Sitede Ara

Prof.Dr. Bülent ERKURT

Üroloji

Koşuyolu İstanbul Medipol Hastanesi
Yabancı Diller

ALMANCA,İNGİLİZCE

E-Posta Gönder
Böbrek Taşı Kırmada 150 Watt'lık Holmium Lazer Enerjisi
Böbrek Taşı Tedavisinde 150 Watt'lık Holmium Lazer Teknolojisi
150 Watt Holmium Lazer ile Böbrek Taşı Tedavisi
İyi Huylu Prostat Büyümesi Tedavisinde Kullanılan Su Buharı (Rezum) Nedir?
2011 - 2012Özel İstanbul Medipol Hastanesi
2006Özel İstanbul Medipol Hastanesi
1997 - 2006Özel Göksoy Hastanesi
2016İstanbul Medipol Üniversitesi, Üroloji
2012İstanbul Medipol Üniversitesi, Üroloji
1990Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi
(Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler -SCI & SSCI & Arts and Humanities-, uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler, uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında -Proceedings- basılan bildiriler, yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler, ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler, ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler, diğer yayınlar) Uluslar Arası Yayınlar 1.ERKURT B, Hiperemezis Gravidarum hastalarında kan HCO 3 seviyesinin tanı ve takipte yeri varmıdır ? Obstetri ve Jinekoloji Dergisi : 1990 2. Çevik İ, Tarcan T, Türkeri L, ERKURT B, Akdaş A: Comparison of urethral catheterization versus portable ultrasound scanning in the measurement of postvoiding residual urine volume. African J Urol 1996; 2:36-40. 3. ERKURT B, Ilker Y, Budak Y, Ozveren B, Türkeri L, Akdas A. Effect of urinary stone disease and extracorporeal shockwave lithotripsy on excretion of glycosaminoglycans. J Endourol. 1999; 13(8): 553-7. 4. Özveren B, Ayaz O, Tarcan T, ERKURT B, Türkeri L, Akdaş A: Serologic evaluation for Hepatitis B, Hepatitis C and HIV-1 of surgical patients and health care providers in a urology clinic. Infect Urol 2002, 15:3-7. 5. ERKURT B , Selçuk Yücel , Ferruh Şimşek , Atıf Akdaş Palpe Edilemeyen İnmemiş Testislerde Tanısal Yaklaşım , Türk Pediatri Dergisi, 1999, Aralık, cilt 34 , sayı 4 Ulusal Kongrelerde Sunulan Yayınlar 1.İlker Y, Türkeri L, Korten V, Tarcan T, ERKURT B, Akdaş A: ESWL’de antibiyotik profilaksisi gerekli midir? 10. Türkiye Antibiyotik ve Kemoterapi (ANKEM) Kongresi. 6-9 Haziran, 1995, Antalya 2. Şimşek F, ERKURT B, Tarcan T, İlker Y, Akdaş A: Vezikoüreteral reflüde (VUR) teflon enjeksiyonunun geç dönem sonuçları. 14. Ulusal Üroloji Kongresi, 20-23 Ekim 1996, Marmaris. 3. Ayaz O., Özveren B., Tarcan T., ERKURT B, Türkeri L., Akdaş A. Bir üroloji kliniğinde cerrahi planlanan hastaların ve sağlık çalışanlarının hepatit B, hepatit C ve HIV-1 açısından serolojik değerlendirilmesi. 16. Ulusal Üroloji Kongresi, İzmir, 9-12 Ekim, 2000. 4. ERKURT B. Türkiyede ilk 20 flexible üreterorenoskopi olgusu, Endoüroloji Kongresi, 2000, İstanbul 5. Şimşek F, ERKURT B, Tarcan T, İlker Y, Akdaş A: Vezikoüreteral reflüde (VUR) teflon enjeksiyonunun geç dönem sonuçları. 14. Ulusal Üroloji Kongresi, 20-23 Ekim 1996, Marmaris. 6. Ayaz O, Özveren B, Tarcan T, ERKURT B, Türkeri L, Akdaş A: Bir üroloji kliniğinde cerrahi operasyon planlanan hastaların ve sağlık çalışanlarının Hepatit B, Hepatit C ve HIV-1 açısından serolojik değerlendirilmesi. 16. Ulusal Türk Üroloji Kongresi, 8-12 Ekim 2000, İzmir 7. ERKURT B, 12 kasım 2010, İstanbul Ürolithiazis Günleri, 960 retrograd flexible nefrolitotripsi olgusunun geriye dönük sonuçları. 8. ERKURT B, Bülent ALTAY, Murat BİNBAY, Ahmet Yaser Müslümanoğlu 1217 retrograd flexible nefrolitotripsi (r-fnl) olgusunun geriye dönük sonuçları. Türk Üroloji Derneği Kongresi, 2010 Davetli Konuşmacı Veya Ameliyat Uygulayıcısı Olarak Katıldığı Kongre Ve Seminerler 1. Flexible Üreterorenoskopi : adım adım teknik ve ipuçları. 22.2.2011, Türk Üroloji Derneği, İzmir. 2. Flexible Üreterorenoskopi canlı operasyon uygulaması. Türk Üroloji Derneği Ulusal kongresi 2010, İstanbul 3. Flexible Üreterorenoskopi canlı operasyon uygulaması. Endoüroloji Derneği intrarenal cerrahi kursu, 2010. Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi. 4. Flexible Üreterorenoskopi canlı operasyon uygulaması. Ürolithiazis Günleri. Yeditepe Üniversite Hastanesi. 12 Kasım 2010 5. Flexible Üreterorenoskopi canlı operasyon uygulaması. Endoüroloji Derneği Arthur Smith What is new in pcnl and ureterorenoscopy. 15 Ocak 2010 6. Flexible Üreterorenoskopi canlı operasyon uygulaması. Endoüroloji Derneği . Birebir eğitim 2011