Sitede Ara

Biyokimya Laboratuvarında hastalıkların tanısı, tedavisi ve takipte yol gösterici biyokimya testleri çalışılmaktadır. Kan, idrar, vücut sıvılarından biyokimyasal analizler profosyenel ekibimiz tarafından yapılmaktadır.

Biyokimya Laboratuvarı kendi içinde bölümlere ayrılarak hizmet vermektedir. Biyokimya, Hormon, Tümör Belirteçleri, Hematoloji-Koagülasyon, İlaç Düzeyleri, Kardiak Belirteçler, İdrar Biyokimyası, Allerji testleri, Down Sendromu tarama testleri olmak üzere geniş bir test çeşitliliğine sahiptir.

Biyokimya bölümünde kan biyokimyasının analizleri yapılmaktadır. Kan şekeri ve şeker yükleme testleri, kan yağları, böbrek fonksyon testleri, karaciğer fonksiyon testleri, elektrolitlere bakılmaktadır. Hormon Bölümü’nde, üreme hormonları, tiroid hormonları, spesifik hormonlar, vitaminler çalışılmaktadır. Aynı birimin bünyesinde tüm sistemin kanser varlığı yönünden araştırılması hakkında bilgi veren kanda tümör belirteçleri de ölçülür. Hematoloji-Koagülasyon Bölümünde, çok parametreli kan sayımı, sedimentasyon, kanama ve pıhtılaşma bozukluklarının tespitinde yer alan kapsamlı testler çalışılmaktadır.

İlaç Düzeyleri Bölümü’nde, nörolojik problemler nedeniyle alınan ilaçlar,kalp hastalıklarında kullanılan ilaçlar, organ transplantasyonu yapılan hastalarda organ reddini baskılamak amacıyla kullanılan ilaçlar ve kemoteropetik ilaç düzeylerine bakılmaktadır. Kardiak Belirteçler Bölümünde; kalp krizinde bakılan acil paremetreler çalışılmaktadır. İdrar Biyokimyası, tam otomatik mikroskobik görüntüleme sistemine sahip otoanalizörde çalışılmaktadır.

Allerji testleri kapsamlı olarak kandan ölçülmektedir. Hamilelerde büyük öneme sahip Down Sendromu tarama testleri birinci trimester tarama testi, ikinci trimester tarama testi olarak çalışılmaktadır. Biyokimya laboratuvarı hastalarına acil ve rutin laboratuvar hizmeti verirken, özellikle hızlı ve güvenilir sonuç üretmeyi hedef edinmiş olmanın gereklerini yerine getirerek haftanın7 günü ve 24 saat çalışmaktadır. Tüm testlerin günlük olarak İnternal Kalite Kontrolleri CLSI kriterleri kullanılarak takip edilmekte, ayrıca düzenli olarak yurt dışında üye olunan merkezlerden gelen numuneler çalışılıp sonuçlar tüm dünya genelinde değerlendirilerek Eksternal Kalite Kontrolleri yapılmaktadır. Süreçler kalite yönetim sistemleri (ISO 15189, ISO 9001, JCI) doğrultusunda işletilmektedir. Biyokimya Laboratuvarı tanı, araştırma ve takiplerde kullanılan özel testler için referans laboratuvarlarla işbirliği yaparak, sunulan hizmet kalitesini en üst seviyeye çıkarmayı başarmıştır.