Sitede Ara

 

 

Yumurta Dondurma İşlemi Nedir? Hangi Durumlarda Uygulanır?

Yumurta dondurma (Oosit dondurma) işlemi kadının yumurtalığından elde edilen yumurta hücrelerinin ileride çocuk sahibi olmak amacıyla dondurularak saklanmasıdır.
Yumurta dondurma işlemi klasik tüp bebek uygulamasına benzer şekilde yapılır ve yumurta toplama işleminden sonra elde edilen olgun yumurtalar vitrifikasyon denilen hızlı bir dondurma yöntemi ile dondurularak saklanır. 
Ülkemizde 2014 yılında yayınlanan ÜYTE yönetmeliğine göre kadınlar aşağıdaki durumların varlığında  yumurta dondurabilir:

  • Kemoterapi ve radyoterapi gibi yumurtalıklara zarar verecek tedaviler öncesinde
  • Üreme fonksiyonlarının kaybedilmesine yol açacak ameliyatlar (yumurtalıkların alınması gibi operasyonlar) öncesinde
  • Yumurtalık rezervi azalmış veya aile öyküsünde erken menopoz hikayesinin üç uzman tabipten oluşan sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi durumunda 

Yumurtalıkların uyarılması için hormon iğnelerine adetin 2.-3.günü başlanmakta ve  tedavi genellikle 10-12 gün sürmektedir.Yumurtalar belli bir büyüklüğe ulaştığında çatlatma iğnesi yapılmakta ve bu iğneden 34 ile 36 saat sonra yumurta toplama işlemi yapılmaktadır. Olgun yumurtalar laboratuarda embryologlar tarafından dondurulur. Yumurtaların saklanma süresi 5 yıldır. İstenirse süre uzatılabilmektedir.

 

 

Embriyo Dondurma

İnsan gametlerinin ve embriyolarının dondurulmasının tüp bebek pratiğinde büyük önemi vardır. Tüp bebek uygulamalarında çoğul gebelik riskini en aza indirmek için genel yaklaşım en fazla üç embriyo transfer etmektedir. Ayrıca dondurulan embriyolar transfer edileceği zaman hasta herhangi bir tedaviye gereksinim duymamaktadır.

Embriyolar Nasıl Dondurulur?
Embriyolar bazı solüsyonlar içerisinde yavaş ya da hızlı (vitrifikasyon) dondurma teknikleriyle -196 derecede nitrojen tanklarında saklanmaktadır. Dondurulmuş embriyolar yasal olarak 5 yıl saklanabilmektedir.

 

 

MESA ve TESE Uygulamaları

MESA ve TESE uygulamaları menisinde canlı spermi olmayan erkek infertilitesi vakalarında uygulanan tedavi yöntemleridir. MESA yumurtalık kanallarının tıkalı olduğu durumlarda;  TESE ise sperm kanallarında tıkanıklık olmamasına rağmen, menisinde sperm bulunmayan hastalarda uygulanır.

MESA (Mikrocerrahiyle Sperm Aspirasyonu) İşlemi

Testiste sperm üretimi olduğu halde kanalların tıkalı olması sonucu mikroskop altında ince iğneler kullanılarak sperm alınması işlemidir. MESA anında baba adayına lokal veya genel anestezi uygulanmaz. Kısa süren işlemin ardından baba adayı aynı gün taburcu edilir.

TESE (Testiküler Sperm Ekstraksiyonu) İşlemi

TESE, testisin farklı bölgelerinden alınan küçük doku parçalarının özel yöntemle ayrıştırılıp elde edilen sperm hücrelerine mikro enjeksiyon işleminin uygulanmasıdır. Bu yöntem menisinde canlı sperm bulunmayan ya da hiç spermi olmayan vakaların tedavisinde uygulanmaktadır.

PESA (Perkütan Sperm Aspirasyonu) İşlemi

Lokal anestezi altında erkek üreme kanallarından özel bir iğne kullanılarak sperm alınması işlemidir.