Sitede Ara

Doktor Öğretim Üyesi Gökmen Alpaslan TAŞKIN

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Çamlıca Medipol Üniversitesi Hastanesi
Doğum Yeri

ADANA

2011Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
2004Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi (İngilizce)
Yayınlar
Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Arts and Humanities)
C.Akgün, G.A. Taşkın, S. Akbayram, A.Kaya, H.Temel, S.A. Yuca, H.Çaksen, “A Case of Idiopathic Intracranial Hypertension Related with vesicouretheral reflux”, Hiroshima Journal of Medical Sciences. Vol. 60, No. 3, 67~69, 2011
Akbayram S, Başaranoglu M, Kaya A, Açıkgöz M, Üstyol L, Taşkın GA, Dogan M. ‘’ Ewing's Sarcoma Localized in the Mandible: A Case Report Vol 64, Issue 4: September (2015)
Avni Kaya, Gökmen A Taşkın, Mesut Okur, MSelçuk Bektaş, Hüseyin
Çaksen, “Infantile masturbation in monozygotic twins’’ VOLUME 9, ISSUE 1, P331-332, JANUARY 01, 2012
Ogul H, Pirimoglu B, Taskın GA, Bayraktutan U, Ozgokce M, Kantarci
M. ‘’Polyorchidism and adenomatous hyperplasia of the rete testis: a case report with sonographic and magnetic resonance imaging findings and review of literature’’ Volume 46, Issue 4 May 2014.Pages 449-452
Ogul H, Ozgokce M, Yalcin A, Taskin GA, Havan N, Kantarci M. ‘’Photoclinic. Co-existence of Abernethy malformation and Klippel- Trenaunay-Weber syndrome’’ Arch Iran Med 2014 Aug;17(8):591-2.
Taşkin GA, Tuncer O, Demir N, Bilici S, Aktar F, Peker E, Uner A. ‘’Association of Down syndrome and morgagni hernia.’’ Genet Couns. 2014;25(3):345-7.
Akbayram S, Dogan M, Akgun C, Erbey F, Taşkin GA, Peker E, Oner AF. ‘’ Report of a Non-Hodgkin lymphoma case presenting with pleural effusion.’’ J Pediatr Hematol Oncol. 2011 Jul;33(5):e192-4.
Okur M, Kaya A, Çaksen H, Taşkın G. ‘’Lamotrigine-associated thrombocytopenia and leukopenia.’’ J Emerg Med. 2012 May;42(5):584-5.
Akgun C, Dogan M, Akbayram S, Tuncer O, Peker E, Taskin G, Arslan S, Arslan D. ‘’ The incidence of asymptomatic hypertension in school children.’’ J Nippon Med Sch. 2010 Jun;77(3):160-5
Doğan M, Yılmaz C, Temel H, Çaksen H, Taşkın G. ‘’ A case of carbamazepine intoxication in a young boy. J Emerg Med. 2010 Nov;39(5):655-6.
Akgun C, Akbayram S, Tuncer O, Taskin G, Ceylan A. ‘’ Chondrodysplasia punctata associated with tetralogy of Fallot in a newborn infant. ‘ Genet Couns. 2010;21(2):253-6.
Sinan Akbayram, Cihangir Akgün, Murat Doğan, Hadi Geylani, Nesim Sarı, Alparslan Gökmen Taşkın, Hüseyin Caksen. ‘ Benidipine hydrochloride intoxication in a child.’ J Emerg Med. 2012 Jun;42(6):700-1
Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
Gökmen A. Taşkın, Avni Kaya, Ertan Sal, Lokman Üstyol, Erdal Peker, Oğuz Tuncer, Ercan Kırımi. ‘’ Comparıson of pulse oxymeter and cerebral oxymeter values ın healthy newborns ın the fırst fıve mınutes of life’’ Nobel Med 2015; 11(1): 71-75
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
C.Akgün, G.A. Taşkın, S. Akbayram, A. Kaya, H. Temel, S.A. Yuca, H. ÇAksen, 53. Türkiye Milli Pediatri Kongresi konferansı dahilinde "53. Türkiye Milli Pediatri Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Vezikoüreteral reflü bağlı hipertansiyona sekonder psödoümör serebri olgusu", p-197 pp., Marmaris/Muğla, Ekim 2009