Sitede Ara

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Nöroşirürji, tıbbi branşlar içinde en hızlı gelişim gösteren ve teknolojik gelişmelerden en fazla etkilenen branş olarak gözükmektedir.

Beyin ve Sinir Cerrahisi (Nöroşirürji)

Beyin ve Sinir Cerrahisi; baş, boyun, beyin, omurilik ve omurgada görülen hastalıkların tanı, takip ve tedavisiyle ilgilenmektedir. 

İstanbul Medipol Üniversitesi Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümümüzde; alanında uzman akademik kadromuz en ileri teknolojiye sahip cihaz desteğiyle görev yapmaktadır.

Hastalıkların teşhis ve tedavisine yönelik çalışmalar beyin ve sinir cerrahisi uzmanları tarafından yapılmaktadır. Gerekli durumlarda multidisipliner (çok branşlı) yaklaşımla nöroloji, nöroradyoloji, radyasyon onkolojisi, psikiyatri, fiziksel tıp ve rehabilitasyon bölümleriyle uyum içinde çalışılmaktadır.

beyin ve sinir

 

Bilgi ve Randevu Almak İçin Formu Doldurun

Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümü Uzmanlık Alanına Giren Hastalıklar:

Beyin ve damar hastalıkları, kan damarlarını ve beyne kan akışını etkileyen durumları kapsamaktadır. Kan damarlarının daralması, arter tıkanması ve pıhtı oluşumu nedeniyle kan akışı ile ilgili sorunlar oluşabilir. Yeterli kan akışının olmayışı beyin dokusunu etkileyerek inmeye(felç) neden olabilmektedir.

Beyin ve damar hastalıklarının damar içinden gidilerek, açık cerrahi olmaksızın kapalı yolla tedavi edilmesi mümkündür. Bu yolla tedavi edilen hastalar daha hızlı iyileşme göstererek günlük yaşamlarına daha kısa sürede dönebilmektedir. En sık karşılaşılan beyin damar hastalıkları ise baloncuk(anevrizma) ve buna bağlı oluşan beyin kanamalarıdır.

İstanbul Medipol Üniversitesi Hastanesi Girişimsel Nöroradyoloji uzmanları, beyin ve omuriliğin damar hastalıklarının koma, felç, ölüm gibi yüksek riskler taşıyan özellikli durumlar olduğunu; buna rağmen damar içinden gidilerek açık cerrahiye kıyasla dokulara hasar vermeden etkin ve güvenilir bir tedavi uygulanabileceğini belirtmektedir.
Nöroradyoloji ile tedavi edilebilen beyin damar hastalıkları şunlardır:

 • Beyin damarlarında oluşan baloncuk (anevrizma) ve buna bağlı beyin kanamaları
 • Ani gelişen felç(iskemik inme)
 • Beyin damarlarında oluşan yumaklar ve buna bağlı beyin kanamaları
 • Şah damarı ve beyin damarlarında oluşan darlıklar
 • Yenidoğan bebeklerde görülen beyin damar hastalıkları
 • Baş-boyun bölgesi tümör damarlarının tıkanması ve kemoterapi uygulanması

Beyin ve Omurilik Tümörleri

Kafatası içerisindeki tüm tümörler beyin tümörü olarak ifade edilmektedir. İki tip beyin tümörü vardır. Bunlar, birincil(primer) beyin tümörü ve ikincil(sekonder) beyin tümörü olmak üzere ikiye ayrılır. 

Birincil(Primer) Beyin Tümörü

 • Baş Ağrısı
 • Halsizlik
 • Dengesizlik
 • Görme Bozukluğu
 • İşitme Bozukluğu
 • Yürüme Bozukluğu
 • Kol ve Bacaklarda Güçsüzlük

Omurilik Tümörleri

Omurilik; omurga içerisine yerleşmiş olan bir organımızdır. Omurilik tümörleri; omurganın kendisinden kaynaklanan tümörler olarak bilinir. Ayrıca metastaz adı verilen, vücudun başka bir yerinde gelişmiş olan tümörün omurgaya sıçraması şeklinde de olabilir. Genel olarak orta ve ileri yaşlarda görülür. Omurilik içerisinde iyi huylu ve kötü huylu tümörler olabilmektedir. Omurilik tümörlerinin büyük bir kısmına cerrahi yöntem uygulanır. Uzman doktorlarımız tarafından en uygun tedavi planı oluşturularak cerrahi işlem sonrasında kemoterapi veya radyoterapi gibi tedaviler ile devam edilebilir.

Omurga Hastalıkları

Omurga hastalıkları; genel olarak yaşa bağlı olabilmektedir. Ayrıca çeşitli kaza, darbe ve travmalara bağlı olarak da ortaya çıkabilir.

Omurga kireçlenmesi, kas ve eklem ağrısı, omurga kayması, bel ve boyun fıtığı, omurilik sinir sıkışması, skolyoz, kifoz ve tümörler omurga hastalıklarından bazılarıdır. Omurga ile ilgili herhangi bir rahatsızlık durumunda uzman bir doktora başvurulmalıdır.

İnme (Felç)

Beyni besleyen damarlarda tıkanma ve kanamalar sonucu gelişen hastalıklar bütününe inme(felç) denir. Genellikle bu hastalık sonucunda vücudun sağ ve sol tarafında kuvvet kaybı gelişir. Buna bağlı olarak, inme(felç) sonucunda fonksiyonlarda geçici veya kalıcı olarak hasar kayıpları oluşabilir. Felçli hastalar erken ve doğru tedavi ile normal yaşantılarına devam edebilmektedir.

İnmenin Vücuda Etkileri

 • Eller ve kollarda hareket kaybı
 • Bacaklarda hareket kaybı
 • Konuşma ve anlama fonksiyonlarında bozulma
 • Yutma fonksiyonunun sekteye uğraması

Travmalar

Beyin ve Sinir Cerrahisi bölümünün sık görülen hastalıkları arasında kafa ve omurga travmaları, omurga yaralanmaları yer almaktadır. Trafik kazaları, iş kazaları, düşme, spor kazaları, yaralama olayları, kafa ve omurga travmalarının nedenlerindendir. Kafa ve omurga travmalarının maruz kaldığı şiddete bağlı olarak tedavi ve cerrahi müdahale değişiklik gösterebilir. 

Epilepsi Cerrahisi (Sara Hastalığı Ameliyatları)

Epilepsi hastalığı, toplumun önemli bir kısmını etkileyen ve işlevselliği ciddi oranda kısıtlayabilen bir hastalıklar topluluğudur. Farklı çeşitleri olmakla birlikte, tıbbi tedaviye yanıt vermeyen uygun hastalarda cerrahî yöntemler ile oldukça iyi sonuçlar alınabilmektedir. Epilepsi hastalığında cerrahî tedaviye karar verilmesi genellikle uzun ve detaylı bir değerlendirme sürecinin sonunda gerçekleşmektedir. Bu süreçte gelişmiş görüntüleme teknikleri ve deneyimli Nöroradyoloji uzmanlarının değerlendirmeleri, Epilepsi hastalığı konusunda uzmanlaşmış yetişkin ve çocuk Nöroloji uzmanlarının değerlendirmeleri, nöropsikiyatrik ve sosyal faktörlerin incelenmesi gibi aşamalardan geçilmektedir. Epilepsi cerrahisi yapılabilmesi için merkezde EEG, kamera kayıtlı uzun dönem monitörizasyon, fonksiyonel MR, invaziv EEG gibi teknolojik imkanların olması gerekmektedir. Ayrıca ameliyathanede de beyin haritalaması, nöromonitörizasyon, stereotaksi, nöronavigasyon gibi gelişmiş sistemlere ihtiyaç duyulmaktadır. Hastanemizde epilepsi cerrahisi konusunda ileri düzeyde akademik ve teknik alt yapı mevcut olup, yüksek sayıda epilepsi cerrahisi uygulanmaktadır.

Çocukluk Çağı Beyin ve Sinir Hastalıkları (Pediatrik Nöroşirürji)

Beyin ve Sinir Cerrahisinin 18 yaş altı hasta grubuna odaklanan alanına “Pediatrik Nöroşirurji” denmektedir. Bu hastalar yaşına göre prematür, yenidoğan, bebek, çocuk ve ergen kategorilerinde değerlendirilmektedir. Her bir grubun kendine has sık görülen hastalıkları ve cerrahi tedavi yaklaşımları bulunmaktadır. 

Ayrıca pediatrik hastaların tedavisinde Neonatoloji(Yenidoğan bölümü) ve Pediatri(Çocuk Hastalıkları) bölümleri ile yakın işbirliği ve ekip çalışması gerekmektedir. Bununla birlikte, ameliyatlarda kullanılan çocuk yaş grubu için dizayn edilmiş özel ekipmanlara gereksinim duyulur. İstanbul Medipol Üniversitesi Hastanesi Pediatrik Nöroşirurji ameliyatları için ileri düzeyde akademik ve teknik alt yapı mevcut olup, yüksek sayıda ameliyat yapılmaktadır.