Sitede Ara

Doktor Öğretim Üyesi Esra KARAASLAN

Göğüs Hastalıkları

Sefaköy Medipol Üniversitesi Hastanesi
Yabancı Diller

İNGİLİZCE

Istanbul Eyüp Beledlyesi Saglik Isleri Müdürlüğü
Yedikule Göğüs Hastalikları ve Göğüs Cerrahisi Hastalikları
Hakim Tekirdag
Medipol Üniversitesi
Kose Merkez Saglik Ocagi
2001İSTANBUL YEDİKULE GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, TIPDA UZMANLIK
1994ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
Ulusal hakemli dergilerde yayimlanan makaleler
GUven S. ,Yilmaz E., Kutbay H.; Salim Sanyildizievend Dalar,Arrnan Poluman,The Diagnostic
Value of Polymerase Chain Reaction (PCR) in Bronchioalveolar Lavage . Eastern Journal of Medicine 2004 .9 (1):07-12.
Ulusal bilimsel toplantilarda sunulan ye bildiri kitaplarmda basdan bildiriler
Yilmaz E,Secik F,Poluman A. Hatif Inermitant Bronsial Astimda Inhaler Nedokromil Sodumun Etkinhgi T,urkiye Meiji Astma Ve Immunoloji Kongresi-Samsun,199c)
Güven S,Yilmaz E.Kutbay H.,Secik F.,Dodurgali R,Dalar L.Sanyildiz S,Pouman A. “Brons lavajinda polimeraz zincir reaksiyonunun (PCR) tani degeri. Turk Toraks Dernegi 5. Yillik Kongresi,Antalya,Toraks Dergigi Cilt 3. Ek1,PS_126(2002)
Yilmaz E.,Kutbay H.,GUven S.,Secik F., Dodurgali R,Sanyildiz S,Dalar L,Atabey F,Poluman A."Hafiforta bronsiyal astmali hastalarda zafrlukastin etkinliginin inhale steroidinki lie karsilastirilmasi." Turk Toraks Dernegi 5. Yillik Kongresi,Antalya,Toraks Dergisi Cilt 3,Ek1,PS_381 (2002)
Kutbay H,Yilmaz E,GOven S,Secik F,Dodurgali R,Sanyildiz S.Dala L.Aabey F,Poluman A." Plevral efOzonlann ayinci tanisinda kompleman C3 ye C4 On Onemi" Turk Toraks Dernegi 5 Yillik Kongresi,Antalya,Toraks Dergisi Cilt 3,Ek1,PS_645 (2002)
Uluslararasi bilimsel toplantdarda sunulan ve bildiri kitaplannda basilan bildiriler
Yilmaz E, Kutbay H, Poluman A, Gtiyen S, Secik F, Dodurgals R. "Comparis000f Efficiency of Zalirlukast ‘vith inhaled steroids in patients with mild-moderate asthma"17. Asia Pascific Congress on Disease of' the Chest ,Istanbul P305_240 (2003)