Sitede Ara

Karaciğer Kanserinin Önlenmesi

Karaciğer kanserine yakalanmayı önlemenin birinci şartı siroz gelişiminin önüne geçmektir. Bu amaçla yapılabilecek 2 şey; alkol kullanımından kaçınmak, Hepatit B veya C oluşumunu önlemektir. Bu amaçla:

  • Hastanelerde tek kullanımlık iğnelerin kullanımı,
  • Kan bankalarındaki tüm kan bağışçılarının sıkı ve kapsamlı taranması,
  • Hepatit B'nin yayılması tüm yeni doğanların ve enfekte olmayan popülasyonun genel aşılanmasıyla engellenebilir.

Karaciğer kanserinden korunmasının diğer önemli yolu siroz hastalarının yakın takibidir. Bu hastaların bir bölümünde karaciğer kanserleri gelişebilir. Bu durum, doğru zamanda karaciğer nakli yapılması veya hastalıklı karaciğer dokusuna yönelik cerrahi yaklaşım ile önlenebilir.

Sirozun Önlenmesi

Sirozun en yaygın üç nedeni olan; alkolizm, Hepatit B ve C’nin önlenmesi beraberinde sirozun önlenmesi anlamına gelir.

Viral Hepatitin Yayılmasının Önlenmesi

Uygun hijyen, Hepatit de dahil olmak üzere birçok hastalığın yayılmasının önlenmesinde temeldir.

Aşılama

Yeni yürümeye başlayan çocuklara, bağışıklık kazandırma programı dahilinde bir Hepatit B aşısı rutin olarak uygulanmaktadır. Hepatit A aşısı ise, seyahat sırasında hastalığı kapma riski altında bulunan kişilerde uygulanır. (Halihazırda hepatit C, D veya E için aşı mevcut değildir.)

Kan Nakli

Kan nakli sırasında enfeksiyon riskini azaltmak için, kan ürünleri Hepatit B, C ve HIV yönünden rutin olarak taranmaktadır.

Antikor Hazırlama

Bir kişinin Hepatit B'ye maruz kalmış olması durumunda, kişide Hepatit B hastalığının gelişimini önlemek üzere bir antikor preparatı uygulanabilir.

Yüksek risk altındaki gruplar ve durumlarda, Hepatit B ve C hastalıklarının gelişimine yönelik önlemler alınmalıdır:

  • Güvenli olmayan kan nakli,
  • Ailede Hepatit B veya Hepatit C varlığı,
  • Cerrahi prosedürler veya dental manipülasyon,
  • İntravenöz ilaç kullanımı,
  • Korunmasız cinsel maruziyet,
  • Diyaliz,
  • Tıbbi personel veya yardımcı hekimlik personeli.

Doktorlarımız