Sitede Ara

Çocuk Gelişim Değerlendirme İzlem ve Erken Müdahale Ünitesi

Medipol Mega Üniversite Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Pediatri) Bölümünde bulunan ünitemizde normal, özel gereksinimli, akut veya kronik hastalığı bulunan 0-18 yaş grubu tüm çocukların gelişimlerini değerlendirmeye ve izlemeye yönelik çalışmalar yapmaktayız.

Ünitemizde çocukların gelişimsel ihtiyaçları doğrultusunda hazırladığımız destek programlarına ek olarak gelişimsel aile danışmanlığı hizmeti de sunmaktayız.

Çocuk Gelişimci Kimdir? Yetki ve Sorumlulukları Nelerdir?

Çocuk gelişimci, 0-18 yaş arasındaki çocukların gelişimleri üzerine çalışan sağlık lisansiyerleridir. Çocuk gelişimciler tipik, atipik gelişim gösteren ve risk grubunda yer alan çocuklarla ve onların aileleriyle çalışmaktadır.

  • Tipik (normal) gelişim gösteren çocuklar, gelişim basamaklarını ritminde kazanan çocuklardır.
  • Atipik gelişim gösteren çocuklar, gelişim basamaklarında ilerlemede problem yaşayan, gelişim geriliği ya da özel gereksinimi olan çocuklardır.
  • Risk grubunda yer alan çocuklar ise akut veya kronik hastalığı olan, zamanından erken doğan, düşük doğum ağırlığına sahip vb. grupta yer alan çocuklardır.

Çocuk Gelişim Değerlendirme ve Erken Müdahale Ünitesinde Hangi Hizmetler Verilmektedir?

Gelişimsel Değerlendirme ve Tanılama

Gelişimsel değerlendirme ve tanılama, çocuk gelişimci tarafından çocuğun gelişim durumunu (dil, motor, bilişsel ve sosyal-duygusal gelişim alanları) ve gelişim desteği ihtiyacını saptamak amacıyla yapılan değerlendirmedir.

Gelişimsel Destek/Müdahale Programı

Gelişim destek programı, bebek ve çocuklar için hazırlanan, tüm gelişim alanlarını içeren (bilişsel, sosyal, duygusal, dil, fiziksel) ve bu alanlarda çocuğun gelişiminin nasıl, ne zaman, kimler tarafından, hangi yöntemlerle destekleneceğini detaylı olarak içeren programlardır.

Erken Müdahale Hizmeti

Erken müdahale, doğumdan başlayarak özellikle yaşamın ilk yıllarında herhangi bir organik ve/veya inorganik sebebe bağlı olarak oluşan gelişimsel gecikmeye ya da gelişimsel gecikmeye sebep olabilecek risk durumuna sahip çocuklarla ailelerinin ve ihtiyaca bağlı olarak çeşitli profesyonellerin yer aldığı planlı bir süreci ifade etmektedir.

Gelişimsel Aile Danışmanlığı

Çocuğun gelişimsel değerlendirme ve hazırlanan gelişimsel destek programları temelinde aileye gelişimsel danışmanlık verilmektedir.

Ünitemiz sabah 09.00-12.00 ve 14.00-16.00 saatleri arasında randevuyla hizmet vermektedir. Görüşme süresi yaklaşık olarak 1 saattir. Çocuğun gelişimsel açıdan değerlendirilmesi, aileye verilecek danışmanlık hizmeti bu sürece dahildir.