Sitede Ara

Mikrobiyoloji

Mikrobiyoloji laboratuvarımızda bakteri, virüs, mantar, parazit ve diğer mikroorganizmalardan kaynaklanan hastalıkların tanısını koymaya yönelik testler çalışılmaktadır.

Bunun için çeşitli direkt ve indirekt test yöntemleri kullanılmaktadır. Laboratuvarımızda kan, vücut sıvıları, doku örnekleri, idrar ve dışkı gibi örneklerde hastalık tanısı, tedavi ve takipte yol gösterici testler yapılmaktadır. Alt birimler olarak bakteriyoloji, viroloji, mikoloji, parazitoloji ve seroloji bölümleri yer almaktadır.

Bakteriyoloji

İnsanda enfeksiyon yapan bakterilerin çoğaltılıp, tanınması ve antibiyotik duyarlılıklarının belirlenmesidir.

Viroloji

İnsanda hastalık yapan virüslerin tanı testlerinin yapılması (Hepatit B)

Mikoloji

İnsanda hastalık oluşumuna sebep olan mantarların çoğaltılıp, tanınması ve antifungallere (mantar ilaçları) duyarlılıklarının belirlenmesi.

Parazitoloji

Dışkı, idrar ve kan gibi bazı diğer vücut sıvılarında mikroskobik veya serolojik olarak parazitlerin araştırılması.

Seroloji

Enfeksiyon oluşturan etkenlerin antijen varlığının saptanması aracılığıyla direkt olarak veya antikor varlığının saptanması aracılığıyla indirekt olarak tanınması.

Mikrobiyoloji laboratuvarında çalışılan testlerin bazıları şunlardır: Kültür testleri, bakteri tanımlama testleri, antibiyotik ve antifungal duyarlılık testleri, antibiyotik direnç araştırmaları, direkt mikroskobik incelemeler, boyalı preparat incelemeleri, dışkıda parazit yumurtası araması, antijen tarama testleri, antikor testleri (serolojik testler), PCR (Polimerize Zincir Reaksiyonu) testi olmak üzere moleküler tanı testleri. Mikrobiyoloji laboratuvarımızda bakteri tanımlama ve antibiyotik duyarlılık testleri otomatik identifikasyon ve duyarlılık cihazı kullanılarak yapılmaktadır. Bu gibi cihazlarla bakteriler klasik yöntemlerle yapılandan daha hızlı ve kesin tanımlanmakta ve MIC düzeyinde duyarlılık sonucu vermektedir.

Bu da enfeksiyonların daha erken tanınmasını ve doğru tedavinin başlanmasını sağlamaktadır. Profesyonel ekibimiz, bilgi ve donanımı ile her konuda altın standart olan yöntemleri seçerek en kaliteli teşhis ve araştırmaların yapılmasını sağlamaktadır. Son yenilikler yakından takip edilerek doğru tanı ve etkin tedavi için laboratuvar desteğinin gerektiği her alanda bilimsel hizmet verilmektedir. Laboratuvarımızda kalite güvencesinde de dünya standartları uygulanmaktadır. İç kalite kontrolünde CLSI kriterleri kullanılarak sonuçların güvenilirlik ve doğruluğu artırılmaktadır. Süreçler ulusal ve uluslararası kalite yönetim sistemleri doğrultusunda işletilmektedir. Gerek tanı, gerek araştırma ve takiplerde kullanılan özel testler için referans laboratuvarlarla işbirliği yapılarak test yelpazemiz genişletilmiş, sunulan hizmet kalitesi en üst seviyeye çıkarılmıştır.