Sitede Ara

Hafıza Merkezi

Beyin fonksiyon bozuklukları sonucunda ortaya çıkan bilişsel bozuklukların anlaşılması, klinik teşhis ve tedavileri ile ilgilenir.

Hafıza merkezi, bilişsel ve davranışsal bozuklukların beyindeki klinik ve patolojik yönlerine odaklanır. Beyin fonksiyon bozuklukları sonucunda ortaya çıkan bilişsel bozuklukların sebeplerinin anlaşılması, teşhis ve tedavileri ile ilgilenir.

Hafıza Merkezi

Merkezimiz bilişsel işlevleri ile ilgili sorunları olan hastanın tüm tanı ve tedavi gereksinimlerini güncel yaklaşımlar çerçevesinde karşılayan, gerektiğinde klinik araştırmalara ve deneysel tedavilere erişim sağlayan kapsamlı laboratuvarlara ve ekiplere sahip, alanında en iyi tıbbi kurumlardan biridir. Hastalar için mümkün olan en iyi sonuçları veren kompleks ve farklı uzmanlık alanlarını gerektiren tedavi ve bakımın yanı sıra yeni tedaviler ve bakım modellerinin uygulanmasını sağlar. 

Hafıza Merkezi Hangi Hastalıklar ile İlgilenir?

 • Demanslar ve nörodejeneratif hastalıklar (Alzheimer hastalığı, Frontotemporal demans, Lewy Cisimcikli demans vb.) akli melekeleri ve davranışı yaygın olarak etkileyen ilerleyici beyin bozuklukları.
 •  Bilişsel ve davranışsal bozukluklar (örneğin afazi, amnezi, agnozi, apraksi) ile seyreden, genellikle beyin felçleri gibi bölgesel beyin etkilenmelerinden sonra ortaya çıkan bozukluklar.
 •  Hipoksik ansefalopati, travmatik beyin hasarı veya beyin damar hastalıkları, epilepsi, multipl skleroz gibi nörolojik bozuklukların yol açtığı bilişsel ve davranışsal bozukluklar.
 •  Komayı takip eden farklı iyileşme dönemlerindeki kronik bilinç bozukluğu durumları.

Hafıza Merkezinde Süreçler Nasıl İşler, Hastaya Yaklaşım ve Değerlendirme Nasıldır?

Bizim için tanı kavramı sadece klinik tanı içermiyor. Bunun yanı sıra bireysel olarak hastamızın bilişsel ve davranışsal sorunlarının altında yatan bozulma süreçlerinin tanılanmasını da içeriyor. Böylece bu şekildeki tanı, bireyselleştirilmiş bir tanı haline gelir ve bireyselleştirilmiş tedavinin yolunu açar.

Hafıza merkezine geldiğinizde sizlere muayene sonrası beyin şebekelerini tek tek inceleyen sözlü, yazılı bir test (nöropsikometrik değerlendirme) uygulanır. Bu test sonucuna göre gerekli diğer testler ve işlemler şekillenir ve bireyselleştirilir. 

Bu tanı aşamasında ardından hastanın klinik durumu ve özellikleri çerçevesinde merkezimizde aşağıdaki tetkik yöntemleri kullanılır.

Hafıza Merkezinde Tedaviye Yaklaşım

Tanı aşaması tamamlandıktan sonra hastaya özgü, bireysel olarak oluşturulan tedavi yaklaşımları planlanır. Bu aşamada farklı uzmanlık alanlarından destek alınır. Tedavi sürecinde çeşitli yöntemlerin kombinasyonu hastanın bireysel ihtiyaçları çerçevesinde kullanılır ve bu çoklu yaklaşım benimsenir.

 • Alanın uzmanı hekim tarafından kararlaştırılan hastalığa ait mevcut klasik ilaç tedavisi 
 • Nöropsikometrik değerlendirmeye dayalı oluşturulan bilişsel rehabilitasyon programı
 • Uzman nöroloğun klinik özellikler, nöropsikometrik profil ve EEG, fMR ya da PET gibi fonksiyonel değerlendirme yöntemlerine dayanarak  planladığı nöromodülasyon
 • Hastanın metabolic profile, beslenme alışkanlıkları, öz geçmişi üzerinden uzman diyetisyen ve hekim tarafından planlanan hastaya uygun diyet ve suplementelrin uygulanması 
 • Gerekiyorsa fizik tedavi, psikiyatrik destek ve geriatric yada ihtiyaç duyulan diğer alanlardan konsülatsyonlar

 

Bilgi ve Randevu Almak İçin Formu Doldurun

Nöromodülasyon Nedir?

Nöromodülasyon (beyin uyarımı) yöntemleri ile beynin dışından, saçlı deri üzerinden hafif elektrik akımı ya da manyetik alan uygulamaları  ile beyinin hastalık nedeniyle bozulmuş olan işleyiş biçimini düzenlenmeye ve tedavi sağlanmaya çalışılmaktadır. 

TMS (Transkraniyal Manyetik Stimülasyon)

1985 yılında Barker ve meslektaşları tarafından insan motor korteksinin elektriksel olarak uyarılması için noninvaziv ve ağrısız bir yöntem olarak tanıtıldı.  rTMS cihazları, çok kısa (≤1msn), yüksek yoğunluklu (1-2,5 Tesla) manyetik darbeler sağlar. Bu manyetik alan uyarımları saçlı deri ve kafatasından geçerek yaklaşık beyin kabuğuna ulaşır ve altındaki beyin kabuğu hücrelerinde elektriksel ateşlenme meydana getirebilir ya da bunu engelleyebilir. Yüksek frekanslı rTMS darbeleri beyindeki uyarılabilirliği arttırırken, düşük frekanslı rTMS’nin beyindeki uyarılabilirliği azalttığı gösterilmiştir. 

tES (Transkraniyal elektrik stimülasyonu)

tES kafatası üzerinden zayıf bir elektrik akımı geçirilmesine dayanmaktadır. Elektrik akımı genellikle 5-30 dk süren seanslar halinde saçlı deri üzerinden altındaki beyin kabuğu bölgelerini uyarmak ya da baskılamak üzere uygulanır. Anodun altına gelen beyin dokusunda genellikle uyarılabilirlik artar iken, katodun altına gelen dokuda uyarılabilirlik azalmaktadır. Bu yolla ‘nöroplastisite’ denilen beyinde uzun süreli düzenleyici ve iyileştiriciyi etkiler oluşturmaktadır. Elektrotlar aracılığıyla iletilen elektrik akımlarının türlerine göre tES de kendi içinde üçe ayrılmaktadır. Transkranial direkt akım uyarımı (tDCS) yönteminde doğru akım kullanılırken; transkranial alternatif akım uyarımı (tACS) ve transkranial random gürültü uyarımında ise (tRNS) alternatif akım kullanılmaktadır. tRNS’nin tACS’den farkıysa uygulanan akımın frekans ve genliğinin sabit değil değişken olmasıdır. 

 

Evde Hafıza Merkezi

Özellikle kronik hastalığı olan hastanın hastaneye gelerek verilecek hizmetten yararlanması biçimiyle olan rutin uygulama ile ilişkili pek çok sorunlar mevcuttur. Bu nedenle hastalarımıza evlerinden de hizmetimizi alabilmeleri için bir sistem oluşturduk.  Aslında bu tür yaklaşımlar felçli hastaların uzaktan tedavisinde yaklaşık 20 yıldır uygulanan ve deneyim sahibi olunan bir alanı oluşturmaktadır. Covid 19 bu alanda bizimde deneyimimizi arttırmış oldu. Merkezimiz  bilgi ve iletişim teknolojileri kullanılarak gerçekleştirdiği uzaktan muayene, nöropsikometrik değerlendirme ve rehabilitasyon hizmetlerini hastanemizin evde bakım sistemi ile de birleştirerek kan tetkikleri EEG çekimleri ve evde nöromodülasyon uygulamalarının da verilebilmesini sağlamıştır.  

 •  Muayene
 •  Nöropsikometri Testi
 •  Beslenme Kaydı
 •  Beyin Uyarımı

 

Hafıza Hangi Branşlarla Beraber Çalışır?

 •  Nöroloji
 •  Bilişsel Rehabilitasyon
 •  Ergoterapi
 •  Beslenme ve Diyetetik
 •  Fizik Tedavi
 •  Dil ve Konuşma Terapisi
 •  Geriatri
 •  Psikiyatri

 

İlgili Yazılar

Süper Yaşlılık Nedir?

 

Galeri