Sitede Ara

Algoloji

Ağrı, insanın yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyen bir durumdur ve nedeni ne olursa olsun etkin ağrı tedavisi her hastanın en doğal hakkıdır.

Algoloji; toplumda çözümü bulunamayan, baş edilemeyen ve sebebi bilinmeyen ağrıların tedavisi ile ilgilenen tıp alanıdır. 

Algoloji, medikal tedavi olarak tanımladığımız ilaç tedavisinden girişimsel tedaviye kadar geniş bir yelpazeye sahiptir. Günümüzde ilaç sektöründeki gelişmelerle üretilen ilaçlar hastaların ağrılarının tedavisinde önemli rol üstlenirken; klasik ilaç tedavisi ile ağrıları dindirilemeyen hastaların tedavileri “algolog” yani bu konuda özel eğitim almış olan “ağrı doktoru” tarafından yapılmaktadır.
 

Algoloji (Ağrı Uzmanlığı) Nedir?

Algoloji yalnızca ağrı ile uğraşan bir bilim dalıdır. Nöroloji, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Ortopedi ve Travmatoloji, Beyin ve Sinir Cerrahisi, Romatoloji gibi birçok tıp dalı kendi branşlarını ilgilendiren ağrılarla uğraşmakta ve tedavi etmektedir. Algolojinin bu dallardan temel farkı sadece ağrılı hasta ile uğraşması ve ağrıyı dindirmeye çalışmasıdır. Algolojinin en önemli fonksiyonu diğer tıp dallarının uğraştığı ağrılarla ilgili olarak da bir koordinasyon kurmak, hastanın boşu boşuna vakit kaybetmesini engelleyerek doğru zamanda, doğru bilim dalında görülmesini sağlamaktır. Böylelikle ağrılı hasta nöroloji, beyin cerrahisi, ortopedi ya da ilgili dala yönlendirilebilmekte ve bunun sonucunda zaman ve maddi kayba uğramadan tedavi edilebilmektedir.

Algoloji Hangi Tedavi Yöntemlerini Kullanır?

Başta ağızdan alınan ilaçlar olmak üzere sinir iletimini durduracak birçok farklı girişimsel yöntem mevcuttur. Bu yöntemlerden birisi siniri tahrip ederek sinir iletimini durduran kimyasal ilaçlar ve ısı üreterek sinir iletisini durduran radyofrekans (RFT) olarak söylenebilir. Bunun yanında ağrı için girişimsel tedavilerde kullanılan geçici ve kalıcı olarak sinir iletimini bloke eden ve /veya ağrıyı ortadan kaldıran birçok ilaç ve yöntem mevcuttur. Lokal anestezikler, steroidler, ozon, PRP, lazer vb. bunlara örnek olarak verilebilir.

Bilgi ve Randevu Almak İçin Formu Doldurun

Girişimsel İşlemler Nerede ve Ne Şekilde Yapılır?

Söz konusu bu yöntemler mutlaka deneyimli ellerde algoloji uzmanları tarafından röntgen cihazı (floroskopi), ultrason, bilgisayarlı tomografi veya MR gibi görüntüleme yöntemleri eşliğinde kemikler, sinirler ve çevre dokular görülerek yapılmalıdır. Girişimin türüne göre çeşitli pozisyonlar kullanılarak yapılır. Bu çoğunlukla yüzükoyun pozisyon veya sırtüstü pozisyondur lokal anestezi kullanılarak yapılır hastanın işlem esnasında zara görmemesi açısından genel anestezi altında yapılmamaktadır. Hastaya gerekirse derin sedasyon uygulayarak işlem yapılmaktadır. 

Algolojinin Tedavi Ettiği Hasta Grupları Hangileridir?

Algolojinin tedavi ettiği hasta gruplarında kansere bağlı ağrılarla birlikte kanser dışı ağrılar da oldukça geniş yer tutar. Algolojinin tanı ve tedavisini yaptığı başlıca ağrıları şöyle sıralamak mümkündür:

 • Kanser ağrılar
 • Nevraljiler (kısa süreli elektrik çarpması gibi olan ağrılar mesela trigeminal nevralji, oksipital nevralji vb.) 
 • Baş ve yüz ağrıları 
 • Omuz eklemi ve ekleme bağlı kasların yırtılması, zedelenmesi ile ortaya çıkan ağrılar
 • Fıtığa, kas iskelet sistemine veya kireçlemeye bağlı boyun, omuz, kol ağrıları
 • Sırt ağrıları
 • Bel fıtığına bağlı ağrılar
 • Bacak ağrıları
 • Omurga darlığına veya omurga kireçlenmesine bağlı ağrılar
 • Eklem ağrıları
 • Fibromiyaljiye bağlı ağrılar
 • Zonaya bağlı ağrılar
 • Göğüs ağrıları
 • Nedeni bilinmeyen ağrılar
 • Nöropatik ağrılar: Bu ağrılar el ve ayaklarda yanma, üşüme, sızlama şeklinde görülürler ve şeker hastalığı, sinir travması vb sebeplerle ortaya çıkarlar
 • Damar tıkanıklığına veya burger, reyno hastalığına bağlı el ve bacak ağrıları

Uyguladığımız Girişimsel Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

1 - Baş ağrıları ve yüz ağrıları

 • İnatçı, ilaç tedavisi ile geçmeyen baş ağrılarında oksipital veya sfenoplatin blok / radyoafrekansla tedavi
 • Trigeminal veya oksipital nevraljide radyofrekans termokoagulasyon (RFT)
 • Zonada ilgili sinir dermatomuna blok ya da stellat ganglion bloğu

2 - Boyun ağrıları

 • Disk hernilerinde servikal steroid veya disk içi ozon / lazer uygulaması
 • Myofasiyal ağrılar için tetik nokta enjeksiyonu (trigger point enjeksiyon)
 • Faset sendromu için RFT

3 - Omuz ve kol ağrıları

 • Myofasiyal ağrılar için trigger point enjeksiyon
 • Eklem ağrıları, tendon ve ligament ağrıları için steroid enjeksiyonu, PRP, ozon, RFT
 • Donuk omuz için sinir bloğu ve RFT uygulaması
 • Karpal tünel sendromunda ultrason eşliğinde median sinirin serbestleştirilmesi ve steroid uygulanması 

4 -Sırt ve gövde ağrıları

 • Myofasiyal ağrılarda ultrason eşliğinde trigger point enjeksiyon, gövde blokları
 • Zonada / nöropatik ağrıda ilaç tedavisine ek olarak gövde blokları (sinir / plan), sempatik bloklar

5 - Bel ağrıları

 • Myofasiyal ağrılarda tetik nokta enjeksiyonu, gövde blokları
 • Disk hernilerinde transforaminal ve epidural steroid enjeksiyonu, DRG puls RFT uygulanması, kuyruk sokumundan epiduroskopi ile lazer uygulanması, disk içi ozon / RF / lazer uygulanması, IDET uygulanması
 • Başarısız bel cerrahisinde transforaminal ve epidural steroid enjeksiyonu, racz kateteri ve epiduroskopi ile kuyruk sokumundan nöroplasti-adezyonolizis veya lazer uygulanması
 • Faset sendromunda (bel kireçlenmesi) steroid veya puls RF veya konvansiyonel RF uygulanması
 • Kanal darlığında (spinal stenoz) transforaminal ve epidural steroid enjeksiyonu+Puls RF / Konvansiyonel RF uygulanması

6 - Omuz, kalça, sakroilyak ve diz eklem ağrıları için steroid, PRP, ozon ve RFT uygulaması

7 - Kanser ağrılarında: İlaç tedavisine cevap vermediğinde veya çok şiddetli olduğu zaman

 • Mide ve pankreas kanser ağrılarında splaknik blok
 • Kalın bağırsak ve pelvis kanserlerinde superior hipogastrik blok
 • Rektum kanserlerinde impar ganglion bloğu
 • Yaygın göğüs, bel ve alt ekstremite ağrılarında tünelize epidural kateter ve/veya spinal/ epidural port uygulanması

8 - Fibromiyalji, romatoid artrit, ankilozan spondilit ve birçok hastalıklarda görülen ağrılarda tamamlayıcı tedavi olarak major ve minör ozon tedavisi

9 - Alt ekstremite iskemik ağrılarında (burger, damar sertliği) ve zonada fenol / RFT ile lomber sempatik blok

10 - Kuyruk sokumu ağrılarında (koksodini) impar ganglion bloğu

11 - Alt ekstremite myofasiyal ağrılarında tetik nokta enjeksiyonu ve ultrason eşliğinde çeşitli bloklar

12 - Piriformis sendromunda kas içerisine ultrason eşliğinde lokal anestezik + steroid enjeksiyonu ve puls RFT uygulaması

13 - Başarısız bel cerrahisinde diğer tedavi metodlarına cevap alınamadığında spinal cord stimülatörü (SCS) (omurilik pili)

14 - Epidural analjezi ile ağrısız doğum uygulamaları

15 - Belden yapılan anestezi sonrası oluşan baş ağrısında epidural kan ve serum yaması

Girişimsel İşlemlerden Sonra İlaçla Kullanacak mıyım?

Girişimsel işlemlerde amacımız ağrıya hastanın tolere edebileceği en az seviyeye indirmektir. Ancak bazen bunu ilaçlarla birlikte başarabiliriz.

Algoloji Uzmanına Direkt Gelebilir miyim?

Algoloji uzmanına direkt başvurabilirsiniz. Algoloji uzmanı aynı zamanda koordinasyon görevini de üstlenmektedir ve gerekirse sizi ilgili branşlara da yönlendirebilir.