Sitede Ara

Doktor Öğretim Üyesi Filiz GÜL

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Sefaköy Medipol Üniversitesi Hastanesi
Yabancı Diller

İNGİLİZCE

Çocuklarda Kış Hastalıklarının Nedenleri Nelerdir?
2013Gaziosmanpaşa Taksim EAH
2006 - 2013Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi
2013İSTANBUL ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM ARAŞŞTIRMA, TIPTA UZMANLIK
2006İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, TIP FAKÜLTESİ
D.Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
D1. S.G.Güleç, N.Urgancı, F.Gül, M.Emecan, E.Erdem. Çocuklarda çölyak hastalığının tanı ve takibinde doku transglutaminaz-IgA antikorunun yeri. Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni 2011; 45(4): 119-123.
D2. A. Bülbül, F. Özkaya Gül, S. Uslu, M. Çelik, Ö. Güran, D. Hatipoğlu, A. Nuhoğlu Antenatal Steroid Uygulamasının Erken Dönem Prematüre Sorunları Üzerine Etkisi. Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni 2014;48(1):1-7
D3. F. Gül, A. Bülbül. Prematüre Bebeklerde Retinopati Gelişimine Etki Eden Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi. JAREM2018; 8: 171-176 DOI:10.5152/jarem.2018.2084
D4. F. Gül, N.S.Zengin, S.Geylani Güleç. Polikliniğe Başvuran Çocuklarda Nütrisyon Durumunun Değerlendirilmesi. JAREM DOI:10.5152/jarem.2018.2588
E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
E1. F.Ö. Gül, E. Cancan, B. Üçkardeş, S.G.Güleç, N. Urgancı. Polikliniğimize başvuran hastalarda malnütrisyon değerlendirilmesi. 4. Çocuk Dostları Kongresi 2016 İstanbul, P-023. E2. M. A. İğci, F. Gül, S.G.Güleç, N. Urgancı. Çocuklarda Obesite. 4. Çocuk Dostları Kongresi 2016 İstanbul, P-205.
E3. F.Gül, M.Üçüncü, Ö.Kılıçaslan, B.E.Karaman, S.Edizer, S.G.Güleç. Yenidoğan Ünitemizde İndirekt Hiperbiluribinemi Nedeniyle Yatan Hastaların Özellikleri. 58. Türkiye Milli Pediatri Kongresi Antalya, 2014, P367.
E4. F.Gül, M.Üçüncü, Y.Arıdaşır, İ.Demir, A.Ç.Sağlık, B.E.Karaman, S.G.Güleç. Hastanemizde doğan bebeklerin özellikleri. 58. Türkiye Milli Pediatri Kongresi Antalya, 2014, P409.
E5. S. Edizer, R. Dülger, M. Üçüncü, F. Ö. Gül, M. Konya, A. Öztürk, S.G.Güleç. Hastanede yatan çocuklarda malnütrisyon durumunun değerlendirilmesi. 50. Türk Pediatri Kongresi Mayıs 2014 Antalya, P-119.
E6. N.Akıncı, F.Ö.Gül, G.Özçelik, İ.Kafadar, S.G.Güleç, Y.Yıldırmak. Çocuklarda idrar kaçırma spinal anomalilerin ilk bulgusu olabilir: Olgu Sunumu. 49. Türk Pediatri Kongresi, Haziran 2013 İstanbul, P-222.
E7. Ü.Çetinçelik, S.G.Güleç, F.Ö.Gül, İ.Kafadar, N.Urgancı. Olgu Sunumu: Kardiyofasyokutanöz Sendromlu İki Kardeş. 55. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, Ekim 2011 Antalya, P218.
E8. L.Telhan, M.Pullu, F.Özkaya, S.G.Güleç, B.Diler, M.Uysalol. Tüberküloz ön tanısı ile tetkik edilirken Kartagener sendromu tanısı konulan bir vaka. 30. Pediatri Günleri, 2008; P 8: 217.
E9. H. Üskül, S. Aksoy, D. Doğan, F. Özkaya, N. Dalgıç Karabulut Granulomatöz Lenfadenit Ayırıcı Tanısında Unutulmaması Gereken Tularemili Bir Olgu Sunumu, 1. Çocuk Dostları Kongresi, PB-64
E10. D. Kabakcı, H. Üskül, F. Özkaya, H. Gencer, N. Dalgıç Karabulut, Z.Y. Yıldırmak Suçiçeği Enfeksiyonu Sonrası Gelişen İmmün Trombositopenik Purpura Olgusu, 1. Çocuk Dostları Kongresi, PB-66
E11. H. Üskül, D. Doğan, S. Aksoy, D. Ayyıldız, B. Yükcü, F. Özkaya, N. Dalgıç Karabulut 2008 -2013 Yılları Arasında Hastanemize Yatırılan Suçiçeği Olgularının Değerlendirilmesi, 1. Çocuk Dostları Kongresi, PB-79
E12. F. Özkaya Gül, A. Bülbül, S. Uslu, D.Hatipoğlu, U. Zübarioğlu, M. Dursun, A. Nuhoğlu Prematüre Bebeklerde Retinopati Gelişme Sıklığı Ve Retinopati Gelişen Bebeklerin Özelliklerinin Değerlendirilmesi , 1. Çocuk Dostları Kongresi, SP-09