Sitede Ara

Doktor Öğretim Üyesi Mehmet SOYARSLAN

Ortopedi ve Travmatoloji

Pendik Medipol Üniversitesi Hastanesi
Doğum Yeri

ANKARA

Posterior Omuz Çıkığı Nedir? Nasıl Oluşur ve Tedavi Yöntemleri Nelerdir?
Omuz Rotator Manşet Yırtıkları
2019 - 2020Npİstanbul Beyin Hastanesi Ortapedi Uzmanı-Tıbbi Direktör Yardımcısı
2012 - 2018Haydarpaşa Numune Hastanesi-Ortapedi Kliniği
2012 - 2018Suruç Devlet Hastanesi
2010 - 2012Üsküdar Özel Yunus Emre Hastanesi-Acil Hekimi
2008 - 2018Jandarma Lojistik Komutanlığı Dispanseri
2001 - 2007Sahra Sıhhiye Okulu
2018Haydarpaşa Numune Hastanesi, Ortapedi Kliniği
2007Gülhane Askeri Tıp Akademesi, Tıp Fakültesi
• Obez çocuklarda metabolik sendrom prevalansı ve kardiyovasküler risk faktörlerinin
sıklığı M.Emre Taşcılar , Bülent Hacıhamdioğlu , Mehmet Soyarslan, Ayhan Abacı
(Gülhane Tıp Dergisi 2010;52 :32-35)
• Determination of the hip rotation centre from landmarks in pelvic radiograph Hasan
Bombacı, Bestami Şimşek, Mehmet Soyarslan Murat Yıldırım (Acta orthopaedica et
traumatologica turcica 51(6) October 2017)
• Compartment syndrome secondary to Baker's cyst rupture: A case report and up-todate review Serkan Erkuş, Mehmet Soyarslan, Özkan Köse, Önder Kalenderer (International Journal of Critical Illness and Injury Science 9(2):82 April 2019)
• Cutibacterium Acnes (Formerly Propionibacterium Acnes) Incidence In Shoulder Arthroscopy and Correlation with the Clinical Status Mehmet Soyarslan, Mehmet Kerem Canbora, Özkan Köse (HNH Medical Journal January 202
• 25. Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi (2015)
1) Pediatrik suprakondiler humerus kırıklarında açık ve kapalı cerrahinin
karşılaştırılması (Poster)
2) Açık tibia kırıklarında klinik sonucu en çok ne etkiler?
Seçilen tedavi şekli mi, hasarın büyüklüğü mü? (Poster)
3) Lateral epikondilit kavrama gücünü etkiler mi? (Sözlü bildiri)
• 26. Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi (2016)
1) Kalça rotasyon merkezinin erişkin Türk bireylerde pelvis grafisinde tespiti (Poster)
• Hasan Bombaci* , Bestami Simsek, Mehmet Soyarslan, Mustafa Murat Yildirim, Determination
of the hip rotation centre from landmarks in pelvic radiograph, Acta Orthopaedica et
Traumatologica Turcica, Available online 10 October 2017, doi:
https://doi.org/10.1016/j.aott.2017.09.004
3
• 38. SICOT World Congress (Cape Town/Güney Afrika 2017)
1) P.acnes Insidence In Shoulder Arthroscopy and Correlation With The Clinical Results
(Poster)
• 27. Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi (2017)
1)Omuz Artroskopilerinde Alınan Doku Kültürlerinde "Propionibacterium acnes"
İnsidansı ve Klinik Yansımaları (Sözlü Bildiri) • 28. SECEC-ESSE Congress (Cenevre/İsviçre 2018) 1) P.acnes Insidence In Shoulder Arthroscopy and Correlation With The Clinical Results
(Sözlü Bildiri) • 28. Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi (2018)
1) Oturur Pozisyonda Omuz Artroskopisi Uygulanan Olgularda Kalça Fleksiyonu Hastanın
Solum Ve Hemodinamik Parametreleri Üzerine Etkili Midir? (Sözlü Bildiri) 2) Cerrahi Tedavi Edilen 55-70 Yaş Aralığında Hastaların Çok Parçalı Humerus Üst Uç Kırıklarında Konvansiyonel Titanium Plak Ve PEEK Plak Uygulamalarımız: Radyolojik ve
Klinik Fark Var mı? (Sözlü Bildiri)
• 10. Omuz ve Dirsek Cerrahisi Kongresi (2018) 1) Omuz Artroskopisinde ”P.acnes” İnsidansı ve Klinik Sonuçları: Glenohumeral Eklem ve
Cerrahi Tedavi Edilen 55-70 Yaş Aralığında Hastaların Çok Parçalı Humerus Üst Uç
Kırıklarında Konvansiyonel Titanium Plak Ve PEEK Plak Uygulamalarımız: Radyolojik ve
Klinik Fark Var mı? (Sözlü Bildiri) 2) Ağri Şemasinin Omuz Patolojilerinde Tanisal Değerinin Artroskopik Cerrahi Yapilan
Hastalarda Değerlendirilmesi (Poster) • 1. Dijital Omuz Dirsek Cerrahisi Derneği Kongresi (2020) 1) Tekrarlayan Omuz Çıkıklarının Artroskopik Bankart Tamiri Sonrası Klinik
Sonuçlar ve Başarısızlıkta Kemik Kaybı Boyutu ve Ankor Sayısı Etkili Midir?
(Sözlü Bildiri)
4
2) Akromioklavikuler çıkık cerrahisi sonrası spinal kanala K teli migrasyonu: Vaka sunumu (Poster)
VI- Kurslar
• Acil Tıp Eğitici Eğitimi Kursu (2007) • PEV GKD Kursu(2016) • Temel Artroskopi Kursu(2016) • TOTEK Temel Bilimler Okulu(2016) • Acıbadem Üniversitesi Tibia Kırıkları Kadavra Kursu(2017) • Kemik ve Yumuşak Doku Tümörleri Temel Kursu (2017) • Diz Eklemi Artroskopisi ve Ayak - Ayak Bileği Cerrahi Girişimleri
Uygulamaları Kadavra Kursları (2017) • Acıbadem Üniversitesi İleri Diz Çevresi Spor Yaralanmaları Kadavra
Kursu(2018) • LIMA Corporate Shoulder Surgery Cadaver Course Verona/Italy (2018) • Gazi Üniversitesi Ayak Bileği Artroskopisi Kadavra Kursu(2019) • Antalya Üniversitesi Diz Artroskopisi Kadavra Kursu (2019) • Antalya Üniversitesi Ayak Bileği Artroskopisi Kadavra Kursu (2019) • Temel Mikrocerrahi Kursu – Ankara (2019) • Antalya Üniversitesi El Bileği Artroskopisi Kadavra Kursu (2019)