Sitede Ara

Çocuk Hematoloji ve Onkoloji

2014 yılından beri Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde hizmet vermektedir. Halen kadrosunda 2 profesör, 1 yardımcı doçent, 2 uzman hekim görev almaktadır.

Çocuk (Pediatrik) Hematoloji/Onkoloji Bilim Dalı'nın ana konuları, çocukluk çağı kan hastalıkları ve kanserleridir.

Özellikle bu yaş grubunda sık görülen anemiler (kansızlık), beyaz küre hastalıkları, kanama - pıhtılaşma bozuklukları, lösemiler, lenfomalar ve solid tümörler çalışma alanlarını oluşturmaktadır. Tüm bu hastalıkların tanı, tedavi ve izlemlerinde görev alır. Hastalıkların büyük kısmı poliklinik düzeyinde ayaktan izlenirken, özellikle lösemi ve kanserler yatarak tedavi olurlar. Bölümün yapısında poliklinik ve yataklı servisin yanında kök hücre nakil (KHT) ünitesi de görev almaktadır. 11 yataklı bu modern ünitede KHT gerektiren çocuk hastalara,anemiler (talasemi, orak hücreli anemi vb), doğumsal - edinsel kemik iliği yetersizlikleri, immun yetersizlikler, depo hastalıkları, lösemiler ve kanserler vb gibi tanılarla ve her türlü modern yöntemlerle (kendi iliğiyle, kardeşten, kemik iliği bankasından, haploidentik vb) KHT yapılmaktadır.

Bilim dalımızın, uğraştığı hayati risk taşıyan hastalar nedeniyle, pediatrinin tüm alt dallarıyla ilişkisi vardır. Özellikle yoğun bakım, infeksiyon, göğüs hastalıkları, kardiyoloji, gastroenteroloji, endokrinoloji, nefroloji, nöroloji, çocuk cerrahisi, çocuk psikiyatrisi vb sıralanabilir. Bunun dışında kan bankası ve aferez ünitesi, radyasyon onkolojisi, deri hastalıkları, göz hastalıkları, KBB bölümü, ortopedi, beyin cerrahisi ile de ilişkilerimiz sürmektedir. Diş hastalıkları, fizyoterapi ve diet bölümleri de yardımcı olmaktadır.