Sitede Ara

Doç.Dr. Mustafa ŞAHİN

Ortopedi ve Travmatoloji

Koşuyolu İstanbul Medipol Hastanesi
Yabancı Diller

İNGİLİZCE

E-Posta Gönder
Diz Protezi Nedir? Diz Protezi Kimlere Yapılır?
Menisküs Yırtığı Tamiri Hangi Yöntemle Nasıl Yapılır?
2011Özel İstanbul Medipol Hastanesi
2009 - 2011Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
2006 - 2009Özel Karatekin Hastanesi
2005 - 2006Etimesgut Asker Hastanesi
2004 - 2005Ankara Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
2005Yüksekova Devlet Hastanesi
2005Hakkari Devlet Hastanesi
2011İstanbul Medipol Üniversitesi, Ortopedi Ve Travmatoloji
2004Ankara Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji
1998İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Tıp Fakültesi
A. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
A1. ŞAHİN M, Taşbaş BA, Dağlar B, Bayrakcı K, Savaş M, Günel U. ‘’Colles Kırıklarında Alçı Tipinin Kemik Mineral Yoğunluğu ve Redüksiyon Üzerine Etkisi’’ Acta Orthop Traumatol Turc. 2005;39(1):30-34 A2. Taşbaş, BA., Dağlar, B., Bayrakcı, K., Delialioğlu, MÖ., ŞAHİN, M., Günel, U., “Do Hand Surgeons Take a Risk By Using X-Ray Screening?”, Artroplasti-Artroskopik Cerrahi Dergisi Vol.15 No.3 (152 – 154) 2004 A3. Hakan Gündeş, MUSTAFA SAHİN, Tugrul Alici Unicameral bone cyst of the lunate in an adult:case report Journal of Orthopaedic Surgery and Research 2010, 5:79 http://www.josr-online.com/content/5/1/79
B. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
B1. Dağlar B, Taşbaş BA, Bayrakcı K, ŞAHİN M, Gürkan Nİ, Günel U. ‘’Traumatic İnferior Dislocation of Proksimal Tibiofibular Joint: Report of an Unclassified Type and New Classificiation of Proksimal Tibiofibular Joint Instabilities’’ İnsizyon Cerrahi Tıp Bilimleri Dergisi 2, 109-113 (2002) B2. Dağlar B, Taşbaş BA, Bayrakcı K, ŞAHİN M, Delialioğlu ÖM, Günel U.’’ İnferior Pubic Ramusta İntraosseos Lipom’’ Yeni Tıp Dergisi 6, 334-336 (2003) B3. Taşbaş BA, Bayrakcı K, Dağlar B, Delialioğlu ÖM, ŞAHİN M, Günel U. ‘’Beşinci Metakarp Boyun Kırıklarında onservatif Tedavi Sınırımız Ne Olmalı?’’ İnsizyon Cerrahi Tıp Bilimleri Dergisi 4, 219-222 (2003)
C. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler
C1. Günel, U., Bayrakcı, K., Dağlar, B., Taşbaş, BA., Gürkan, İ., ŞAHİN, M., “Multipl Travmalı Hastalarda Prognozu ve Toplam Tedavi Harcamalarını Etkileyen Faktörler”, XVII. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 117, Antalya, 2001. C2. Bayrakci, K., Dağlar, B., Taşbaş, BA., ŞAHİN, M., Ağar, M., Günel, U., “Kubitus Varus Deformitesiyle İyileşmiş Çocuk Suprakondiler Humerus Kırıklarında Omuz Posterior İnstabilitesi”, II. Türk Omuz ve Dirsek Cerrahisi Kongresi, 19, İzmir, 2002. C3. Bayrakci, K., Dağlar, B., Taşbaş, BA., ŞAHİN, M., Delialioğlu, ÖM., Günel U., “Femur Cisim Kırıklarının Tedavisinde Antegrad ve Retrograd İntramedüller Kilitli Çivi Uygulamalarında Kalça ve Diz Çevresi Kas Güçlerinin İzokinetik Değerlendirilmesi”, XVIII. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 109-110, İstanbul, 2003. C4. ŞAHİN, M., Dağlar, B., Bayrakcı, K., Taşbaş, BA., Delialioğlu, ÖM., Ağar, M., Günel, U., “Osteoporotik Radius Distal Uç Kırıklarının Tedavisinde Kısa veya Uzun Kol Alçılamanın Ön Kol Kemik Dansitesi Üzerine Etkisi”, I. Osteoporoz, Osteoartrit Kongresi, Artroskopi-Artroplastik Cerrahi Dergisi 3, 199, Antalya, 2003 C5. Delialioğlu, ÖM., Taşbaş, BA., Bayrakcı, K., Dağlar, B., ŞAHİN M, Ünsal. B.; Günel, U., “Torsional Deformity and foot Progression Angle Following Paediatric Femoral Shaft Fractures’ European Paediatric Orthopaedic Society Hip İn Cerebral Palsy Palma de Mallorca 2005 C6. Uzun, M; ŞAHİN M, Kurtgöz B, Özer RÖ, Emre TY. ‘’Legg-Calve-Perthes hastalığı sonrası gelişen femur başi osteokondritis dissekansın mozaikplasti ile tedavisi: Olgu sunumu IX. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 259, Ankara, 2007 C7. Alıcı T, ŞAHİN M, Çubuk R, TaSalı N. Menisküs yırtığı oluşumunda posterior eğimin katkısı var mı? XXI. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 30, Çesme, 2009 C8. Alıcı T, ŞAHİN M, Gündeş H. Parsiyel kalça protezinde kullanılan başlarda türkiye ortalaması XXI. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 62, Çesme, 2009 C9. Alıcı T, ŞAHİN M, Şentürk S, Gündeş H. Humerus cisim kırıklarının tedavisinde uygulanan cerrahi tespit yöntemi ile oluşan komplikasyonların ilişkisini incelenmesi 12. Ulusal el ve üst ekstremite cerrahisi kongresi, 24, Antalya, 2010 C10. ŞAHİN M, Alıcı T, Şentürk S, Gündeş H. Volar kilitli plak ile tedavi edilen distal radyum kırıklarında ameliyat öncesi ve sonrası radyolojik değerlendirme sonuçlarının karşilaştırılması 12. Ulusal el ve üst ekstremite cerrahisi kongresi, 35, Antalya, 2010 C11. Gündeş H, Buluç L, ŞAHİN M, Alıcı T. Edinsel radyal club el: İnternal osteotomi ve ilizarov sirküler ekstern al fiksatör ile uzatma uzun dönem takip sonuçları 12. Ulusal el ve üst ekstremite cerrahisi kongresi, 54, Antalya, 2010 C12. Gündeş H, Alıcı T, ŞAHİN M, Manğal F. Dijital sinir kökenli nöral fibrolipom: Nadir bir olgu ve kaynakçanın gözden geçirilmesi 12. Ulusal el ve üst ekstremite cerrahisi kongresi, 57, Antalya, 2010 C13. Gündeş H, ŞAHİN M, Alıcı T. Manğal F. Ulnar taraflı el bilek ağrısı: ontrast madde uygulanmadan çekilen MR inceleme ve el bilek artroskopisi ile elde edilen sonuçların karşilaştırılması 12. Ulusal el ve üst ekstremite cerrahisi kongresi, 63, Antalya, 2010 C14. Gündeş H, Buluç L, Tosun B, Alıcı T, ŞAHİN M. Proksimal sıra rezeksiyon artroplastisi(PSRA):36 hastada uzun dönem (ortalama 60 ay) takip sonuçları 12. Ulusal el ve üst ekstremite cerrahisi kongresi, 93, Antalya, 2010
D. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Posterler
D1. Daglar, B., Bayrakci, K., Tasbas, BA., Gurkan, I., SAHİN, M., Gunel, U., “The Healing Effect of TGF-Beta2 in Rabbit in Partial Achilles Tenatomy Model”, SICOT/SIROT XXII. World Congress, 573, San Diego, 2002 D2. Bayrakci, K., Daglar, B., Tasbas, BA., SAHİN, M., Gunel, U., “Thigh Abscess As a Late of Pott’s Disease”, VI. International Congress of Spinal Surgery, 199, Ankara, 2002.) D3. SAHİN, M., Daglar, B., Tasbas, BA., Bayrakci, K., Delialioglu, MO., Gunel U., “The Effect of Pre-fracture Osteoporosis and Long or Short-Arm Casting on Bone Mineral Density (BMD) Changes in Conservative Treatment of the Distal Radius Fracture,” III. SICOT/SIROT Annual World International Conference,Havana, 2004 D4. Delialioglu, MO, Tasbas, BA., Daglar, B., Bayrakci, K., SAHİN, M. Gunel U., “Is It Possible to Predict The Femoral Torsion Value By Using Gait Analysis Parameters?” III. SICOT/SIROT Annual World International Conference, Havana, 2004. D5. Daglar, B., Bayrakci, K., Tasbas, BA.; Ozdemir. GA., SAHİN, M. Gunel U., “Improper Use of Computerized Tomography (CT) At The Orthopaedic Emergency Aplications ın An Educational Instıtute” III. SICOT/SIROT Annual World International Conference, Havana, 2004.
E. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Posterler
E1. Dağlar, B., Bayrakci, K., Taşbaş, BA., ŞAHİN, M., Özdemir, G., Günel, U., “Aynı Taraf Kalça ve Femur Cisim Kırıklarının Tedavisinde Kullanılan Farklı Tespit Kombinasyonlarının Sonuçlarının Karşilaştırılması”, XVIII. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 245, İstanbul, 2003 E2. Bayrakci, K., Dağlar, B., Taşbaş, BA., ŞAHİN, M., Ağar, M., Günel, U., “Radius Distal Uç Kırıklarının Tedavisinde Kısa Veya Uzun Kol Alçılamanın Önkol Kemik Dansitesi ve Redüksiyon Kayıpları Üzerine Etkisi”, XVIII. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 123, İstanbul, 2003. E3. ŞAHİN M, Alıcı T. Kadınlarda falangial radyografik absorbsiyometri yöntemi ile ölçüm ve sonuçları XXI. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 62, Çesme, 2009 E4. ŞAHİN M, Alıcı T. Baker kisti ponksiyonuna bağlı tibial sinir hasarı olgu sunumu XXI. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 62, Çesme, 2009 E5. ŞAHİN M, Alıcı T. Preoperatif diz MRG peroperatif karşilaşilan diz eklem içi patolojilerini doğru gösteriyor mu? XXI. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 62, Çesme, 2009 E6. Gündeş H, ŞAHİN M, Alıcı T. Manğal F. Lunatum yerleşimli unikameral kemik kisti. 12. Ulusal el ve üst ekstremite cerrahisi kongresi, 104, Antalya, 2010 E7. Alıcı T, ŞAHİN M, Manğal F, Gündeş H. Ön kol yerleşimli dev epiderm al kist: Olgu sunumu. 12. Ulusal el ve üst ekstremite cerrahisi kongresi, 116, Antalya, 2010 E8. Çınar N, Şahin Ş, ŞAHİN M, Uraz M, Karşıdağ S. Proksimal Femur Kırığı Olgularında Nörolojik Hastalıklar: Stroke İlk Sırada 46. Ulusal Nöroloji Kongresi, 134, Antalya, 2010
F. Kitaplar-Çeviriler
F1. Miller’in Ortopedi Kitabı: Pediatrik Travma Sayfa: 569-587