Sitede Ara

El Cerrahisi

El cerrahisi; el, kol, dirsek ve bilek bölgesinde meydana gelen sağlık sorunlarının teşhis ve tedavisiyle ilgilenmektedir.

El Cerrahisi

El cerrahisi, el ve üst ekstremitenin yaralanmaları ve hastalıkları ile ilgilenen bir bilim dalıdır. 

El Cerrahisi

El Cerrahisi Hangi Bölümü Kapsar?

Ortopedi ve Travmatoloji, Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi uzmanlığı sonrası ayrı bir uzmanlık yani yan dal eğitimi gerekmektedir. 

El Cerrahisi Neye Bakar?

 • Sinir sıkışmaları (karpal tünel ve ulnar tünel sendromları gibi)
 • Periferik sinir yaralanmaları
 • Tetik parmak
 • Kienböck hastalığı
 • Tendon yaralanmaları
 • Parmak ve uzuv kopmalarının yerine dikilmesi - replantasyon
 • El ve üst ekstremite tümörleri
 • El ve üst ekstremite kırıkları ve bağ yaralanmaları
 • Doğumsal el ve üst ekstremite yaralanmaları (yapışık parmaklar-sindaktili, fazla parmak-polidaktili vb.)
 • Doğumsal ve edinsel brakial pleksus yaralanmaları
 • Dupuytren hastalığı

Bilgi ve Randevu Almak İçin Formu Doldurun

El Cerrahisi Hangi Durumlarda Uygulanır?

El cerrahisinde uygulanan yöntemler hastanın durumuna göre değişiklik göstermektedir. Kırık onarımı, tendon onarımı, sinir onarımı, kist ve tümör çıkarılması, replantasyon, karpal tünel sendromu cerrahisi ve artrit cerrahisi gibi hastalıkların tedavisinde el cerrahisi uygulanmaktadır.

Mikrocerrahi Yöntemi Nedir?

Mikrocerrahi, gözle görülemeyecek kadar çok küçük ve hassas anatomik yapıların buna uygun aletler kullanılarak uygulanan bir cerrahi operasyondur. Bu operasyon türü mikroskop altında gerçekleşir ve ameliyat sırasında yüksek büyütme sağlamaktadır.

İnce aletler ve özel dikiş materyalleri kullanılmaktadır. Mikrocerrahi yöntemi genellikle kan damarları, sinirler ve diğer küçük yapıları onarmak için uygulanmaktadır.

Mikrocerrahi Yöntemi Hangi Durumlarda Yapılır?

Mikrocerrahi yöntemi çeşitli durumlarda uygulanmaktadır. Sıkça uygulanan bazı durumlar, el yaralanmaları, yanık tedavisi, tümör cerrahisi ve nörocerrahi gibi hastalıkların tedavisinde uygulanmaktadır.

Karpal Tünel Sendromu

Median sinirin el bilek seviyesinde geçtiği kanal içinde çeşitli nedenlere bağlı olarak sıkışması veya bası altında kalması sonucu oluşan bir hastalıktır.

Karpal tünel sendromu, el ve parmaklara yayılabilen ağrı, karıncalanma, uyuşma, güç kaybı veya bu yakınmaların kombinasyonları şeklinde ortaya çıkmaktadır. Uyuşukluk ve karıncalanma başparmak, işaret parmağı, orta parmak ve yüzük parmağının dış yarısındadır. 

Fizik muayene ve EMG ile tanı konulmaktadır. Karpal tünel sendromunun tedavisi tanı konduktan sonra en kısa süre içerisinde başlanması gerekir. Hastalığın ilk aşamasında yaşam değişiklikleri ve aktivite modifikasyonu, hastanın el bileklerini travmaya uğratacak hastalıklardan mümkün oldukça kaçınması, elleri dinlendirmek için daha sık aralar verilmesi, ilaç tedavisi ve el bilek istirahat ateli-splinti kullanması gibi çeşitli basit önlemler ile iyileşme sağlanmaktadır. Bu tedavilerden fayda görmeyen ve yaşam kalitesini bozacak şekilde şikayetleri olan hastalar ise cerrahi yöntemler ile tedavi edilmektedir.

Tendon Yaralanmaları

Dirseğin iç ve dış kısmından başlayan kaslar, el bilek seviyesinde tendon (kiriş) denilen kordon şeklindeki yapılara dönüşerek el bilek ve eldeki kemiklere yapışır. Tendonlar kasların ürettiği gücü kemiklere ve eklemlere ileterek el bilek ve parmak hareketlerini sağlamaktadır.

Tendon yaralanmaları ev kazaları, cam ve bıçak gibi delici kesici alet yaralanmaları, iş kazaları, kapalı travmalar-darbeler sonrasında ve aşırı kullanıma bağlı olarak meydana gelmektedir.

Tendon yaralanmalarına eşlik eden sinir yaralanması olduğunda parmakta his-duyu kaybı meydana gelmektedir. Fizik muayene ile tanı konulmaktadır. Bazı durumlarda radyolojik görüntüleme yöntemleri de tanıya yardımcı olmak için kullanılmaktadır.

Tendon kesilerinin erken dönemde tespit edilip ameliyat ile uç-uca gelecek şekilde sağlam dikiş ve özel dikiş teknikleri ile onarılması oldukça önemlidir. Ameliyat sırasında eşlik eden damar ve sinir kesileri varsa bu anatomik yapılar da mikrocerrahi yöntemler ile aynı seansta onarılmalıdır.

Tetik Parmak

Tetik parmak hastalığı, fleksör tendonda inflamasyon, şişlik-nodül gelişmesi nedeniyle tendonun kılıfı içinde belli bir noktada sıkışması sonrasında meydana gelmektedir. Yüzük parmağı ve başparmakta sık görülmekle birlikte tüm parmaklarda görülebilmektedir.

Fizik muayene ve radyolojik görüntüleme işlemi ile tanı konulmaktadır. Tetik parmak hastalığı bulunan hastaların çoğu konservatif tedavi denilen ameliyatsız yöntemlerle tedavi edilebilmektedir.

Konservatif tedaviden fayda görmeyen hastalara tendonun sıkışma bölgesinde, tendon kılıfının gevşetilmesi ve şikayetlerin ortadan kaldırılması için cerrahi tedavi uygulanmaktadır. Cerrahi tedavi genellikle lokal anestezi altında açık veya perkütan gevşetme şeklinde uygulanabilmektedir.                             

Ganglion Kisti

Ganglion kisti, el ve el bileği çevresindeki eklem veya komşu tendonlardan köken alan ve oldukça sık görülen iyi huylu kitlelerdir. Ganglion sapı olan, sıvı dolu kistik bir yapıdır. İçerisindeki sıvı madde jel veya jöle kıvamındadır.

En sık el bileği sırtında görülmek ile birlikte, bileğin avuç içi tarafı, parmakların avuç içi tarafındaki ilk boğumunda ve parmağın uç eklemlerinde de görülmektedir.

Fizik muayene ile şişliğin yerine ve görünümüne bağlı olarak kolaylıkla konmaktadır. Şişlik yapabilen diğer nedenlerin ayırıcı tanısını yapabilmek için bazı vakalarda grafi, ultrasonografi veya MR görüntüleme yöntemleri kullanılmaktadır.

Ganglion kistlerinde genellikle cerrahi tedaviye gerek duyulmamaktadır. Hastanın şikayeti yoksa kistlerin takibi yapılmaktadır. Takipler sırasında ganglion kitlerinin bir kısmı kendiliğinden kaybolabilir.

Ağrı mevcut ise eklemi hareketsiz tutacak ateller ve ilaç kullanılmaktadır. Kistin içindeki sıvının bir enjektör yardımı ile boşaltılması da uygulanabilecek bir diğer tedavi yöntemidir. Hastanın durumuna göre değişmekle birlikte bazı durumlarda cerrahi müdahale gerekebilmektedir.

Replantasyon

Replantasyon, vücudundan tamamı ile bağlantısı kesilmiş olan parmak, el, kol gibi bir uzvun mikrocerrahi yöntemler ile yeniden yerine dikilmesidir.

Ekstremitede kopma iş kazaları (elektrikli testere, kıyma makinesi, ekstremiteyi makineye kaptırma vb.), ev kazaları (bıçak, blender, pervane ile yaralanma vb.), parmakların kapı arasında sıkışması ve trafik kazaları gibi birçok nedene bağlı olarak gelişmektedir.

Fizik muayene ile radyolojik görüntülemeyle tanı konulmaktadır. Hasta ve kopan uzuv uygun şartlarda ve sürede hastaneye getirildiğinde en kısa sürede ve mümkünse ilk 6 saatte kopan uzuv mikrocerrahi teknikler ile tekrar yerine dikilmektedir.