Sitede Ara

Genel Cerrahi

Genel Cerrahi Kliniğimiz genel cerrahi branşının gerektirdiği her türlü alt yapı ve donanıma sahip olarak uzman kadrosuyla hizmet vermektedir.

Genel Cerrahi uygulamalarının en problemli ve zor olguları şüphesiz kanserlerdir. Kliniğimizde mide, pankreas, kalın bağırsak, karaciğer kanserlerinin tedavileri güncel tıp pratiği göz önünde tutularak yapılmaktadır. Bu bağlamda kalın bağırsak kanserlerinde laparoskopik (kapalı) yöntem bir rutin halinde uygulanmaktadır.

Diğer karın içi kanserlerde de en gelişmiş teknolojik gereçlerin yardımıyla yenilikçi bir anlayışla tedavi prensipleri benimsenmektedir. Meme kanserleri en sık karşılaşılan ve sonuçları çoğunlukla başarılı geçen operasyonlardır. Bu hastalığın cerrahi tedavisindeki güncel yaklaşımlar ön planda tutularak, kliniğimizde memenin korunduğu ve koltuk altına yapılan girişimlerin minimalize edildiği bir yaklaşım uygulanmaktadır.

Ülkemizde sık görülen guatr ve tiroid kanserlerine yaklaşımda da kliniğimiz öncü bir bilimsel seviyede hizmet vermektedir. Genel cerrahinin en sık yapılan prosedürleri fıtık ve safra kesesi operasyonlarıdır. Bu uygulamalar kliniğimizde laparoskopik (kapalı) yöntemle ve güncel en üst düzey teknolojik gereçler kullanılarak yapılmaktadır.

Acil cerrahinin gerektirdiği her türlü donanıma sahip olan ünitemizde, her türlü hizmet üst düzey olarak hızla verilmektedir. Genel Cerrahi Kliniği hasta merkezli bir anlayışla hizmet vermeyi ilke edindiği için ameliyat dışı girişimlerde de güncel tıp uygulamalarını takip etmektedir. Bu bağlamda hem endoskopik girişimler hem de ameliyatsız hasta takipleri kliniğimizde başarıyla uygulanmaktadır.