Sitede Ara

Doç.Dr. Tuba MERT

Genel Cerrahi

Pendik Medipol Üniversitesi Hastanesi
Doğum Yeri

ÜSKÜDAR

Anal Fistül ve Anal Apse Belirtileri ve Tedavi Yöntemleri
2014YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, GENEL CERRAHİ ANA BİLİM DALI
2004İSTANBUL ÜNİVERİSTESİ CERRAHPAŞA, TIP FAKÜLTESİ
Yayınlar Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) 1. The Importance of Topical Metronidazole in the Treatment of Acute Anal Fissure: A Double-Blind Study Controlled for Prospective Randomization Completion of manuscript submission to Annals of Coloproctology 2022 18 Ocak. doi: 10.3393/ac.2021.00675.0096 Tuba Mert 2. "Evaluation of knowledge and practice regarding mammography among a group of Turkish women attending a tertiary hospital Turkish journal of surgery Tuba Mert
3. Sirolimus for Rescue of Steroid and Anti-Thymocyte Globulin-Resistant Acute Rejection after liver Transplantation :(Transplantation Proceedind,41,435-436 2009) A.DEMİRAĞ ,M.KALAYCI,B.EKÇİ ,T.GÜLÇELİK **,Ö.GÖKÇE
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler Esophageal cancer surgery and approach to complications ( 10 th european congress of trauma and emergency surgery )
2
M.CAĞLIKULEKÇİ,A.DAĞ ,M.KALAYCI,A.DEMİRAĞ,Ö.GÖKÇE,B.EKÇİ,T.GÜLÇELİK ** "inflamatuar polibe bağlı ince barsak invajinasyonu (5 th international hippocrates congress on medical and health sciences 18-19 december 2020 ) TUBA MERT Kronik anal fissür tiradındaki skin tag görüntüsünün hemoroidal hastalık bulgusu ile karıştırılması (3 rd health sciences and innovation congresss held in ankara 12-12 january 2021 ) TUBA MERT
OUR EXPERIENCE OF BREAST USG RESULTS IN OUR PATIENTS WHOSE MAMMOGRAPHY RESULTS ARE REPORTED AS BIRADS 0 (3 rd international conference on innovative studies of contemporary sciences february 19-21 ,2021 tokyo, japan) TUBA MERT Memede klinik bulgu vermeyen ve mamografi taraması ile saptanan meme kitleleri deneyimimiz (İnternational mardin artuklu scientific researches conference V held on january 15-16,2021 at mardin, turkey) TUBA MERT Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler Gastrointestinal stromal tumor and thrombocytosıs..Yeditepe Medical Journal 2009;(9) :155-158 M.KALAYCI ,A.DEMİRAĞ,T.GÜLÇELİK **,Ö.GÖKÇE
A mass in the buttock growing over 40 years,a giant epidermal cyst..Yeditepe Medical Journal (2016 ) ;12 (37-38):983-985 RITA MUSLEH,SEDA AYKANAT,T.GÜLÇELİK **,BAKİ EKÇİ
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler Laparoskopik kasık fıtığı onarımında TEP (total esktraperitoneal) yöntemiyle 3D-Max (Three dimensional) anatomik mesh kullanımının erken sonuçları:(Endoskopik Laparoskopik & Minial invaziz cerrahi dergisi (2007) M.KALAYCI ,A.DEMİRAĞ,B.EKÇİ,T.GÜLÇELİK **,Ö.GÖKÇE
.Versastep trokar ile farklı laparoksopik giriş yöntemi (Endoskopik Laparoskopik & Minial invaziz cerrahi dergisi (2007) M.KALAYCI ,A.DEMİRAĞ,B.EKÇİ,T.GÜLÇELİK **,Ö.GÖKÇE
3
Nadir akut abdominal ağrı sebebi epiploic appendagitis olgu sunumu (VI.Ulusal travma ve acil cerrahi kongresi (2007) M.KALAYCI ,A.DEMİRAĞ,B.EKÇİ,T.GÜLÇELİK **,Ö.GÖKÇE
ERCP sonrası masif retropeitoneal,intraperitoneal ,mediastinal ve subkutanöz hava olgu sunumu (VI.Ulusal travma ve acil cerrahi kongresi (2007) M.KALAYCI,A.DEMİRAĞ,C.PATA,Ü.AKYÜZ,B.GÜRSES,B.YETİMOĞLU,B.EKÇİ,T.GÜLÇELİK **,Ö.GÖKÇE
Kadın nuck kanalı hidroseli (nadir kasıkta kitle nedeni ) olgu sunumu (VI.Ulusal travma ve acil cerrahi kongresi (2007) M.KALAYCI ,B.GÜRSES,B.YETİMOĞLU ,B.EKÇİ,T.GÜLÇELİK **, A.DEMİRAĞ Ö.GÖKÇE
Genel hastane yatışlarında konvansiyonel ve kantitatif subjektif global değerlendirmenin yeri : Ulusal Cerrahi Kongresi 2008 A.DEMİRAĞ,B.OKAN, M.KALAYCI ,B.EKÇİ,T.GÜLÇELİK **,Ö.GÖKÇE
Akut ve perfore apandisitlerde laparoskopik apandektomi deneyimimiz: Ulusal cerrahi kongresi 2008 M.KALAYCI ,A.DEMİRAĞ,B.EKÇİ,T.GÜLÇELİK **,Ö.GÖKÇE
TASC (TRANSAY-TLANTİK İNTERASOCİETY CONSESNSUS) TİP B AORTOİLİYAK TIKAYICI HASTALIKTA ENDOVASKÜLER STENT YERLEŞTİRİLMESİNİ TAKİEN BAŞARILI BÖBREK NAKLİ UYGULAMASI..ULUSAL CERRAHİ KONGREASİ 2008 A.DEMİRAĞ,M,KALAYCI,G.KANTARCI,B.EKÇİ,T.GÜLÇELİK**,Ö.GÖKÇE
KARACİĞER NAKLİNİ TAKİBEN STEROİD VE ANTİTİROSİT GLOBULİN DİRENÇLİ TEKRARLAYCI AKUT REJEKSİYONATAKLARINDA SİROLİMUSUN YERİ ..ULUSAL CERRAHİ KONGREASİ 2008 A.DEMİRAĞ,M,KALAYCI,G.KANTARCI,B.EKÇİ,T.GÜLÇELİK**,Ö.GÖKÇE
4
MODİFİYE KANTİTATİF SUBJEKTİF GLOBAL DEĞERLENDİRME İLE BÖBREK NAKLİ BEKLEME LİSTESİNDEKİ HASTALARIN BESLENME DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ A.DEMİRAĞ,M,KALAYCI,G.KANTARCI,B.EKÇİ,T.GÜLÇELİK**,Ö.GÖKÇE
Atnalı perianal fistül zemininde gelişen fournier gangreni poster bildirimi.21.ulusal cerrahi kongresi (2018) TUBA MERT,S.EMİNE BÖLÜK ,MUSTAFA DEMİR,SÜLEYMAN ATALAY,İLKER SÜCÜLLÜ ,AHMET ZİYA BALTA,YAVUZ KURT
Sleeve gastrektomi sonrası ‘’gastro(remnant)-kutan fistül olgusu ve yönetimi..21.Ulusal cerrahi Kongresi İLKER SÜCÜLLÜ ,AHNET ZİYA BALTA,TUBA GÜLÇELİK **,S.EMİNE BÖLÜK,SÜLEYMAN ATALAY,ADEM ASLAN,YAVUZ KURT
Meme kanserinde cilt metastazı poster bildirimi...15.ulusal meme hastalıkları kongresi (2019) TUBA MERT,YAVUZ KURT,MUSTAFA DEMİR
Hormonoterapi alan meme kanserli hastalarda PAM50 intrinsik tiplendirme genetik testinin prognostik önemi sözel bildiri 15.ulusal meme hastalıkları kongresi (2019) ÜSKÜDAR BERKAY ÇALAN,TUBA MERT,YAVUZ KURT,SALİH GENÇ