Sitede Ara

Onkolojik Cerrahi

Kanserin cerrahi tedavisine odaklanmış olan bir uzmanlık alanıdır. Kanser hastalığı gerek teşhis gerekse tedavi aşamasında içerisinde medikal onkoloji, radyasyon onkolojisi, nükleer tıp ve patoloji gibi bir çok branş tarafından (multidisipliner yaklaşım) yönetilmesi gereken komplike bir hastalıktır. 

Cerrahi onkoloji uzmanları kanseri ameliyat ile ortadan kaldırmanın yanı sıra ağrıyı kontrol etmeye, hastanın konfor seviyesini arttırmaya ve kansere bağlı semptomları ve yan etkileri yönetmeye yardımcı olmak için palyatif ameliyatlar da gerçekleştirirler. 


Onkolojik cerrahlar sadece tedavi aşamasında değil, erken teşhisle tamamen ortadan kaldırılabilen kanser hastalığının tanı aşamasında da aktif görev alırlar. 


Onkolojik cerrahi uygulamalarının mutlaka o alanda özelleşmiş cerrahlar tarafından uygulanması gerekmektedir. Yapılan çalışmalarda kanser ameliyatlarının multidisipliner bakış açısına sahip bu alanda özelleşmiş cerrahi onkologlar tarafından yapılmasının hastaların sağ kalımı, yaşam kalitesi üzerine iyileştirici etkileri bulunduğu kanıtlanmıştır.
Hastanemiz Genel Cerrahi Ünitesinde Cerrahi Onkoloji Uzmanları tarafından, Meme, Tiroid, Mide, Pankreas, Kalınbağırsak ve Anal bölge kanserlerinin tedavisi modern yöntemler (Laparoskopik-Onkoplastik) ile gerçekleştirilmektedir.   
 

Onkolojik(Kanser)Cerrahisi Doktorlarımız