Sitede Ara

Diyabet tüm dünyada hızla artan bir hastalıktır. Türkiye'de de her 6-7 kişiden biri diyabet hastasıdır. Bu oran 60 yaşını geçenlerde %25 düzeylerine çıkmaktadır. (3-4 kişiden biri)

Diyabet Tanısı ve Tipleri

(Tip 1 Diyabet) (Tip 2 Diyabet) Gestasyonel Diyabet Günlük yaşantımızda en çok karşılaşılan diyabet tipi tip 2 diyabet olarak isimlendirdiğimiz diyabet tipidir.

Tip 2 diyabet obezite ile yakından ilişkili olup genellikle 40’lı yaşlardan sonra ortaya çıkmaktadır. Hastaların önemli bir bölümünde birinci dereceden aile bireylerinde (anne, baba, kardeş) diyabet öyküsü bulunmaktadır. Tip 1 Diyabet ise otoimmün bir hastalık olup özellikle çocukluk çağında ortaya çıkmaktadır.

Hastaların aile bireylerinde diyabet öyküsü çoğunlukla bulunmaz. Diyabete eğilimi olan kadınlarda gebelik diyabeti ortaya çıkarabilir. Gebelikte gelişen diyabete gestasyonel diyabet diyoruz. Gestasyonel diyabet gelişen gebeler gebelik sonlandıktan sonra %80’e varan oranlarda tip 2 diyabet geliştiriler. Diyabet hangi sınıfa girerse girsin tedavi edilmediği zaman ciddi komplikasyonlarla seyretmektedir. Diyabet tepeden tırnağa tüm vücudu etkileyen bir hastalıktır. Diyabete bağlı bu istenmeyen sonuçları özellikle büyük damarları etkileyen makrovasküler komplikasyonlar (kalp damar hastalığı, periferik arter hastalığı), mikrovasküler komplikasyonlar (göz tutulumu, böbrek tutulumu, sinir sistemi tutulumu) ve damar dışı organların tutulumu (mide barsak siteminin tutulumu, üreme organlarının tutulumu, cilt tutulumu v.s. ) şeklinde kabaca sınıflandırabiliriz. Diyabete bağlı gelişen ölümlerin %75-80’i kalp-damar hastalığına bağlı olarak ortaya çıkmaktadır.

Diyabete bağlı gelişen bu komplikasyonların önlenmesinin en etkili yolu diyabeti etkin şekilde tedavi etmekten geçmektedir. İstanbul Medipol Üniversitesi Diyabet Merkezi olarak tüm diyabetik hastalara en modern tedavi yöntemleri ile hizmet vermekteyiz.