Sitede Ara

Pelvik Taban Polikliniği

Pelvik Taban Polikliniğimizde, alanında uzman kadromuzla sağlığınızın yanındayız.

Pelvik Taban Nedir?

Pelvis, iki kalça kemiği (os coxae; ilium, iskium, pubis) ve kuyruk sokumu (koksiks)’nun bağlı olduğu sakrum ile bunların bağlantılarından oluşur. Pelvik taban, pelvis içerisinde bulunan organlarını destekleyen bir dizi kas, bağ ve fasyadan oluşan hamak şeklinde bir yapıdır. Pelvik taban kasları dinamik bir platform gibi hareket ederken abdominal ve pelvik organları desteklemekle birlikte buradaki yapıların görevlerini fonksiyonel olarak yerine getirmesini sağlar. .

Pelvik Taban Disfonksiyonu Nedir?

Pelvik taban disfonksiyonu, pelvik tabanın anormal işlevi olarak tanımlanır ve yaşam kalitesi üzerinde önemli olumsuz etkileri olabilecek durumları içerir. Pelvik taban bozukluğu sebepleri sakroiliak eklem, lumbal bölge, koksiks veya kalça eklemlerinde bir bozukluk olduğunda veya  pelvik taban kaslarının zayıflığına bağlı olduğu gibi bu kasların aşırı aktivitesinden ya da gevşeyememesinden kaynaklı açığa çıkan bir dizi problem olarak tanımlanabilir.

Pelvik Taban Disfonksiyonuna Bağlı Hastalıklar/Durumlar

 • Üriner inkontinans (stres, sıkışma ,  mikst, devamlı, taşma, enürezis, gigle tip)
 • Fekal inkontinans
 • Obstrüktif defekasyon
 • Kronik Ppelvik ağrı
 • Aşırı aktif mesane
 • Nörojenik mesane
 • İnterstisyel sistit/Ağrılı mesane sendromu
 • Pelvik organ prolapsusu
 • Proktaljia fugax
 • Pudental nevralji
 • Levator ani sendromu
 • Disparoni
 • Koksidogonia

Pelvik Taban Rehabilitasyonu

 • Hasta eğitimi
 • Manuel yaklaşım(Pelvik taban kaslarının, torakal diyaframın ve abdomenin (karnın) değerlendirilmesinden sonra manuel teknikler ile buradaki kaslar gevşetilir), 
 • Mesane günlükleri kullanımı, 
 • Postür ve solunum eğitimi
 • Pelvik taban kas egzersizleri
 • Mesane ve bağırsak eğitimi
 • Gevşeme teknikleri
 • Davranışsal tedavi
 • Kas stimülasyonu
 • EMG-biofeedback gibi yöntemler uygulanmaktadır.