Sitede Ara

Çocuk Gastroenterolojisi

Bölümde, karaciğer ve sindirim sistemiyle ilgili hastalığı olan çocukların teşhis, tedavi ve izlemlerinin yanında, gereken hastalara beslenme desteği yapılmaktadır.

Yenidoğan döneminden ergenliğin sonuna kadar olan yaş grubunda karşılaşılan beslenme sorunları nedeniyle hastalar görülmekte ve takip edilmektedir.

Bu hizmetlerin gerektirdiği endoskopik işlemler -özofagogastroduodenoskopi (yemek borusu-mide ve 12 parmak bağırsağının ucunda mercek olan bir aletle görülerek muayenesi), kolonoskopi (kalın bağırsağın görerek incelenmesi), rektosigmoidoskopi (kalın bağırsağın son 30 cm’lik kısmının görerek incelenmesi)-, 24 saatlik özofagiyal pH monitorizasyonu (mideden yemek borusuna asit içeriğin kaçıp kaçmadığının incelenmesi), kapsül ya da endoskopik olarak ince bağırsak biyopsisi, karaciğer biyopsisi, yemek borusu varislerinden kanayan hastaların varislerinin iğneyle ya da bağlayarak tedavisi ve ailesel geçen bazı hastalıkların tanısı için kemik iliği ve dalak aspirasyonu yapılmaktadır.

Beslenme yetersizliği durumlarında hastanede yatırılarak damardan ya da yatırılarak yada ayaktan, burundan (nazogastrik) ya da mideden (gastrostomi) beslenme uygulamaları yapılabilmektedir.

Çocuk Gastroenteroloji Doktorlarımız