Sitede Ara

Doktor Öğretim Üyesi Kadir UZEL

El Cerrahisi / Ortopedi ve Travmatoloji

Bağcılar Medipol Mega Üniversite Hastanesi
Doğum Yeri

DİYARBAKIR

Yabancı Diller

İNGİLİZCE

Tendon Yaralanmalarının Nedenleri ve Tedavi Yöntemleri Nelerdir?
2018 - 2021Mersin Şehir Hastanesi
2016 - 2018Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi
2015 - 2016Malatya Devlet Hastanesi
2018Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, El Cerrahisi
2015Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji
2009Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi
ESERLER
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1-Azboy I, Demirtaş A, Alemdar C, Gem M, Uzel K, Arslan H. A Newly Designed Intramedullary Nail for the Treatment of Diaphyseal Forearm Fractures in Adults. Indian J Orthop. 2017 Nov-Dec;51(6):697-703. doi: 10.4103/ortho.IJOrtho_79_16. PMID: 29200488; PMCID: PMC5688865.
2-Demirtas A, Azboy I, Alemdar C, Gem M, Ozkul E, Bulut M, Uzel K. Functional outcomes and quality of life in adult ipsilateral femur and tibia fractures. J Orthop Translat. 2018 Sep 5;16:53-61. doi: 10.1016/j.jot.2018.08.002. PMID: 30723681; PMCID: PMC6350037.
3-Özkul E, Serdar Necmioğlu N, Onur Ziyadanoğulları M, Alemdar C, Arslan H, Uzel K. An evaluation of treating non-union of femoral neck fractures with valgus angulation osteotomy using sliding hip screws. Acta Orthop Belg. 2019 Jun;85(2):210-217. PMID: 31315012.
4-Taskesen A, Göçer A, Uzel K, Yaradılmış YU. Effect of Osteoporosis on Proximal Humerus Fractures. Geriatr Orthop Surg Rehabil. 2020 Dec 23;11:2151459320985399. doi: 10.1177/2151459320985399. PMID: 33489429; PMCID: PMC7768827.
B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
Göçer A, Uzel K, Çelik V, Eskandari M.M. Evaluation of rotational deformities in operated pediatric supracondylar humerus fractures, a new Examination technique. Oral presentation, APOA(Asia Pacific Orthopaedic Association Congress), 2018.
Uzel K, Çelik V, Çevik K, Ayan İ, Eskandari M.M. Nerve transfers for treatment of traumatic and new born brachial plexus injuries: Early results in ten patients. Poster presentation, APFSRM (Asian Pacific Federation of societies for reconstructive microsurgery), 2018.
Uzel K, Çelik V, Arık A, Baş C.E, Eskandari M.M. Does A1 Pulley Release for Trigger Finger Have an Effect on Grip and Pinch Strengths? Oral presentation, 14 IFSSH (İnternational Federation of Societies for Surgery of the Hand) Congress, 2019.
Uzel K, Çelik V, Abacı Y.H, Eskandari M.M. Subjective and Objective Assessment of First Dorsal Metacarpal Artery Flaps Used in Traumatic Defects of Thumb and Dorsum of the Hand. Oral presentation, 14 IFSSH (İnternational Federation of Societies for Surgery of the Hand) Congress, 2019.
Uzel K, Çelik V, Abacı Y.H, Eskandari M.M. Subjective and Objective Assessment of Homodigital Neurovascular Direct Flow Flaps Used in Distal Phalangeal Amputations. Oral presentation, 14 IFSSH (İnternational Federation of Societies for Surgery of the Hand) Congress, 2019.
Aydın F, Gümüşoğlu E, Uzel K, Eskandari M.M. Basic operative informations in three main aetiological causes which necessitate tendon transfers in upper extremity. Poster presentation, 14 IFSSH (İnternational Federation of Societies for Surgery of the Hand) Congress, 2019.
C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
C2. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:
1- Eskandari M.M, Çelik V, Uzel K. Ortopedide Yandal. Azboy İ, Editör. Ortopedi ve Travmatoloji Asistan Klavuzu. 1. Baskı. Ankara: Şule Ofset Matbaacılık; 2016.p205-207.
2- Uzel K, Baş C.E, Öztuna F.V. Omuz Eklem Biyomekaniği. Atalar A.C, Güneş T, Editör. A’dan Z’ye Omuz İnstabilitesi. 1. Baskı. İstanbul: Kare Yayıncılık, Neva Basım Yayın San. Ve Tic. Ltd. Şti.; 2018.p11-17.
D. Uluslararası ve Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
Azboy İ, Uzel K, Özkul E, Demirtaş A, Gem M, Arslan H. Ön kol diyafiz kırıklarının kilitli intramedüller çivilerle tedavi sonuçları, 24. Ulusal Türk ortopedi ve travmatoloji kongresi, 2014 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum).
Gem M, Arslan H, Özkul E, Azboy İ, Şahin İ, Uzel K. Çocuklarda ihmal edilmiş lateral kondil kırıkları, 24. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji kongresi, 2014 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum).
Özkul E, Necmioğlu N.S, Ziyadanoğulları M.O, Alemdar C, Arslan H, Uzel K, Gem M, Azboy İ. Femur boynu kırığı nonunionlarının sliding hip screw ile valgus angulasyon osteotomisi ile tedavisi, 25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 2015 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum).
Arslan H, Çatan Y, Özkul E, Gem M, Alemdar C, Uzel K, Ziyadanoğulları M.O. Gelişimsel kalça displazisinde gözyaşı figürünün oluşumu ve şeklinin tedavi sonucu ile ilişkisi, 25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji kongresi, 2015 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum).
Uzel K, Çiftaslan A, Gümüşoğlu E, Eskandari M.M. Patellar tendon defektinin eşlik ettiği diz önü yumuşak doku sorunlu hastalarda gastrokunemius medial başı ve Aschilles tendon medial yarısı ile fonksiyonel onarım: İki vaka sunumu, 28. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji kongresi, 2018 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum).
Uzel K, Çiftaslan A, Gümüşoğlu E, Çolak M. Gustilo-Anderson tip 3C açık kırıklı olguda latissumus dorsi serbest flep uygulaması, 28. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji kongresi, 2018 (Özet Bildiri/Poster Sunum).
Çiftaslan A, Asfuroğlu Z.M, Uzel K, Ayhan E, Ayan İ. Skafoid kaynamama olgularında damarlı kemik grefti uygulamasının radyolojik ve hasta odaklı sonuçları, 29. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji kongresi, 2019 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum).
Aksu G.G, Asfuroğlu Z.M, Güvenç K, Uzel K, Öcalan N, Eskandari M.M. Konjenital el anomalisine sahip çocukların psikososyal açıdan değerlendirilmeleri. Bi-disipliner yaklaşım çalışması, 17. Ulusal Türk el ve üst ekstremite cerrahisi kongresi, 2020 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum).
Uzel K, Aydın F, Asfuroğlu Z.M, Gümüşoğlu E, Eskandari M.M. Ekstensör pollisis longus rüptüründe veya kronik yaralanmalarında ekstensör indisis proprius tendon transferinin sonuçları, 17. Ulusal Türk el ve üst ekstremite cerrahisi kongresi, 2020 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum).
Günel K.G, Uzel K, Eskandari M.M, Çolak M. Travmatik perilunat instabilite cerrahi tedavi sonuçlarımız, 17. Ulusal Türk el ve üst ekstremite cerrahisi kongresi, 2020 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum).
Aydın F, Asfuroğlu Z.M, Gümüşoğlu E, Uzel K, Eskandari M.M. Radial sinir felcinde genel anestezi altında yapılan üçlü tendon transferlerinin sonuçları, 17. Ulusal Türk el ve üst ekstremite cerrahisi kongresi, 2020 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum).
G. Diğer yayınlar:
(Yukarıdaki maddelerde yer alan başlıklardaki kategorilere girmeyen ve belirtilmek istenen tüm eserler bu maddenin altında belirtilecektir.)
1-Uzel K, Milcan A. Fractures around shoulders in children: Clavicle fractures, Scapula fractures, Proximal humerus fractures. Türkiye Klinikleri Journal of Orthopaedics and Traumatology-Special Tpics.2017;10(3):196-203.
2-Çeviride katkıda bulunulan kitap.
Uzel K. Dupuytren Kontraktürü İçin Sınırlı Palmar Fasiyektomi. Yücetürk S.A, Durmaz H, Ayık Ö. Çeviri Editör. Ortopedik Cerrahide Master Teknikler. The Hand. 3. Basım. Doğan Tıp Kitabevi Yayınları;2020/4.p363-372.