Sitede Ara

Doktor Öğretim Üyesi Tayfun GARİP

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları

Pendik Medipol Üniversitesi Hastanesi
Doğum Yeri

ZONGULDAK

2020İstanbul Medipol Üniversitesi Pendik Hastanesi
2018 - 2020VM Medical Park Pendik Hastanesi
2013 - 2013Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi
2013 - 2018Emsey Hastanesi
2011 - 2013Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi
2006 - 2006Merkez Hastanesi, Gebze
2006 - 2010Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi
2005 - 2006Taşova Devle Hastanesi
2004 - 2005Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kdz. Ereğli Reviri
2003 - 2003Taşova Devle Hastanesi
1998 - 2003Haydarpaşa Numune Hastanesi
2010Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları
2003Haydarpaşa Numune Hastanesi, Dahiliye
1998Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi
A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
A1. The relationship between glycemic control and platelet activity in type 2 diabetes mellitus.
Demirtunc R, Duman D, Basar M, Bilgi M, Teomete M, Garip T. J Diabetes Complications. 2009 Mar-Apr;23 (2):89-94. Doi:10.1016/j.jdiacomp.2008.01.006. Epub 2008 Mar 20. PMID:18358749
A2. Hypokalemia-induced myopathy and massive creatine elevation as first manifestation of Conn’s syndrome. Olt S, Yaylaci S, Tatli L, Gunduz Y, Garip T, Tamer A. Niger Med J. 2013 Jul;54 (4):283-4. Doi: 10.4103/0300-1652.119558. PMID:24249961
A3. A Case of QT Prolongation Associated with Panhypopituitarism.
Arpaci D, Demir MV, Garip T, Tamer A.
Case Rep Endocrinol. 2013;2013:989745. doi: 10.1155/2013/989745. Epub 2013 May 9.
PMID: 23762665
A4. ‘Graves’ disease: A rare cause of cholestasis.
Ahmet Tarık Eminler, Serdar Olt, Mustafa Ihsan Uslan, Orhan Veli Ozkan, Selcuk Yaylaci, Tayfun Garip, Fehmi Celebi.
Thyroid Research & Practice.2014, volüm:11, Issue:2, Page:76-77.
A5. Impact of telephonic interviews on persistence and daily adherence to insulin treatment in insulin-naïve type 2 diabetes patients: dropout study. Yavuz DG, Bilen H, Sancak S, Garip T, Hekimsoy Z, Sahin I, Yilmaz M, Aydin H, Atmaca A, Sert M, Karakaya P, Arpaci D, Oguz A, Guvener N. Patient Prefer Adherence. 2016 May 17;10:851-61. doi: 10.2147/PPA.S100626. eCollection 2016. PMID: 27274207
A6. Assesment of attainment of recommended TSH levels and levothyroxine compliance in
differentiated thyroid cancer patients.
Dilek Goga Yavuz, Ceyda d. Yazan, Zeliha Hekimsoy, Kadriye Aydın, Naile Gökkaya, Canan Ersoy,
Aysen Akalın, Omercan Topaloğlu, Berna I. Aydoğan, Esra N.A Dilekci, Ziynet Alphan Uc, Güven B.
Cansu, Levent Ozsarı, Ozlem T. Iyidir, Mehtap E. Olgun, Lezzan Keskin, Meral Mert, Bulent Can,
Kaan Gungor, Tayfun Galip, Zeynep Cantürk, Gulsah Elbuken, Zafer Pekkolay, Nilufer o. Kutbay,
Goknur Yorulmaz, Ahmet T. Kalkan, Yasemin A. Unsal, Adnan Yay, Baris Karagun, Evin Bozkur.
Clinical Endocrinology. 31 May 2022. doi.org/10.1111/cen.14787.
B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
B1. Research on the Frequency of Malignancy of Hypoactive Thyroid Nodüles Seen in Patients with Graves by using Fine-Needle Aspiration Biopsy. EANM’14-Annual Congres of the European Association of Nuclear Medicine October 18-22, 2014.
C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
C1. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar:
C1.1. Greenspan’s Temel ve Klinik Endokrinoloji’nin 8. Baskısının Türkçe tecümesinin kadın reprodüktif (üreme) endokrinolojisi ve infertilite (14. Bölüm) çevirisi.
C2. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:
C2.1. Geçmişten Geleceğe Diyabetes Mellitus-2015 kitabının Diyabet ve Kanser (58. Bölüm) konulu bölümünün yazarlığı.
C2. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:
C3.1. Tiroid Hastalıklarında Multidisipliner Yaklaşım-2019 kitabının Medüller Tiroid Kanseri (23. Bölüm) konulu bölümün yazarlığı.
D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
D1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
E1.Graves Hastalarında İzlenen Hipoaktif Nodüllerde İnce İğne Aspirasyon Biopsisi ile Malignite Sıklığının Araştırılması. 26. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi 16-20 Nisan 2014.
E2. Es ZamanlıMeduller ve Papiller Tiroid Karsinomu ve V-DMSA Tutulumu. 25. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi 6-10 Nisan 2013.
E3. Papiller Tiroid Kanserinde Siklin-D1 ve RET/PTC Ekspresyonunun Prevelansı ve Prognostik Faktörlerle İlişkisi. 5. Türkiye Tiroid Hastalıkları Kongresi-2012. (Sözlü Bildiri)
E4. Tiroid Bezi Hemiagenezi: Üç Olgu Sunumu. 36. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi.21-25 Mayıs 2014.
E5. Panhipopituitarizm ile İlişkili QT Uzaması Olan Bir Olgu. 35. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi. 15-19 Nisan 2013.
E6. Hipertansiyon, Hipokalemi ve Sürrenalde Kitle ile Prezente Olan Bir Hiponatremik-Hipertansif Sendrom Olgusu. 30. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi.
E7. Yaygın Boyun Lenf Bezi Metastazı ile Ortaya Çıkan Bir Papiller Mikrokarsinom Olgusu. 30. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi.
E8. Erişkin Yaşta Tanı Alan Langerhans Hücreli Histiyositoz Olgusu. 31 Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi.
E9. Hipertansif Atakla Başvurup Nörofibromatozis ve Feokromositoma Tanısı Alan Olgu. 31 Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi.
E10. Fahr Sendromu Olgu Sunumu. 31 Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi.
E11. Sıradışı Yerleşimli Ektopik Paratiroid Adenomu. 31 Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi.
F. Sanat ve tasarım etkinlikleri:
F1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
G. Diğer yayınlar:
(Yukarıdaki maddelerde yer alan başlıklardaki kategorilere girmeyen ve belirtilmek istenen tüm eserler bu maddenin altında belirtilecektir.)
G1. Adrenal İnsidentalomalar, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, 2004,
G2. Nonalkolik Yağlı Karaciğer Hastalığında Oral Glukoz Tolerans Testinin Değerlendirilmesi, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, 2003,
G3. % 75 İnsülin Lispro Protamin Süspansiyonu ve % 25 İnsülin Lispro Enjeksiyon Karışımının Diyabet Regülasyonu Üzerine Etkisi, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, 2003.
G4. Cushing Sendromu. 2012 Endokrin Vakalar Dergisi