Sitede Ara

Doç.Dr. Enver ATAY

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları / Yeni Doğan Yoğun Bakım

Koşuyolu İstanbul Medipol Hastanesi
Yabancı Diller

İNGİLİZCE

E-Posta Gönder
2007Özel İstanbul Medipol Hastanesi
2001 - 2007Zeynep Kamil Eğitim ve Araştırma Hastanesi
2010İstanbul Medipol Üniversitesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
2001Zeynep Kamil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
1996İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Tıp Fakültesi
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)
1. Karadeniz L, Guven S, ATAY E, Ovali F, Celayir A. Bilateral diaphragmatic defect and associated multiple anomalies. J Chin Med Assoc. 2009 Mar;72(3):163-5. 2. ATAY E, Bozaykut A, Ipek IO. Glucose-6-phosphate dehydrogenase deficiency in neonatal indirect hyperbilirubinemia. J Trop Pediatr. 2006 Feb;52(1):56-8 3. ATAY E, Bozaykut A, Sezer G. Four cases of neonatal nonketotic hyperglycinemia. Ann Trop Paediatr. 2004 Dec;24(4):345-7. 4. Bozaykut A, ATAY E, Sevim H, Atay Z, Ceran O. Effect of BCG vaccine on tuberculin skin tests in 7-11-year-old children. Acta Paediatr. 2004 Aug; 93(8): 1033-5 5. Akin M, Ceran O, ATAY E, Atay Z, Akin F, Akturk Z. Postpartum maternal levels of hemoglobin A1c and cord C-peptide in macrosomic infants of nondiabetic mothers. J Matern Fetal Neonatal Med. 2002 Oct; 12(4); 274-6 6. Bozaykut A, Ipek IO, Ozkars MY, Seren LP, ATAY E, Atay Z. Effect of BCG vaccine on tuberculin skin tests in 1-6-year-old children. Acta Paediatr. 91(2); 235-8 7. Bozaykut A, ATAY E, Atay Z, Ipek IO, Akin M, Dursun E. Acute infantile hemorrhagic oedema associated with hepatitis A. Ann Trop Paediatr. 2002 Mar; 22(1): 59-61 8. Sak E, Akin M, Akturk Z, Akin F, ATAY E, Aydogdu C, Yuzkollar E. Investigation of the relationship between low Apgar scores and early neonatal thyroid function. Pediatr Int. 2000 Oct; 42(5): 514-6 9. ATAY E, Akin M, Yuzkollar E, Atay Z, Dursun E, Cera O. Neonatal purpura fulminans associated with early-onset gram negative enterobacter septicemia. International pediatrics. 2003; 18(3):162-3 Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler
1. Seren LP, Güven G, İpek İÖ, ATAY E, Bozaykut A. Thrombocytopenia-Absent Radii syndrome: A case report. 29th UMEMPS Congress Union of Middle Eastern and Mediterrenean Pediatric Societies. 14-17th September, İstanbul. S.175, 2005 2. Seren LP, Bozaykut A. Güven G, ATAY E, İpek İÖ. Congenital leukemia. A case report 29th UMEMPS Congress Union of Middle Eastern and Mediterrenean Pediatric Societies.2005 3. Bozaykut A, İpek İÖ, ATAY E, Güven G, Seren LP. Hypothyroidism in neonatal Hyperbilirubinemia. 29th UMEMPS Congress Union of Middle Eastern and Mediterrenean Pediatric Societies. 2005 4. Bozaykut A, ATAY E, İpek İÖ, Can E, Güven G, Seren L. The frequency of urinary tract infections with respiratory tract infection. 29th UMEMPS Congress Union of Middle Eastern and Mediterrenean Pediatric Societies. 2005 5. İpek İÖ, ATAY E, Güven G, Seren LP, Bozaykut A. Neonatal jaundice and urinary tract infections. 29th UMEMPS Congress Union of Middle Eastern and Mediterrenean Pediatric Societies. 2005 6. Güven G, Seren LP, ATAY E, İpek İÖ, Bozaykut A. Mean platelet volume and blood platelet values in early diagnosis of late onset sepsis among full term infants. 29th UMEMPS Congress Union of Middle Eastern and Mediterrenean Pediatric Societies. 2005 7. Bozaykut A, İpek İÖ, ATAY E, Ünver O, Seren L, Güven G. Iron deficiency and febrile seizures: Case control study. 29th UMEMPS Congress Union of Middle Eastern and Mediterrenean Pediatric Societies. 2005 8. Sezer RG, Bozaykut A, Pulat LS, Güven G, ATAY E. Peritoneal dialysis in maple syrup urine disaese. 29th UMEMPS Congress Union of Middle Eastern and Mediterrenean Pediatric Societies. 2005 9. Bozaykut A, ATAY E, Bolu S, İpek İÖ. Neonatal hematologic problems associated with preeclampsia. I st Congress of Union of Mediterranean neonatal societies (UMENS) and XII th neonatal congress of neonatalogy. 2003 10. ATAY E, Bozaykut A, Özahi İ, Duras G. Nonketotik hyperglycinemia: Two case reports. I st Congress of Union of Mediterranean neonatal societies (UMENS) and XII th neonatal congress of neonatalogy. 2003 11. ATAY E, Say A, Yüzkollar E, Yildiz F, Güven G, Atay Z. Transplacental antiHBS antibodies and hepatitis B immunization. 2001. Journal of perinatal medicine vol 29 suppl II
Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler 1. İpek Öİ, ATAY E, Bolu S, Bozaykut A. Preeklamptik anne bebeklerinde hematolojik değişiklikler. Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi. 2004; 44(4): 214-7 2. İpek İÖ, Sezer G, Paketçi C, ATAY E, Güven G, Bozaykut A. Renal agenezinin eşlik ettiği Walker Warburg sendromu: Olgu Sunumu. Ege Pediatri Bülteni. 2004; 11(3): 205-8 3. İpek İÖ, ATAY E, Duras G, Bozaykut A. Neonatal nonketotik hiperglisinemi. Türk Pediatri Arşivi. 2004;39:129-31 4. Bozaykut A, İpek İÖ, ATAY E, Ünver O. Poland-Moebius sendromu: olgu sunumu. Türk Pediatri Arşivi. 2004; 39: 178-80 5. Bozaykut A, ATAY E, Sarıot E, Güven G, Seren L, Sezer G. The evaluation of anthropometric indeces and affecting factors in Turkish newborns. Haydarpaşa Numune Hastanesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi. 2004; 44(3): 131-133 6. Sezer G, İpek İÖ, Bozaykut A, ATAY E, Ünver O. Febril Konvülsiyonda serum çinko düzeyleri. Zeynep Kamil Tıp Bülteni. 2005. 36(2):87-91 7. Güven G, ATAY E, Bozaykut A, Ceran Ö. Bir olgu sunumu: Cerebro-facio-skeletal sendrom. Zeynep Kamil Tıp Bülteni. 2004. 35(4): 215-216 8. Bozaykut A. İpek İÖ, Akyıldız B, Bolu S, ATAY E. Yenidoğan döneminde görülen bir tuberoskleroz olgusu. Ege pediatri Bülteni. 2003. 10(3): 147-50 9. Yılmaz Y, Şener B, Şahsuvaroğlu H, ATAY E, İnalhan M, İnan S. Febrile seizures: Clinical features of 96patients. Zeynep Kamil Tıp Bülteni. 2002. 33(1): 27-29 10. İpek İÖ, Bozaykut A, Erkum T, ATAY E. Zeynep Kamil Tıp Bülteni. Serebrokostomandibuler sendrom: Olgu sunumu. Zeynep Kamil Hastanesi. 2002. 33(2): 30-32 11. Bozaykut A, Karaman S, Seren L, Atay Z, ATAY E, İpek İÖ. Kliniğimizde izlenen infantil hipertrofik pilor stenozlu olan çocukların retrospektif analizi. Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi. 2002. 42(1): 31-33 12. Bozaykut A, ATAY E, İpek İÖ, Atay Z, Uygur N, Gülsever N. Joubert sendromlu bir yenidoğan. Göztepe Tıp Dergisi. 2002. 17: 245-46 13. İnalhan M, ATAY E, Atay Z, İnan S. Pnömoni nedeni ile getirilen bir hastada trikuspid valv endokarditi. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi. 2002. 45(3): 256-258. 14. Bozaykut A, Karaman S, Seren L, Uygur N, İpek İÖ, ATAY E. Konjenital faktör X eksikliği: Olgu sunumu. Türk Pediatri Arşivi. 2002.37: 55-56 15. Yazgan Z, Aktürk Z, Akın M, ATAY E. Asemptomatik çocuklarda boğaz örneklerinden izole edilen hemolitik streptokoklarda antibiyotik direncinin araştırılması.Türk Pediatri Arşivi. 2001; 36: 102-105 16. Doğan H, Akın M, Aktürk Z, Sak E, ATAY E, Say A. Sağlıklı çocuklarda Pre-S antijeni içeren ve içermeyen iki hepatit B aşısının etkinliklerinin karşılaştırılması. Yeni Tıp Dergisi. 1999. 16(3): 146-147
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler
1. ATAY E, Demirdöven M, Karadeniz L, Güven Ş, Kaya E, Ovalı F. Kapiller hemanjiomatoziste pulmoner tutulum: Olgu sunumu. 15.Ulusal Neonataloji Kongresi. 2007. 2. Karadeniz L, Güven Ş, ATAY E, Demirdöven M, Ovalı F. Resüsitasyona yanıtsız bir yenidoğan : Kongenital bilateral diyafragmatik defekt ve multipl kongenital anomaly. 15.Ulusal Neonataloji Kongresi. 2007. 3. Demirdöven M, Karadeniz L, ATAY E, Uyur E, Ovalı F. Diyabetik anne çocuklarında görülen nadir anomaliler: İki olgu sunumu. 15.Ulusal Neonataloji Kongresi. 2007. 4. Demirdöven M, ATAY E, Karadeniz L, Şeşeoğulları Y, Ovalı F. Familyal multipl pterygium sendromu: Olgu sunumu. 15.Ulusal Neonataloji Kongresi. 2007. 5. Demirdöven M, Karadeniz L, ATAY E, Uyur E, Ovalı F. Olgu sunumu. Sirenomeli. 15.Ulusal Neonataloji Kongresi. 2007. 6. Şeşeoğulları Y, ATAY E, Demirdöven M, Karadeniz L, Güven Ş, Ovalı F. Neonatal pulmoner hipertansiyon tedavisinde inhaler prostasiklin kullanımı: Olgu sunumu. 15.Ulusal Neonataloji Kongresi. 2007. 7. ATAY E, Demirdöven M, Karadeniz L, Güven Ş, Ovalı F. Bart sendrom: Olgu sunumu. 15.Ulusal Neonataloji Kongresi. 2007. 8. ATAY E, Karadeniz L, Demirdöven M, Güven Ş, Güven ŞB, Ovalı F. Harlequin iktiyozli bir yenidoğan olgusu. 15.Ulusal Neonataloji Kongresi. 2007. 9. ATAY E, Karadeniz L, Güven G, Gebeşçe A, Ovalı F. Popliteal pterygium sendromlu bir yenidoğan olgusu.14. Ulusal Neonataloji Kongresi. 12-16 Nisan, Antalya. S.338. 2006 10. Gebeşçe A, Karadeniz L, ATAY E, Güven G, Ovalı F. Walker Warbug sendromlu bir aile. 14. Ulusal Neonataloji Kongresi 11. Güven G, Karadeniz L, ATAY E, Gebeşçe A, Ovalı F. Robinow sendromu. 14. Ulusal Neonataloji Kongresi 12. Sezer RG, İpek İÖ, Bozaykut A, ATAY E, Ünver O. Febril konvülsiyonda serum çinko düzeyleri. Çocuk Dergisi 27. Pediatri Günleri. 2005 13. İpek İÖ, Bozaykut A, Seren LP, ATAY E, Ünver O. Süt çocukluğu çağında favizm. Çocuk Dergisi 27.Pediatri Günleri. 2005 14. ATAY E, İpek İÖ, İsal Ö, Bozaykut A. Down sendromu ve kolelitiazis birlikteliği: Olgu sunumu. Çocuk Dergisi 27. Pediatri Günleri. 2005 15. Seren LP, Güven G, ATAY E, Bozaykut A. Yenidoğan döneminde grup A beta hemolitik streptokok sepsisi. 13. Ulusal Neonataloji Kongresi. 2005. 16. Seren LP, Bozaykut A, Seren LP, ATAY E. Cerebro-oculo-facio-skeletal sendrom: Olgu sunumu. Çocuk Dergisi 27. Pediatri Günleri. 2005 17. Bozaykut A, ATAY E, Güven G, Sezer RG, Ünsür E. G6PD eksikliğine bağlı bir Kernicterus.40. Türk pediatri Kongresi. 2004 18. ATAY E, Bozaykut A, Sezer RG, İpek İÖ, Güven G. Klippel Treneunay Weber sendromu. Vaka sunumu. 40. Türk pediatri Kongresi. 2004. 19. Bozaykut A, İpek İÖ, Erkum T, ATAY E. Serebro kostomandibuler sendrom: Olgu sunumu. 24. Pediatri Günleri. 15-18 nisan, İstanbul. S.36. 2002 20. İnalhan M, Temel Ö, Özahi İ, Bozaykut A, Ceran Ö, ATAY E, İnan S. Çocukluk döneminde B12 vitamini eksikliğine bağlı megaloblastik anemiler. XXXVI. Türk Pediatri Kongresi. 29 Mayıs-2 Haziran, İstanbul. 2000 21. Yıldız F, Güven F, Yüzkollar E, Karadeniz L, Erbil N, ATAY E, Uluhan R, Say A. Hepatit B immunizasyonuna term ve preterm bebeklerin cevapları. XXXVI. Türk Pediatri Kongresi. 29 Mayıs-2 Haziran, İstanbul. 2000 22. Bozaykut A, İpek İÖ, ATAY E, Karaman S, Atay Z, Akyıldız B, Seren PL. Transvers sinüs trombozu: Olgu sunumu. 45.Milli Pediatri Kongresi, 30 Eylül-5 Ekim, Erzurum. 2001 23. İpek İÖ, Bozaykut A, ATAY E: Toplumsal bir sorun : Terk edilen bebekler. XXXVI. Türk Pediatri Kongresi. 29 Mayıs-2 Haziran, İstanbul. 2000 24. Özahi İÖ, İnalhan M, ATAY E, Ceran Ö, Bozaykut A, İnan S. Psödohipoaldosteronizm ( İki olgu nedeniyle). 44. Milli Pediatri Kongresi. 4-8 Eylül, Bursa. 2000 25. Bozaykut A, ATAY E, İpek İÖ, Dursun E, Seren LP. Konjenital Nefrotik Sendromlu bir vakada Klebsiella sepsisi. 23. Pediatri Günleri. 10-13 Nisan, İstanbul. S. 323. 2001