Demireli S, Tevekkel S: Sağlıklı Genç Erkeklerde Spinal Mobilite Ölçümleri. PTT Hastanesi Tıp Dergisi, 19(2): 90-93, 1997 16. KARABEKİR İ, Saraçoğlu M, Gültekin Y, Toğrol E, Akyatan N: Karpal Tünel Sendromunda Fizik Tedavi Etkinliğinin Elektrofizyolojik izlemi: Ön Çalışma Sonuçları. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Derneği Dergisi, 23(4): 183-187, 1997 17. KARABEKİR İ, Arpacıoğlu M, Ertürk M: Spondiloepifizyal Displazi Tardalı Bir Olgu Sunumu. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Derneği Dergisi, 23(4): 192-196, 1997 18. Basekim CÇ, KARABEKİR İ, Özgüven M.A, Kızılkaya E, Karslı A.F: Üst Ekstremite Yerleşimli bir Meloresostozsin Olgusu. Bilgisayarlı Tomografi Bültemi Cilt 5. Sayı 2.107 1999 19. Dursun H, Taşaynatan M.A, KARABEKİR İ, Servet E: Yumruk El Sendromu: İki Olgu Sunumu FTR Dergisi Cilt 47 Sayı No: 1 Ocak-Şubat 2001 20. Göktepe S, KARABEKİR İ, Alaca R, Güven Z, Ertüek M: İnme Sonrası Üst Ekstremite Spastisitesinin Botulinum Toksin Ejeksiyonu ile Tedavisi. Romotoloji ve Tıbbi Rehabilitasyon Dergisi Cilt 12 Sayı: 3 2001 191-196
BİLDİRİLER
1. Ertürk M, Bulut AR, Karabekir İ, Ercan S, Oktay A : Mikrokristalin Artritleri, XI. Ulusal Rehabilitasyon Kongresi 6-11 Eylül 1987 Bursa. 2. Ertürk M, Bulut AR, Karabekir İ, Ercan S, Oktay A : Psöriatik Artrit, XI. Ulusal Rehabilitasyon Kongresi 6-11 Eylül 1987 Bursa. 3. Ertürk M, Aydilek R, Bulut AR, Karabekir İ, Ercan S, Oktay A : Ankilozan Spondilitin Eklem dışı lezyonları, XI. Ulusal Rehabilitasyon Kongresi 6-11 Eylül 1987 Bursa. 4. Alaca R, Karabekir İ, Tosun E, Ertürk M : Spondilartropatilerde Yeni Klasifikasyon Kriterlerinin Değeri, XV. Ulusal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kongresi 27-31.5.1995 İstanbul. 5. Ertürk M, Karademir S, Karabekir İ, Göktepe S : Algodistrofilerin Tedavisinde Kalsitoninle Ortaklaştırılmış Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyonunun Değeri, XV. Ulusal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kongresi 27-31.5.1995 İstanbul. 6. Karabekir İ, Dumanhan A, Kıralp MZ, Ertürk M : Postmenopozal Osteoporozun Rehabilitasyonu, Östrojen ve Kalsitoninlerin Tedavisindeki Yeri ,XV. Ulusal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kongresi 27-31.5.1995 İstanbul. 7. Karabekir İ, Mert G, Kıralp MZ, Göktepe S, Ertürk M : Lomber Apofizer Artroz Olgularında Paraartiküler İnfiltrasyonlar ile Fizik Tedavinin Karşılaştırılması, XV. Ulusal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kongresi 27-31.5.1995 İstanbul. 8. Saraçoğlu M, Karabekir İ, Gürtekin Y, Ünlü Ü, Erürk M, Akyatan N : Ankilozan Spondilitte Kauda Ekina sendromu : Klinik ve Labaratuar değerlendirme ile Bulbokavarnöz Refleks incelemesinin Tanıda önemi, XV. Ulusal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kongresi 27-31.5.1995 İstanbul. 9. Gürbüz AK, Hülagü S, Demirtürk L, Karabekir İ, Gül S, Sayan Ö, Danacı M : Helicobacter pylori infection Does not Accentuate the Acute NSAİDS-İnduced Gastric Damage . 4 th. United European Gastroentrology Week 17-21 September 1995 Berlin. 10. Erdem S, Karabekir İ, Arpacıoğlu Ö, Argon M, Kızılkaya E, Karslı F : Scintigraphic Patterns of the Reflex Sympathetic Dystrophy Syndrom of The Hand and Foot, European Journal of Nuclear Medicine, 23.9.1996 Kopenhagen. 11. Karabekir İ, Kıralp MZ, Göktepe S, Ertürk M : Comparison Of The Effectiveness Of Diadynamic and Interferatial Currents in the Treatment of the Mechanical Low Back Pain. 8 th Mediterranean Congress of Rheumantology, 24-26 June 1996 Istanbuk-Turkey. 12. Göktepe S, Karabekir İ, Ertürk M : İnmeli Hastalarda Spastisitenin Botulinum Toksin Enjeksiyonu ile Tedavisi. XVI. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi 15-18 Mayıs 1997 Ankara.
KİTAP BÖLÜMÜ
1. T.C Genel Kurmay Başkanlığı Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanlığı, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kitabı, “Fonksiyonel Değerlendirme”, sayfa 387-393. 2. T.C Genel Kurmay Başkanlığı Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanlığı, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kitabı, “Kardiyak Rehabilitasyon”, sayfa 565-572. 3. T.C Genel Kurmay Başkanlığı Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanlığı, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kitabı, “Pulmoner Rehabilitasyon”, sayfa 573-578.