Sitede Ara

Yenidoğan döneminden ergenliğe kadar tüm çocukların uzamış ya da tekrarlayan öksürük, hırıltı gibi sorunlarının yanı sıra astım, kistik fibrozis, bronşiyolit gibi hastalıkların, uyku bozuklukları, horlama, obstrüktif uyku-apne sendromunun, solunum yollarına çekirdek vb. yabancı cisim kaçması gibi durumların tanı ve tedavisi yapılmaktadır.

Bölümde yapılan tanısal testler solunum fonksiyon testleri, alerji testleri ve ter testidir.

Çok az merkezde yapılan tanı ve tedavi amaçlı fleksibl bronkoskopi, trakeostomili çocukların izlemi, noninvaziv ventilasyon (BIPAP, CPAP, hastayı entübe etmeden solunum desteği verilmesi) ve ev ventilasyonu (evde solunum desteği uygulamasının yapılması ve takibi) bölüm tarafından uygulanmaktadır.

Çocuk Göğüs Hastalıkları Doktorlarımız