Sitede Ara

Doktor Öğretim Üyesi Melahat Bekır KÜLAH

Göğüs Hastalıkları

Pendik Medipol Üniversitesi Hastanesi
Yabancı Diller

İNGİLİZCE

2017 - 2019Okan Üniversitesi Hastanesi
2016Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları
2007Aziz Kiril ve Metodiy Üniversitesi, Tıp Fakültesi
1- Yetişkin Kistik Fibrozis Dışı Bronşektazi Hastalarında İmmün Yetmezlik Sıklığı ; Uzmanlık Tezi
2- Canan Cimşit, Melahat Bekir, Sait Karakurt, Emel Eryüksel, KOAH’ta diyafram kalınlığının ultrasonografi ile değerlendirilmesi – Marmara Medical Journal 2016; 29:8-13
3- Emel Eryuksel, Canan Cimsit , Melahat Bekir, Çagatay Cimsit , Sait Karakurt, Diaphragmatic Thickness Fraction in Subjects at High Risk for COPD Exacerbations Respiratory Care December 2017
4- Melahat Bekir ,T. Bahadır Üskül, Pulmonary Functions in Patients With Idiopathic Scoliosis The Journal of Turkish Spinal Surgery ; April 2017
5- Emel Eryuksel , Canan Cimsit, Melahat Bekir, Cagatay Cimşit, Sait Karakurt, Is Diaphragmatic Thickness fraction valuable in Identifying High- Risk Chronic Obstructive Pulmonary Disease Patients , European Respiratory Journal Sep 2017
6- Melahat Bekir Külah, Şehnaz Olgun Yıldızeli, Derya Kocakaya, Berrin Ceyhan, Kistik Fibrozis Dışı Erişkin Bronşektazi Hastalarında Klinik Bulguların Bir Yıllık Hastalık Seyrine Etkisi Türk Toraks Derneği 21. Yıllık Kongresi _ Belek, Türkiye 2018
7- Melahat Bekir Külah, Şehnaz Olgun Yıldızeli Derya Kocakaya, Emel Eryüksel, Elif Karakoç Aydıner, İsmail Öğülür, Berrin Bağcı Ceyhan, Kistik Fibrozis Dışı Erişkin Bronşektazi Hastalarında Yaşam Kalitesi : Psikolojik durum ve Hastalık Şiddetinin Rolü Türk Toraks Derneği 20. Yıllık Kongresi – Belek Türkiye 2017
8- Berrin Ceyhan, Melahat Bekir, Şehnaz olgun Yıldızeli, Derya Kocakaya , Emel Eryüksel, EMBARC ( Eurpean Bronchiectasis Audit and Reserach Collaboration) yaşam kalitesi ölçeğinin Türkçe versiyonunun kistik fibrozis dışı bronşektazi hastarında geçerlik ve güvenirliği Türk Toraks Derneği 20. Yıllık Kongresi – Belek, Türkiye 2017 ( POSTER ÖDÜLLÜ)
9- Melahat Bekir, Şehnaz Olgun Yıldizeli, Derya Kocakaya, Hüseyin Arıkan, Emel Eryüksel, Berrin Bağcı Beyhan , Yetişkin Non Kistik Fibrozis Bronşektazi Hastalarında Vitamin D düzeyi ile Akciğer Fonksiyonları, Klinik İndeksler, Anksiyete- Depresyon Semptomları Arasındaki İlişki – Türk Toraks Derneği 19. Yıllık Kongresi - Belek, Türkiye 2016
10- Melahat Bekir, Derya Kocakaya , Şehnaz Olgun , Berrin Bağcı Ceyhan , Aktif Kanaması Olan Vena Cava Superior Sendromuna Yol Açan Venöz Tromboz Olgusunda Antikoagülan Tedavi Yaklaşımı – Türk Toraks Derneği 18. Yıllık Kongresi – Belek, Türkiye 2015
11- Melahat Bekir, Berrin Bağcı Ceyhan, Rivaroxaban ile Antikoagülasyon Sonrası Gelişen Hayattı Tehdit Eden Kanamalar : İki Olgu Sunumu , Türk Toraks Derneği 18. Yıllık Kongresi – Belek, Türkiye 2015
12- Şehnaz Olgun Yıldızeli, Çagatay Nuri Cimşit, Semiha Emel Eryüksel, Canan Cimşit, Melahat Bekir, Tuğçe Yakut, Pulmoner Embolide Pulmoner BT Anjionun Klinik Skorlamalar ile İlişkisi – Türk Toraks Derneği 18. Yıllık Kongresi – Belek Türkiye 2015
13- Melahat Bekir, Canan Cimşit, Hüseyin Arıkan, Derya Kocakaya, Şehnaz,Olgun, Semiha Emel Eryüksel, Sait Karakurt, KOAH Hastalarında Diyafram Kalınlığı ve Semptomlarla İlişkisi, Türk Toraks Derneği 17. Yıllık Kongresi – Belek, Türkiye 2014
14- Melahat Bekir Külah, Kistik Fibrozis Dışı Bronşektazi Hastalarında İmmün yetmezlik Sıklığı ve Klinik Parametrelerle İlişkisi Türk Toraks Derneği 20. Yıllık Kongresi – Belek Türkiye 2017
15- Berrin Ceyhan, Melahat Bekir Külah, Şehnaz Olgun Yıldızeli, Derya Kocakaya , One Year Follow-Up of respiratory Health Outcomes in adult patiens with Non- Cystic Fibrosis Bronchiectasis ERS 2018
16- Melahat Bekir, Şehnaz Olgun Yıldızeli, Derya Kocakaya, Emel Eryüksel, Elif Karakoç, İsmail Öğülür Berrin Bağcı Ceyhan Immun Deficiency in Patients with Non Cystic Fibrosis Bronchiectasis and Relationship with Clinical Parameters ATS Conference 2017- Washington, DC 2017
17- Melahat Bekir Külah, Sehnaz Olgun Yildizeli, Derya Kocakaya, Emel Eryuksel, Berrin Bagci Ceyhan Health Related Quality of Life Among Adult Patients With non Cf Bronchiectasis : The Role of Psychological status and disease severity ERS İnternatıonal Congress 2017 , Milan Italy 2017
18- Melahat Bekir, Şehnaz Olgun Yıldızeli, Derya Kocakaya, Hüseyin Arıkan, Emel Eryüksel, Berrin Bağcı Ceyhan The Relationship Between Vitamin D Level and Lunf Fonction, Severity and Clinical Indices, Depression and Anxiety Symptoms in Adult Patients With Non- Cystic Fibrosis Bronchiectasis ATS Conference 2016 - San Francisco , California 2016