Sitede Ara

Doç.Dr. Ayşe İstanbullu TOSUN

Laboratuvar / Tıbbi Mikrobiyoloji

Bağcılar Medipol Mega Üniversite Hastanesi
Doğum Yeri

BURSA

Yabancı Diller

İNGİLİZCE

E-Posta Gönder
2010 - 2012ÖZEL AHENK LABORATUVARI
2007 - 2010ÇAMLICA ALMAN HASTANESİ
2006 - 2007SYNLAB LABORATUVARI
2005 - 2006AMERİKAN HASTANESİ
2005İstanbul Üniversitesi, Mikrobiyoloi ve Klinik Mikrobioloji
1998İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
ULUSAL YAYINLAR ÇOCUK HASTALARIN ABSE MATERYALLERİNDEN İZOLE EDİLEN ANAEROB BAKTERİLER VE ANTİMİKROBİK DİRENÇ DURUMLARI. H Bahar, M Mamal Torun, M Demirci, N Sever, A İstanbullu. ANKEM Dergisi16:4. 2002:486-91 ULUSAL BİLDİRİLER POSTER SUNUMLARI 1- ÜROLOJİ POLİKLİNİĞİNDE TAKİP EDİLEN HASTALARIN İDRAR ÖRNEKLERİNDEN İZOLE EDİLEN BAKTERİLER VE BU BAKTERİLERİN TEDAVİDE SIK KULLANILAN BAZI ANTİBİYOTİKLERE KARŞI DİRENÇ ORANLARI. Aygün G, İstanbullu A, Özdamar M, Yanık S, Yaşar H, Parlakgül D, Aşırdizer S, Özbek C, Ergüven O, Altaş K. XI. KLİMİK Kongresi, İstanbul-2003;s:302 2- TOPLUM VE HASTANE KAYNAKLI ÜRİNER SİSTEM İNFEKSİYONLARINDAN İZOLE EDİLEN ESCHERİCHİA COLİ KÖKENLERİNDE ANTİBİYOTİK DİRENCİ. Gökhan AYGÜN, Sema YANIK, Funda KOÇAK, Melda ÖZDAMAR, Serpil AŞIRDİZER, Deniz PARLAKGÜL, Hatice YAŞAR, Ayşe İSTANBULLU, Oray ERGÜVEN, Günay CAN, Kemal ALTAŞ. XI. KLİMİK Kongresi, İstanbul-2003;s:344 3- 2003 CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ HASTANE İNFEKSİYONLARI PREVALANS ÇALIŞMASI. Günay Can, Gökhan Aygün, Pakize Aygün, Serpil Erol, Nazan Küçük, Selahattin Aydınlı, Mücahit Yemişen, Birgül Mete, Aslı Demirel, Sema Yanık, Asuman Sıdan, Ayşe İstanbullu, Melda Özdamar, Recep Öztürk, Yaşar Bağdatlı. Hastane İnfeksiyonları Dergisi 2004:8 ek 2; Hastane İnfeksiyonları Kongresi Ankara-2004;s:54 4- PEDİYATRİK NOZOKOMİYAL İSHALLERDE VİRAL ETKENLERİN SAPTANMASI. M Özdamar, K Midilli, A İstanbullu, M Samastı, S Türkoglu, K Altaş. XXXI. Türk Mikrobiyoloji kongresi Kuşadası 2004 5-HASTANEMİZ KLİNİK MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARINDA 2002 YILINDA İDRAR ÖRNEKLERİNDEN ÜRETİLEN HAEMOPHİLUS CİNSİ BAKTERİLER Aygün G. Yücel N. İstanbullu A. Yanık S. Karatoka B. Aşırdizer S. Parlakgül D. Altaş K. XI.KLİMİK Kongresi, İstanbul-2003;s:344 6- SALGIN DÖNEMİNDE HASTANEMİZ LABORATUVARINDA PCR YÖNTEMİYLE İZOLE EDİLEN İNFLUENZA VİRUSLARI. K Midilli, A İstanbullu, G Yılmaz, S Türkoğlu SÖZLÜ SUNUM HASTANEMİZDE İZOLE EDİLEN ESCHERİCHİA COLİ VE KLEBSİELLA PNEUMONİAE KÖKENLERİNİN PLAZMİD KÖKENLİ AMPC BETA-LAKTAMAZ VARLIĞI YÖNÜNDEN ARAŞTIRILMASI. A İstanbullu, K Midilli, M Özdamar, S Yanık, G Aygün, K Altaş. XXXI. Türk Mikrobiyoloji Kongresi Kuşadası 2004