Sitede Ara

Prof.Dr. Ömer CERAN

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Koşuyolu İstanbul Medipol Hastanesi
Yabancı Diller

İNGİLİZCE

E-Posta Gönder
2010Özel İstanbul Medipol Hastanesi
2001 - 2010Haydarpaşa Numune Hastanesi
1987 - 2001Zeynep Kamil Eğitim ve Araştırma Hastanesi
2010İstanbul Medipol Üniversitesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
1999İstanbul Medipol Üniversitesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
1991Bursa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
1985Uludağ Üniversitesi, Tıp Fakültesi
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1- Assessment of DNA damage in children exposed to indoor tobacco smoke. Beyoglu D, Ozkozaci T, Akici N, Omurtag GZ, Akici A, CERAN O, Sardas S. Int J Hyg Environ Health.2010 Jan;213(1):40-3 2- Hemoglobin a1c levels in children with asthma using low dose inhaled corticosteroids. Yucel O, Eker Y, Nuhoglu C, CERAN O. Indian Pediatr. 2009 Apr; 46(4):300-3. 3- Nocturnal enuresis in Turkey: prevalence and accompanying factors in different socioeconomic environments.Carman KB, CERAN O, Kaya C, Nuhoglu C, Karaman MI? Urol Int.2008;80(4):362–6 4- Efficacy of salbutamol and ipratropium bromide in the management of acute bronchiolitis--a clinical trial.Karadag B, CERAN O, Guven G, Dursun E, Ipek IO, Karakoc F, Ersu RH, Bozaykut A, Inan S, Dagli E.Respiration. 2008;76(3):283–7. Epub 2007 Nov 28 5- Effectiveness of nebulized furosemide added to nebulized salbutamol in children with acute asthma. Nuhoğlu C, Yaşar Kiliç M, CERAN O. Allergol Immunopathol (Madr). 2006 Mar Apr;34(2):54–8 6- Actinomycotic suppurative thyroiditis in a child. Karatoprak N, Atay Z, Erol N, Goksugur SB, CERAN O. , J Trop Pediatr. 2005 Dec; 51(6):383-5. 7- A neonatal case of citrullinemia with urolithiasis. Ozkozaci T, Akin M, Atay Z, Uyanik B, Nuhoglu C, CERAN O. Ann Saudi Med. 2004 Sep-Oct;24(5):399-400 8- Effect of BCG vaccine on tuberculin skin tests in 7-11-year-old children.Bozaykut A, Atay E, Sevim H, Atay Z, CERAN O. Acta Paediatr. 2004 Aug; 93(8):1033-5. 9- Role of early EEG and neuroimaging in determination of prognosis in children with complex febrile seizure. Yücel O, Aka S, Yazicioglu L, CERAN O. Pediatr Int. 2004 Aug; 46(4):463-7 10- Hypernatraemic dehydration in exclusively breastfed neonates. Atay Z, Akin M, Goksugur SB, Ozkozaci T, CERAN O. Ann Trop Paediatr. 2004 Jun; 24(2):185-6. 11- The relationship of tonsillar hyperplasia and asthma in a group of asthmatic children. CERAN O, Aka S, Oztemel D, Uyanik B, Ozkozaci T. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2004 Jun;68(6):775–8. 12- Does passive smoke exposure trigger acute asthma attack in children? Karadag B, Karakoç F, CERAN O, Ersu R, Inan S, Dagli E. Allergol Immunopathol (Madr). 2003 Nov-Dec;31(6):318–23. 13- Normal urinary calcium/creatinine ratios in Turkish children. CERAN O, Akin M, Aktürk Z, Ozkozaci T. Indian Pediatr. 2003 Sep;40(9):884–7. 14- The effects of iron therapy on thyroid function tests in children with iron deficiency anemia. CERAN O, Akin M, Yavrucu C, Ozkozaci T, Atay Z. J Pediatr Endocrinol Metab. 2003 Feb; 16(2):238-9. 15- A rare syndrome in the differential diagnosis of hepatosplenomegaly and pancytopenia: report of identical twins with Griscelli disease. Sarper N, Ipek IO, CERAN O, Karaman S, Bozaykut A, Inan S. Ann Trop Paediatr. 2003 Mar; 23(1):69-73. 16- Postpartum maternal levels of hemoglobin A1c and cord C-peptide in macrosomic infants of non-diabetic mothers. Akin M, CERAN O, Atay E, Atay Z, Akin F, Akturk Z. J Matern Fetal Neonatal Med. 2002 Oct;12(4):274-6. 17- Mumps-like syndrome owing to parvovirus B19: a brief report.Akin M, Carman KB, Karaturk AH, CERAN O. Ann Trop Paediatr. 2002 Mar;22(1):57–8. 18- Neonatal purpura fulminanas associated with early-onset gramnegative enterobacter septicemia Atay E , Akin M , Yuzkollar E , Atay Z , Dursun E , CERAN O. Int Pediatr 2003;18: 163-163
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1. Saccharomyces Boulardinin çocukluk çağı akut diyaresinde etkinliği Çağatay Nuhoğlu, ÖMER CERAN. Haydarpaşa Numune Eğitim Araştırma hastanesi tıp dergisi 2009; 49(2) 2. Olgu sunumu : Vitiligo,hipotiroidi ve selektif igA eksikliği. Nihal Karatoprak, ÖMER CERAN Haydarpaşa Numune Eğitim Araştırma hastanesi tıp dergisi 2009; 49(2) 3. Henoch Schönlein purpurası olan çocuk olguların demografik özellikleri ve laboratuar bulgularının retrospectif analizi. Cağatay Nuhoğlu, ÖMER CERAN. Haydarpaşa Numune Eğitim Araştırma hastanesi tıp dergisi 2009; 49(2) 4. Trikobezoar-karın ağrısının nadir bir nedeni. Nihal Karatoprak, ÖMER CERAN. Haydarpaşa Numune Eğitim Araştırma hastanesi tıp dergisi 2009; 49(2) 5. Febril konvulsiyon geçiren çocukların ailelerinin bilgi,tutum ve davranışları. Zehra Esra Sönmez, ÖMER CERAN. Haydarpaşa Numune Eğitim Araştırma hastanesi tıp dergisi 2009; 49(1) 6. Obez çocukların serum lipid profilleri ve ailevi risk faktörlerinin değerlendirilmesi. Fatih Güven, Çağatay Nuhoğlu, ÖMER CERAN ve ark. Haydarpaşa Numune Eğitim Araştırma hastanesi tıp dergisi 2009; 49(1) 7. Bronşiolitle başvuran 0-12 aylık bebeklerin annelerinin anne sütü kullanım bilincinin Değerlendirilmesi. Zehra Esra Sönmez, ÖMER CERAN, Haydarpaşa Numune Eğitim Araştırma hastanesi tıp dergisi 2009;49(1) 8. İdiopatik nefrotik sendromlu olgularada relaps oranları ve relapsa etki eden faktorler. Çiğdem yavrucu,Nihal Karatoprak, ÖMER CERAN. Haydarpaşa Numune Eğitim Araştırma hastanesi tıp dergisi 2007;47(1) 9. Subakut sklerozan panansefalit (SSPE) tanısı alan olguların değerlendirilmesi. Nurdan Erol, ÖMER CERAN, Haydarpaşa Numune Eğitim Araştırma hastanesi tıp dergisi 2006;46(1) 10. Çocukluk çağı üriner sistem enfeksiyonlarına etken olan mikroorganizmaların ve Antibyotik duyarlılık durumlarının araştırılması. Tamay Özkozacı, ÖMER CERAN. Haydarpaşa Numune Eğitim Araştırma hastanesi tıp dergisi 20065;46(2) 11. Akut bronşiolitli olgularda nebulize salbutamol ve salbutamal +flutikazon propiyonat Sonrası kan potasyum,glukoz ve CPK-MB değişiklikleri. Sami Yazar, ÖMER CERAN. Haydarpaşa Numune Eğitim Araştırma hastanesi tıp dergisi 2005;45(4) 12. Serum nitrate and nitrite level in epileptic children taking carbamazepine and valproik acid Şemsa Göğcü, ÖMER CERAN, Haydarpaşa Numune Eğitim Araştırma hastanesi tıp dergisi 2005; 45(3) 13. Jüvenil idiyopatik artritli hastalarımızın jklinik özelliklerinin değerlendirilmesi. Nihal Karatoprak, ÖMER CERAN, Haydarpaşa Numune Eğitim Araştırma hastanesi tıp dergisi 2005; 45(2):75-77 14. Evaluation of renal biopsies performed in patients with nephrotic syndrome. Nihal Karatoprak, Ayşe Uçarsu, ÖMER CERAN . Haydarpaşa Numune Eğitim Araştırma hastanesi tıp dergisi 2005; 45(2):59-61 15. Akut bronşiyolit olgularıda akut otitis medianın prevalansı ve klinik seyir üzerine etkisinin araştırılması. Sibel Aka, ÖMER CERAN. Haydarpaşa Numune Eğitim Araştırma hastanesi tıp dergisi 2005; 45(1):10-13 16. Süt çocuklarında bez dermatiti gelişimine etki eden faktorler ve mikrobiyolojik Kültür sonuçları Nihal Karatoprak, ÖMER CERAN, Haydarpaşa Numune Eğitim Araştırma hastanesi tıp dergisi 2005; 45(4) 17. Kaviter akciğer tüberkülozu ve Henoch-Schönlein purpurası birlikteliği. Nihal Karatoprak, ÖMER CERAN, Türk pediatri arşivi 2004; 39:132-4 18. Anne sütü ve formul sütlerin süt çocuğu büyümesindeki etkisi. Nihal Karatoprak, ÖMER CERAN Haydarpaşa Numune Eğitim Araştırma hastanesi tıp dergisi 2004; 44(1):20-25 19. Jeune sendromu- beş olgu sunumu. Bülent Karadağ, ÖMER CERAN, Elif Dağlı. T Klin pediatri 2004; 13:84-90 20. Antiepileptik ilaç kullanan çocuklarda kemik mineral dansitesinin değerlendirilmesi. Atilla Esmen, ÖMER CERAN, Haydarpaşa Numune Eğitim Araştırma hastanesi tıp dergisi 2004; 44(2):83-86 21. Çocukluk çağı trombosiyopeni etyolojisinde Parvovirus B19. Kürşat Özer, ÖMER CERAN. Haydarpaşa Numune Eğitim Araştırma hastanesi tıp dergisi 2003; 43(4):208-12 22. İstabul ili Ümraniye ilçesinde bir grup okul çocuğunda enürezis nokturna prevelansı. K. Bora Çarman, Çağatay Nuhoğlu, ÖMER CERAN, Türk pediatri arşivi 2003; 38:153-159 23. Doğum ağırlığı ve doğum şeklinin çocuklarda astım bronşiale gelişimi üzerine Etkisinin araştırılması. Sibel Aka, ÖMER CERAN. Haydarpaşa Numune Eğitim Araştırma hastanesi tıp dergisi 2003; 43(1):3-5 24. Hyperımmunoglobulin E syndrome ın a 22-month old gırl and IVIG tratment. Sibel Aka ,Sami Yazar, ÖMER CERAN, Marmara Medical Journal 2003;16(3):207-210 25. 1997-2001 yılları arasında izlenen ampiyem olgularının retrospectif incelenmesi. Nihal Karatoprak, ÖMER CERAN, Haydarpaşa Numune Eğitim Araştırma hastanesi tıp dergisi 2003;43(3) :159-161 26. Amebiazis kinik bulgusu olarak afebril konvulsiyon, Oya Yucel, ÖMER CERAN. Haydarpaşa Numune Eğitim Araştırma hastanesi tıp dergisi 2002 27. 1999-2001 Yıllarında takip edilen menenjit olgularının değerlendirilmesi. Tamay Özkozacı, ÖMER CERAN. Haydarpaşa Numune Eğitim Araştırma hastanesi tıp dergisi 2002;42(3) :18-24 28. Demir eksikliği anemisi tedavisinde Fe++ ve Fe+++ preparatlarının etkinliklerinin değerlendirilmesi. Serap Karaman, ÖMER CERAN ve ark. Zeynep Kamil Tıp bulteni 2000; 32, (1-2) 29. Süt çocukluğunda B12 vitamin eksikliği: dört olgu sunumu. Nazan Sarper,Yuksel Yılmaz, ÖMER CERAN ve ark. Türk pediatri Arşivi 2000;35:169-173 30. Kolelityazis ile manifeste bir kistik fibroz olgusu. İlke Özahi,Serap Karaman, ÖMER CERAN ve ark. Zeynep Kamil tıp bülteni 2000;32(1-2):75-77
Sorumluluğumda Yapılan Uzmanlık Tezleri
1. İdiyopatik trombositopenik purpura tanılı hastaların klinik ve laboratuar özelliklerinin, tedaviye yanıtlarının değerlendirilmesi. Dr.Gamze Turgut Bağdaçiçek 2010 2. Süt Çocukluğu döneminde demir eksikliği anemisinin önemi ve etkikeri. Dr.Saide Ertürk 2010 3. Tekrarlayan Üriner Sistem enfeksiyonlarında veziko üreteralreflü ve renal skar sıklığlığı. Dr.Canan Günaydın 2008 4. Bir yaş altında febril konvulsiyon ile getirilen çocuklarda lomber ponksiyon bulguları Dr. Mustafa Çiftçi 2007 5. Sağlıklı yenidoğanlarda ortalama penis boyu ve ürogenital anomali sıklığı. Dr.Burcu Uyanık 2006 6. Annelerin aşı bilgi düzeyleri, çocuklarının aşılanma durumu ve bunları etkileyen. Faktörler. Dr.Sevil Bilir Göksügür 2006 7. İdiyopatik nefrotik sendromlu olgularda relaps oranları ve relapsa etki eden faktörler. Dr.Çiğdem R.Kurt Yavrucu 2006 8. Febril ve afebril konvülsiyon geçiren olgularda serum prolaktin seviyesinin değerlendirilmesi. Dr. Yeliz Kaya 2005 9. Pediatrik astım hastalarının demografik olarak değerlendirilmesi. Dr.Sevil Sekmen Külekçi 2003 10. Antiepileptik kullanan çocuklarda kemik mineral dansitesinin değerlendirilmesi. Dr.Atilla Esmen