Sitede Ara

Romatoloji, kas iskelet sistemini etkileyen hastalıkları inceleyen bir bilim dalıdır. İnsanlarda sık görülen romatizmal hastalıklar uygun şekilde tedavi edilmediklerinde ciddi sağlık problemlerine yol açabilir. Son yıllarda romatolojik hastalıkların tedavisindeki yenilikler ve farkındalığın artması ile romatoloji doktorlarına olan talep her geçen gün artmaktadır. Pek çok romatolojik hastalığın kronik olması, bazısının yaşamı tehdit etmesi ve bir çoğunun iş gücü kaybına yol açması etkin tedavi ve takibini zorunlu kılmaktadır.

Romatoloji bölümünde; Romatoid Artrit, Ankilozan Spondilit, Sedef artriti (PsoriatikArtrit), Sistemik Lupus Eritematozus, Sjögren Sendromu, Sistemik Skleroz, Vaskülitler, Behçet Hastalığı, Gut Hastalığı, Ailevi Akdeniz Ateşi (AAA) (FMF), Sarkoidoz, Erişkin Still hastalığı, İnflamatuvar Miyozitler, Takayasu Hastalığı, Antifosfolipid Sendromu gibi iltihaplı romatizma hastalıklarının yanı sıra, ağrılı yumuşak doku romatizmalarının, osteoartrit ve benzeri hastalıkların da teşhis ve tedavisi yapılmaktadır. Bu hastalıklar vücudun sadece eklem bölgelerini değil, iç organları sistemik hastalıklardır.

Hastalıkların tedavisinde gerekli görüldüğü takdirde Nefroloji, Kardiyoloji, Göğüs Hastalıkları ve Enfeksiyon Hastalıkları kliniklerinden destek alınmaktadır.

Romatoloji Bölümünde Yapılan İşlemler ve Faaliyetler

  • Kas-iskelet sisteminin ultrasonografik incelemesi
  • Eklem ponksiyonu ve eklem içi ağrı tedavisi
  • Tükrük bezi biyopsisi
  • Deri biyopsisi
  • İç hastalıkları uzmanlık öğrencilerinin eğitimi
  • Tıp fakültesi öğrencilerinin eğitimi
  • Çok merkezli klinik ve ultrasonografik çalışmalar