Sitede Ara

Doç.Dr. Hamza SUCUOĞLU

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

Bahçelievler Medipol Hastanesi
Doğum Yeri

REFAHİYE

2022İstanbul Gelişim Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Doç. Dr.
2013İstanbul Üniversitesi CerrahpaşaTıp Fakültesi, Tıpta Uzmanlık-Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
2008İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA, TIP FAKÜLTESİ
2008İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA, TIP FAKÜLTESİ
6.1. Doktora Tezi:
Postmenopozal Kadınlarda Tüm Vücut Titreşimin Denge Üzerine Etkisinin Postürografi ve Denge Testleri İle Değerlendirilmesi. İstanbul, 2013.
7. Yayınlar
7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI, SSCI, Arts and Humanities)
Gün K, Uludağ M, Ünalan H, Moğulkoç N, Battal H, Sucuoğlu H, Kantarcı F, Koyuncu H. A 14-year-old girl with Smith-McCort dysplasia misdiagnosed as seronegative juvenile idiopathic arthritis. Int J RheumDis2012;15(3):55-7
Sarı H, Sucuoğlu H, Örnek Nİ, Mısırlıoğlu TÖ, Uludağ M. The development of upper thoracic myelopathy due to posterior vertebral osteophyte and ossification of ligamentum flavum in patient with diffuse idiopathic skeletal hyperostosis. Turk J Phys Med Rehab 2012;58:342-3
Gun K, Uludag M, Delil S, Ozbayrak S, Sucuoglu H, Battal H, Adatepe NU, Karamehmetoglu SS. Spinal accessory nerve injury: eight cases and review of the literature. Clin Ter. 2014;165(4):211-6
Sucuoglu H, Tuzun S, Akbaba YA, Uludag M, Gokpinar HH. Effect of Whole Body Vibration On Balance Using Posturography and Balance Tests in Postmenopausal Women. Am J Phys Med Rehabil. 2015;94(7):499-507
Sucuoğlu H, Aslan H, Avdan Aslan A, Öz V. Poland syndrome: Two case reports. Turk J Phys Med Rehab 2016;62(3):1-5
Sucuoglu H, Akgun K. Subacromial lipoma causing shoulder impingement syndrome. J Back Musculoskelet Rehabil. 2017;30:707-10
Palamar D, Güler H, Hancı M, Sucuoğlu H, Sanus GZ, Tüzün Ş. Posturographic examination of body balance in patients with Chiari type I malformation and correlation with the presence of syringomyelia and degree of cerebellar ectopia. Turk J Phys Med Rehab 2019;65(1):74-79.
Sucuoğlu H, Aktürk A. Spinal dural arteriovenous fistula: A rare cause of progressive myelopathy and bladder and bowel dysfunction. Turk J Phys Med Rehab 2020; 66 (2), 219-222
Sucuoğlu H, Barut AY. Clinical and Radiological Follow-Up Results of Patients with Sequestered Lumbar Disc Herniation: A Prospective Cohort Study. Med Princ Pract 2021;30:244-252. doi: 10.1159/000515308
Sucuoğlu H, Soydaş N. Does paravertebral ozone injection have efficacy as an additional treatment for acute lumbar disc herniation? A randomized, double-blind, placebo-controlled study. J Back Musculoskelet Rehabil. 2021 Apr 2. doi: 10.3233/BMR-200194.
7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (ESCI, vd)
Sarı H, Örnek Nİ, Sucuoğlu H. Case Report: Pycnodysostosis Associated with Spondylolysis and Spondylolisthesis Mimicking Rickets. Turk J Osteoporos 2011; 17: 26-9
Sucuoğlu H, Sarı H, Gün K, Uludağ M, Battal H, Koyuncu H. Bilateral Pubic Ramus Insufficiency Fracture in Patient with Diagnosed Polymyalgia Rheumatica. Turk J Osteoporos 2012;18:24-6
Gün K, Mete B, Sucuoğlu H, Uludağ M, Yemişen M, Akarırmak Ü. HIV and Osteoporosis: Three Case Reports and Review of the Literature. Turk J Osteoporos 2012;18:27-30
Sucuoğlu H, Hussain S, Tüzün Ş. Case of transient osteoporosis of the hip in pregnancy. Turk J Osteoporos 2014;20:132-134
Sarı H, Sucuoğlu H, Hussain S, Akarırmak Ü. Cervical Myelopathy Induced by Ossification of Posterior Longitudinal Ligament. J Clin Anal Med 2015; DOI: 10.4328/ JCAM.3804.
Sucuoğlu H, Türkmen K.E, Çalışkan İ, Örnek N.İ. Glenoid Dysplasia in the Recurrent Shoulder Dislocation: A Case Report. J Clin Anal Med 2015; DOI: 10.4328/ JCAM.3878
Sucuoğlu H, Örnek Nİ, Cağlar Ç. Arthrogryposis Multiplex Congenita: Multiple Congenital Joint Contractures. Case Rep Med. 2015;2015:379730. doi: 10.1155/2015/379730.
Sarı H, Örnek Nİ, Sucuoğlu H, Kaynar R, Uludağ M. Bilateral Avascular Necrosis and Pelvic Insufficiency Fractures Developing after Pelvic Radiotherapy in a Patient with Prostate Cancer: A Case Report. Turk J Osteoporos 2016;22:149-52
Sucuoglu H, Ozbayrak SS, Uludag M, Tuzun S. Short-Term Efficacy of Joint and Soft Tissue Injections For Musculoskeletal Pain: An Interventional Cohort Study. Ağri 2016;28(2):79-88.
Sucuoğlu H, Örnek N.İ. Is this massive lumbar disc herniation? What is the treatment? J Clin Anal Med 2017; DOI: 10.4328/ JCAM.4951
Sucuoğlu H, Koyuncu H. Distribution of Male Osteoporosis Patients According to Age, Classification, and Fracture. Istanbul Med J 2017; 18: 13-7
Sucuoğlu H. Demographic and Clinical Characteristics of Patients with Cerebral Palsy. İstanbul Med J 2018; 19 (3): 219-24.
Sucuoğlu H, Üstünsoy S. The short-term effect of PRP on chronic pain in knee osteoarthritis. Agri 2019;31(2):63-69.
Sucuoglu H. Effects of robot-assisted gait training alongside conventional therapy on the development of walking in children with cerebral palsy. J Pediatr Rehabil Med. 2020; 1-9. doi: 10.3233/PRM-180541
Sucuoğlu H, Asan A. Relationship between calcific tendinopathy and rotator cuff tear on shoulder magnetic resonance imaging: case-controlled comparison. Polish Journal of Radiology 2020 Jan 8;85:e8-e13
Sucuoğlu H, Aktürk A. Sacral stress fracture in pregnancy: case report and review of literature. Turk J Osteoporos 2020;26:139-42
Sucuoğlu H. Quality of life of families and mothers of children with cerebral palsy with or without epilepsy. Ann Clin Anal Med 2021;12(9): 1049-1054.
7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
Koyuncu H, Karamehmetoglu SS, Sucuoglu H, Kaynar R. Comparison of Antiresorptive, Formative and Mixed Efficacy Osteoporotic Drugs on Pain, Fracture and BMD in Osteoporosis. Osteoporosıs Internatıonal 2013:24 (supp 1);249. (Vol. 24, PP. S249-S249). 236 Grays InnRd, 6th Floor, London Wc1x 8hl, England: SprıngerLondon Ltd.
Sucuoğlu H. Effects of Robot-Assisted Gait Training on The Development of Walking in Children with Cerebral Palsy. 1st. International Conference on Robotic Technology and Rehabilitation. 9-11 April 2018. Istanbul, Turkey.
Sucuoğlu H, Soydaş N. Efficacy Of Ozone Therapy As An Adjuvant Treatment For Fibromyalgia: A Randomised Double Blind, Placebo Controlled Pilot Study. 2nd. Traditional and Complementary Medicine Congress. 24-27 April 2019, Istanbul- Turkey
7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
Sarı H, Sucuoğlu H, Örnek Nİ, Gün K, Akarırmak Ü. Conservative Treatment in Patient with Thoracic Myelopathy Caused by Ligamentum Flavum Ossification. J PMR Sci2012;15: 16-9
Sucuoğlu H, Koyuncu H, Battal H, Gün K, Uludağ M. A Case of Arnold Chiari Malformation and Syringomyelia Presenting with Paresthesia in the Extremities. J PMR Sci 2013;16:25-28
Sucuoğlu H, Gün K, Uludağ M, Sarı H. Clinical Characteristics, Working, Education and Social Life of Patients with Ankylosing Spondylitis. J PMR Sci 2015; 18: 79-86
Sarı, H, Sucuoğlu H, Uludağ M, Örnek Nİ. Regression of Extruded Lumbar Disc Herniation: Report of Five Cases and Review of the Literature. J PMR Sci 2016;19(3):190-6
Sucuoğlu H, Aslan BN, Bakırcı N, Zengin Z, Büyükdoğan Ö, Çağlar Ç. Arthrogryposis Multiplex Congenita: Five Case Report and Review of the Literature. J PMR Sci 2017;20(2):98-104
7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
7.6.1. Sözel Bildiriler
Uludağ M, Sarı H, Gün K, Gökpınar HH, Sucuoğlu H, Battal H, Mısırlıoğlu TÖ, Sarıdoğan M, Akarırmak Ü. İstanbul belediye otobüsü İETT şöförlerinde kas iskelet sistemi ağrıları ve mesleki psikososyal risk faktörleri arasında ilişki. Türk Fiz Rehab Derg 2011; 57 Özel Sayı:1, S-010, S135
Sarı H, Sucuoğlu H, Akarırmak Ü, Uludağ M, Gün K, Gökpınar HH. Kronik böbrek yetmezliğine sekonder hiperparatiroidizme bağlı şiddetli renal osteodistrofi ve paratiroidektomi ile düzelme. Türk Osteoporoz Derg 2011; 4. Ulusal Osteoporoz Kongresi Özel Sayı: OP-02, S2
Sarı H, Akarırmak Ü, Sucuoğlu H, Uludağ M, Gün K, Battal H. Osteoporozda lomber vertebra kompresyon kırıklarına bağlı spinal stenoz olguları. Türk Osteoporoz Derg 2011; 4. Ulusal Osteoporoz Kongresi Özel Sayı: OP-08, S4
Sucuoğlu H, Uludağ M. Serebral palsili çocuklarda robot yardımlı yürüme terapisinin ayakta durma ve yürüme yeteneklerini geliştirmesi. 26. Ulusal FTR Kongresi, 2017 Özel sayı: S-091, S:313
Sucuoğlu H. Omuz MRI'da kalsifik tendinopati ile rotator manşet yırtık ilişkisi: vaka kontrollü karşılaştırma. 27. Ulusal FTR Kongresi, 2019 Özel sayı: S-141, S:423
Sucuoğlu H, Soydaş N. Fibromiyaljide ek tedavi olarak ozon terapinin etkinliği: çift kör randomize plasebo kontrollü pilot çalışma. 27. Ulusal FTR Kongresi, 2019 Özel sayı: S-138, S:420
7.6.2. Poster Bildiriler
Sarı H, Sucuoğlu H, Örnek Nİ, Mısırlıoğlu TÖ. DISH’li bir hastada akut dorsalmiyelopati gelişimi: olgu sunumu. Türk FizRehabDerg2011; 57 Özel Sayı:1, P-048, S178
Uludağ M, Sarı H, Sarıdoğan M, Gün K, Sucuoğlu H, Gökpınar HH, Battal H, Mısırlıoğlu TÖ, Akarırmak Ü. İstanbul belediye otobüsü İETT şöförlerinde kas iskelet sistemi ağrılarının sıklığı, yaşam kalitesi ve depresyon. Türk FizRehabDerg2011; 57 Özel Sayı:1, P-071, S189
Gün K, Sarıdoğan M, Uludağ M, Sarı H, Sucuoğlu H, Gökpınar HH, Battal H, Mısırlıoğlu TÖ, Akarırmak Ü. Bel ağrılı hastalar: hangi tedaviyi ve hangi doktoru öncelikle tercih ediyorlar? Türk FizRehabDerg2011; 57 Özel Sayı:1, P-073, S190
Sarı H, Sucuoğlu H, Örnek Nİ, Mısırlıoğlu TÖ, Uludağ M, Akarırmak Ü. Romatoid artrit ile birlikte ortaya çıkan tofüslü gut olgusu. Türk FizRehabDerg2011; 57 Özel Sayı:1, P-325, S314
Sarı H, Sucuoğlu H, Mısırlıoğlu TÖ, Gün K, Akarırmak Ü. Lomber spinal stenoza yol açan geçikmiş bir brusella spondilodiskit olgusu. Türk FizRehabDerg2011; 57 Özel Sayı:1, P-108, S207
Sarı H, Sucuoğlu H, Palamar D, Akarırmak Ü, Gün K, Uludağ M. Genç erişkin hastada D vitaminine dirençli hipofosfatemik osteomalazi ve fosfor tedavisi ile alınan sonuç. Türk Osteoporoz Derg2011; 4. Ulusal Osteoporoz Kongresi Özel Sayı: PP-11, S7
Sucuoğlu H, Sarı H, Gün K, Uludağ M, Battal H, Koyuncu H. Osteoporoz ve polimiyalji romatika tanılı hastada pubik ramus yetersizlik kırığı. Türk Osteoporoz Derg 2011; 4. Ulusal Osteoporoz Kongresi Özel Sayı: PP-18, S10
Sarı H, Sucuoğlu H, Battal H, Akarırmak Ü, Uludağ M, Gün K. Steroid kullanan polimiyaljiromatika hastasında multipl kompresyon kırıkları ve kalsitonin tedavisi. Türk Osteoporoz Derg2011; 4. Ulusal Osteoporoz Kongresi Özel Sayı: PP-21, S12
Sucuoğlu H, Uludağ M, Gün K, Koyuncu H. Ankilozan spondilitte uzun torasik sinir hasarına bağlı gelişen kanat skapula olgusu. 5. Türk Romatoloji Kongresi Özel Sayı:2012; P-009, S-71.
Sucuoğlu H, Gün K, Uludağ M, Sarı H. Ankilozan spondilit hastalarında klinik özelliklerin çalışma, eğitim ve sosyal hayata etkisi. 5. Türk Romatoloji Kongresi Özel Sayı: 2012; P-022, S-76.
Sarı H, Sucuoğlu H, Moğulkoç N, Uludağ M, Akarırmak Ü. Ankilozan spondilit hastasında servikal pseudofraktür ve servikal miyelopati gelişimi. 5. Türk Romatoloji Kongresi Özel Sayı: 2012; P-024, S-77.
Sarı H, Sucuoğlu H, Mısırlıoğlu TÖ, Uludağ M, Akarırmak Ü. Multipl myeloma bağlı lomber vertebra kompresyon kırığı ve spinal stenoz: olgu sunumu. 5. Türk Romatoloji Kongresi Özel Sayı: 2012; P-096, S-104
Sarı H, Sucuoğlu H, Uludağ M, Battal H, Akarırmak Ü. Maffucci sendromu olgusu. 5. Türk Romatoloji Kongresi Özel Sayı: 2012; P-097, S-105
Sucuoğlu H, Koyuncu H, Battal H, Gün K, Uludağ M. Parestezik yakınmalarla başvuran Arnold Chiari malformasyonu ve siringomiyeli tanısı konulan hasta. 5. Türk Romatoloji Kongresi Özel Sayı: 2012; P-192, S-139
Sucuoğlu H, Gün K, Koyuncu H, Uludağ M. Erkek osteoporoz hastalarının yaşlarına ve tanılarına göre dağılımı. Türk Geriatri 2012 Kongresi Özel Sayı 2012 / 15, PP:44, S-118
Sucuoğlu H, Koyuncu H, Uludağ M, Gökpınar HH. Hemipleji tanısıyla rehabilitasyon servisinde yatan hastaların klinik özellikleri. 3. Tıbbi Rehabilitasyon Kongresi Özel Sayı: 2012, PS-086, S-182.
Sucuoğlu H, Akgün K. Rotator manşet lezyonunu taklit eden subakromiyal lipom olgusu. 24. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi. Türk FizRehabDerg2013:59 Özel Sayı; P-020, S262
Sucuoğlu H, Hussain S, Tüzün Ş. Gebelikteki geçici kalça osteoporozu olgusu. 24. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi Türk FizRehabDerg2013:59 Özel Sayı; P-021, S263
Sucuoğlu H, Akgün K. Piriformis sendromunu taklit eden gluteal yağ nekrozu olgusu. 24. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi. Türk FizRehabDerg2013: 59 Özel Sayı; P-027, S265
Tüzün Ş, Sucuoğlu H, Uludağ M, Öztürk NS. Komplet dekonjestif terapi uygulanan lenfödem hastalarının klinik özellikleri. 24. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi. Türk FizRehabDerg 2013:59 Özel Sayı; P-215, S368.
Kaynar R, Sucuoğlu H, Battal H, Koyuncu H. Yatarak rehabilitasyon uygulanan spinal kord yaralanmalı hastaların klinik özellikleri ve nörolojik iyileşme sonuçları. 24. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi. Türk FizRehabDerg2013; 59 Özel Sayı:1, P-281, S402
Sucuoğlu H, Koyuncu H, Kazdal H. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon polikliniğine kim, niçin başvurur? 6. Uluslararası katılımlı Türk Romatoloji Kongresi Özel Sayı: 2014; P-303, S-225
Sucuoğlu H, Tüzün Ş, Akbaba YA, Uludağ M, Gökpınar HH. Postmenopozal kadınlarda tüm vücut titreşimin denge üzerine etkisinin postürografi ve denge testleri ile değerlendirilmesi. 6. Uluslararası Katılımlı Türk Romatoloji Kongresi Özel Sayı: 2014; P-045, S-98
Sucuoğlu H, Özbayrak SS, Uludağ M. Eklem ve Yumuşak Doku Enjeksiyonlarının Muskuloskeletal Ağrı Üzerine Kısa Dönem Etkinliği: Prospektif Kohort Çalışması. 25. Ulusal FTR Kongresi Özel Sayı.2015; P-235.
Sucuoğlu H, Türkmen KE, Çalışkan İ. Tekrarlayan Omuz Çıkıklarında Glenoid Displazi: Bir Olgu Sunumu.25. Ulusal FTR Kongresi Özel Sayı.2015;P-271.
Sucuoğlu H. Diz osteoartritinde PRP’nin kronik ağrı üzerine etkinliği. 26. Ulusal FTR Kongresi. 2017 Özel sayı: P-205, S:541
Özbayrak SS, Sucuoğlu H. The Evaluation of Forgivingness, Patience, Positivity and Mental Well-Being in Fibromyalgia Patients. İstanbul Dermato-Romatolojİ Güncelleme Zirvesi. 2020; P-06, S-58
Özbayrak SS, Sucuoğlu H. The evaluation of Sleep Hygiene in Subacromial Impingement Syndrome: A case control study. İstanbul Dermato-Romatolojİ Güncelleme Zirvesi. 2020; P-07, S-59
7.7. Diğer yayınlar
7.7.1. Yazılan ulusal kitaplar veya kitaplarda bölümler:
Sarı H, Sucuoğlu H. Servikal ve lomber spinal kaynaklı nöropatik ağrı. In; lokomotor sistem hastalıklarında nöropatik ağrı. Editör: Şansın Tüzün S:39-62 2011 İstanbul İSBN:978-605-87881-0-7
Sucuoğlu H, Koyuncu H. Yaşlılarda sık görülen romatizmal hastalıklar. In; geriatrik rehabilitasyon. Editör: Ülkü Akarırmak, Halil Koyuncu, Murat Uludağ. S:94-106. 2012 İstanbul. İSBN:978-605-63602-0-6
Sucuoğlu H. Spazmda inflamataur nedenler. In; kas iskelet sisteminde spazm. Editör: Halil Koyuncu. S: 81-88. 2017 İstanbul. ISBN: 978-975-8267-12-5
Sucuoğlu H. Robotik Rehabilitasyon. Editör: Hamza Sucuoğlu. S:0-223. 2018 Ankara ISBN: 978-975-277-710-1
Sucuoğlu H. Robotik rehabilitasyona genel bakış. In; Robotik Rehabilitasyon. Editör: Hamza Sucuoğlu. S: 1-10. 2018 Ankara ISBN: 978-975-277-710-1
Sucuoğlu H. Rehabilitasyon robotlarının çeşitleri. In; Robotik Rehabilitasyon. Editör: Hamza Sucuoğlu. S: 11-64. 2018 Ankara ISBN: 978-975-277-710-1
Değirmenci B, Sucuoğlu H. Geçmişten günümüze robotik rehabilitasyon. In; Robotik Rehabilitasyon. Editör: Hamza Sucuoğlu. S: 65-75. 2018 Ankara ISBN: 978-975-277-710-1
8.Projeler
9. İdari Görevler
Silopi Devlet Hastanesi, Döner Sermaye Tespit ve İnceleme Komisyonu Üyesi (2014)
Özel Bağcılar Aktif Tıp Merkezi (Mesul Müdür) (2015-2017)
10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler
Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği
Türk Tabipler Birliği
11. Ödüller
23. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi: 11-15 Mayıs 2011, Antalya (Geriatrik Rehabilitasyon konulu bilgi yarışmasında derece ve kursa katılım belgesi)
Ulusal FTR yeterlik (Türkiye Ulusal Board) belgesi: 22 Aralık 2012, İzmir
Özbayrak SS, Sucuoğlu H. The Evaluation of Forgivingness, Patience, Positivity and Mental Well-Being in Fibromyalgia Patients. İstanbul Dermato-Romatolojİ Güncelleme Zirvesi. 27-29 Kasım 2020; P-06, S-58 (Romatoloji Poster Bildiri Birincisi)