Sitede Ara

Uzm.Dr. Sema ATEŞ

Laboratuvar / Tıbbi Mikrobiyoloji

Koşuyolu İstanbul Medipol Hastanesi
Yabancı Diller

İNGİLİZCE

E-Posta Gönder
2006Özel İstanbul Medipol Hastanesi
2004 - 2006Referans Laboratuarı
2004İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Ve Klinik Mikrobiyoloji
1993Trakya Üniversitesi, Tıp Fakültesi
(Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler -SCI & SSCI & Arts and Humanities-, uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler, uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında -Proceedings- basılan bildiriler, yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler, ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler, ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler, diğer yayınlar) 1- Mamal Torun M., S.YANIK, H. Bahar, M. Demirci. Βeta lactamase activity and antimicrobial resistance of Gram negative rods isolated from clinical samples of Turkish patients. 9.th European Congres of Chemotherapy and İnfection abstract book 89 Rhodes 2003 2- Pleural effusion in and stage renal failure effusion. M. Altıparmak, H. İkitimur, T. Demir, S.YANIK. Toraks Dergisi 6.yıllık kongresi 2003 Antalya 3- Visceral Leishmaniasis in İstanbul four cases and treatement with liposomal Amphotericin B. The tenth.İnternational Congress of Parasitology Vancouver, Canada August 4-9 2002 de sunulmuştur. 4- Sürekli ayaktan periton diyalizi hastalarında non-albicans Candida peritoniti. Murtezaoğlu A.,Mete B, YANIK S., Altıparmak R, Öztürk R, Ataman R. 3. Ulusal Mantar Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kongresi. 27-30 Mayıs 2003 Bodrum. 5- Toplum ve hastane kaynaklı üriner sistem infeksiyonlarından izole edilen Escherichia coli kökenlerinde antibiyotik direnci. G. Aygün, S. YANIK, F. Koçak, M. Özdamar, S. Aşırdizer, D. Parlakgül, H. Yaşar, A. İstanbullu, O. Ergüven, G. Can, K. Atlaş. XI. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları (Klimik) kongresinde sunulmuştur. 30 Mart- 3 Nisan 2003 İstanbul.