Sitede Ara

Hastaların fakülteye ilk başvurularında muayenelerinin yapıldığı bölümdür. Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi’nin amacı hastanın şikayetinin kaynağını tespit etmek ve ileride sorun oluşturabilecek durumları da saptayarak en uygun tedaviyi başlatmaktır.