Sitede Ara

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Anestezi uygulamaları bu konularda deneyimi olan anestezi doktorları tarafından yapılmaktadır.

Genel Cerrahi, Beyin Cerrahisi, Çocuk Cerrahisi, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Ortopedi ve Travmatoloji, Kalp ve Damar Cerrahisi, Göğüs Cerrahisi, Kulak-Burun-Boğaz, Plastik Cerrahi, Üroloji, Göz, Ağız ve Çene Cerrahisi Bölümlerine ait anestezi uygulamaları bu konularda deneyimi olan anestezi doktorları tarafından yapılmaktadır.

Bunun dışında Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı olarak, hastanemizde girişimsel radyolojide, MRI'da, tomografide, HSG'de, pediatrik kardiyoloji anjiyolarında, gastroenterolojik girişimlerde, obstetrik ve jinekolojik küçük müdahalelerde, doğumhanede, yenidoğan kateterizasyonunda ve tüp bebek tedavisinde hizmet vermekteyiz.

Anestezi Uygulamaları

Hastanemizde hastaların ve ameliyatların özelliğine göre değişebilen anestezi yöntemleri uygulanır. Bunun için her hasta öncelikle anestezi polikliniğinde ya da yattığı serviste ameliyat öncesi bir anestezi uzmanı tarafından değerlendirilerek ameliyata hazırlanır.

Genel Anestezi

Hayati fonksiyonlarda değişiklik olmadan geçici olarak bilinç kaybı, ağrı duyusunun kaybı (analjezi), reflekslerin kaldırılması ve hareketsizlik sağlanır. Bu amaçla kullanılan değişik türde anestezik ve analjezik ilaçlar vardır ve bunlar anestezi uzmanının denetiminde kullanılır. Genel anestezi süresi ameliyatın süresine göre rahatlıkla uzatılabilir. Ameliyatın bitmesini takiben anestezik ilaçlar kesilerek hasta birkaç dakika içerisinde uyandırılır.

Rejyonal (Bölgesel) Anestezi

En sık uygulanan yöntemler santral bloklar (epidural, spinal anestezi, her ikisinin aynı anda yapıldığı kombine spinal epidural anestezi) veya periferik bloklardır. (Aksiller blok [kol], femoral blok [bacak] v.s.) Ameliyatın yerine ve türüne göre bu işlemler uygulanabilmektedir. Hastanın bilinci genel anestezideki gibi kaybolmaz, her şeyin farkındadır fakat ağrı duyusu ortadan kalkmıştır. Epidural anestezi doğum ağrılarının önlenmesinde de kullanılmaktadır.

Sedasyon-Analjezi Uygulamaları

Lokal anestezi desteğiyle yapılacak küçük cerrahi girişimlerde ve tanıya yardımcı olacak ağrısız girişimler ve tetkik amaçlı girişimlerde (MR, Endoskopi, vb.) hastayı rahatlatmak, sakinleştirmek, korkularını gidermek için gereken ilaçların damar yolu ile verilmesi yöntemidir.

Anestezi Sonrası İzlem

Ameliyat bitip, hasta uyandırıldıktan sonra uyanma ünitesine geçilir. Burada hastanın hayati fonksiyonları sürekli takip edilerek servisteki odasına gönderilinceye kadar yakından izlenir.

Yoğun Bakım

Hastanemizin yoğun bakım ünitesi yaşamsal fonksiyonları ileri derecede bozulmuş, yoğun bakımda takibi gereken yüksek riskli hastalara 24 saat boyunca kesintisiz hizmet veren, ileri teknoloji ile donatılmış multidisipliner bir ünitedir. Yoğun Bakım Ünitemizde her hasta, hasta mahremiyetini sağlamak, nispeten gürültüsüz bir ortam yaratmak, gerektiğinde hastanın rahat uyuması için odaların ışıklandırılmasını azaltmak ve mikropların bulaşını önlemek (izolasyonu sağlamak) için özel olarak havalandırılan tek kişilik odalara yatırılmaktadır.

Yoğun bakım ünitemizde her yatak başında mekanik ventilatör olarak adlandırdığımız suni solunum cihazı ve hastalara ait yaşamsal bulguları takip edebildiğimiz (nabız, tansiyon, vücut ısısı, arter ve santral ven basıncı, kafaiçi basıncı gibi) uygun monitörler yer almaktadır. Ayrıca acil böbrek destek tedavisi gerektiren yoğun bakım hastalarına 24 saat boyunca hemodiyaliz ve hemofiltrasyon(diayaliz gibi destek tedavisi) uygulanabilmektedir. Yoğun bakıma hasta kabulüne yoğun bakım doktoru ve (gerekli ise) hastanın tedavisini üstlenen ilgili baranş doktoru birlikte karar vermektedir. Yoğun bakım kabul kriterlerine göre, ünitemizde takip ettiğimiz hasta grupları şunlardır:

 • Zehirlenmeler 
 • Ani felç geçiren hastalar 
 • Ciddi kalp yetmezliği olan hastalar 
 • Ciddi böbrek yetmezliği olan hastalar 
 • Ciddi solunum yetmezliği olan hastalar 
 • Genel vücut travması geçiren hastalar 
 • Yaşlılığa bağlı genel durum bozuklukları 
 • Sepsis denilen ciddi enfeksiyonu olan hastalar 
 • Büyük ameliyatlar sonrası takibi gereken hastalar 
 • Malign hastalıklara bağlı gelişen sistemik yetmezlikler, vs.
 • Sinir sistemi hastalığı olan hastalar ( Myastenia Gravis, Gullian Barre gibi)