Sitede Ara

Prof.Dr. Aysun ŞİMŞEK

Genel Cerrahi

Çamlıca Medipol Üniversitesi Hastanesi
Doğum Yeri

İSTANBUL

Anal Fissür (Makat Çatlağı) Nedir? Belirtileri ve Tedavi Yöntemleri Nelerdir?
2020İstanbul Medipol Üniversitesi Çamlıca S.U.A.M Hastanesi
2013 - 2020Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi
2010 - 2013Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi
2004 - 2010Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi
2004 - 2004Karakoçan Devlet Hastanesi
2004 - 2010Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi
2002 - 2002West Dorset General Hospitals, Dorchester, İngiltere
1997 - 2003Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi
2003S.B. Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi
1996Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Tıp Fakültesi
ULUSLARARASI YAYINLAR
A1. SO Gurdal, A Celik, AS Celik, S Guzel, R Mete, O Sahin, GR Soybir, C Polat. “Effect of the ischemic preconditioning on anastomotic healing in laparoscopic colon operations”. Surg Laparosc Endosc Percutan Tech, 2013 Aug;23(4):388-93.
A2. A Celik, E Ergun, N Koksal, AS Celik, E Altinli, MA Uzun, E Eroglu, A Kemik. “Effects of montelukast on the healing of ischemic colon anastomoses”, Am J Surg 2013;206(4):502-8.
A3. Celik A., A.S. Celik, E. Altinli, O. Beykal, K. Caglayan, N. Koksal. “Left gastric and right hepatic artery anomalies in a patient with gastric cancer: images for surgeons”, Am J Surg 2011;202(2):13-16.
A4. Celik A.S., H. Erdem, D. Guzey, F. Celebi, S. Birol, F. Erozgen, R. Kaplan. “Fournier’s Gangrene: Series of Twenty Patients”, European Surgical Research, 2011;46:82-86.
A5. Celik A.S., H. Erdem, D. Guzey, F. Celebi, A. Celik, S. Birol, R. Kaplan. “The Factors Related with Postoperative Complications in Benign Nodular Thyroid Surgery”, Indian J of Surgery, 2011 Jan-Feb;73(1):32-36.
A6. Celik A.S., N. Firat, F. Celebi, D. Guzey, R. Kaplan, S. Birol, N. Memmi. “Laparoscopic Cholecystectomy and Postoperative Pain: Is it Affected by Intra-abdominal Pressure?”, Surg Laparosc Endosc Percutan Tech, 2010 Aug;20(4):220-2.
A7. Çağlayan K., A. Çelik, A Koç, A.C. Kutluk, E. Altınlı, A.Ş. Çelik, N. Köksal. “Unusual Locations of Hydatid Disease: Diagnostic and Surgical Management of a Case Series”, Surg Infect, 2010;11(4):349-53.
A8. Erozgen F., Y.E. Ersoy, M. Akaydin, N. Memmi, A.S. Celik, F. Celebi, D. Guzey, R.Kaplan. “Corticosteroid treatment and timing of surgery in idiopathic granulomatous mastitis confusing with breast carcinoma”, Breast Cancer Res Treat, 2010 Sep;123(2):447-52.
A9. Celik A., E. Altinli, N. Koksal, A.S. Celik, E. Onur, O. F. Ozkan ve G. Gumrukcu. “The Shrinking Rates of Different Meshes Placed Intraperitoneally: A Long-term Comparison of the TiMesh, VYPRO II, Sepramesh, and DynaMesh”, Surg Laparosc Endosc Percutan Tech, 2009 Aug;19(4):e130-4.
A10. Celik A.S., N. Memmi, F. Celebi, D. Guzey, A. Celik, R. Kaplan, M. Oncu. “Impact of slit and nonslit mesh technique on testicular perfusion and volume in the early and late postoperative period of the totally extraperitoneal preperitoneal technique in patients with inguinal hernia”, Am J Surg, 2009 Aug;198(2):287-91.
A11. Celik A.S., N. Memmi, F. Celebi, D. Guzey, A. Celik, R. Kaplan, M. Oncu. “Impact of slit and nonslit mesh technique on testicular perfusion and volume in the early and late postoperative period of the totally extraperitoneal preperitoneal technique in patients with inguinal hernia”, Am J Surg, 2009 Aug;198(2):287-91.
A12. Güzey F.K., D. Güzey, A.S. Çelik, A. Aycan, R. Kaplan, N. Özkan. “Lumbosacral Plexopaty in a Patient with Metastasis of Cervix Carcinoma: A Case Report”, Turkish Neurosurgery, 2006;16(4): 204-207.
A13. Kaplan R, F. Celebi, D. Güzey, A.S. Celik, F. Erözgen, N. Firat. “Medical image. Metal Bezoar”, The New Zealand Med J, 2005 Jul 29;118: No 1219.
ULUSAL YAYINLAR
D1. Mehmet Gulmez, Aysun Simsek Celik, Sevcan Alkan, Bugu Usanma Koban,Rumeysa Soyalan Onal, Mehmet Ali Uzun. “Primary subcutaneous cyst hydatid of abdominal wall: a case report”. North Clin Istanbul 2015;2(2):152–154.
D2. Sevcan Alkan, Mehmet Ali Uzun, Osman Yücel, Aysun Şimşek Çelik, Doğan Erdoğan, Çağatay Tosun. “Travmatik Karın Duvarı hernisi: Olgu Sunumu”. Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 2015; 55.
D3. Çelik A.Ş., D. Güzey, F. Çelebi, A. Çelik, S. Birol, R. Kaplan, "Dominant Nodül Çapına Göre Tedavi Edilen Benign Nodüler Tiroid Hastalıklarında İnsidental Tiroid Karsinom Sıklığı", Bakırköy Tıp Dergisi, 2011;7(1):6-10.
D4. Çağlayan K., A.Ş. Çelik, A.Y. Göçmen. "Hipertiroidi Nedeniyle Tiroidektomi Yapılan Hastalarda Komplikasyonlar ve Etkili Faktörler", Endokrinolojide Diyalog, 2011;8(2)
D5. Özkan Ö.F., A.Ş. Çelik, N. Köksal, A. Sümer, A. Çelik, E. Altınlı, S. Özkara. "Dev Retrorektal Schwannoma Olgusunda Anjiyografik Embolizasyon ve Eksizyon", Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi, 2011;21(3);136-140.
D6. Demiray O., N. Mecit, D. Gönüllü, A. Şimşek, F. Köksoy, O. Yücel, F. İşman. "İntestinal İskemi-Reperfüzyon Oluşturulan Ratlarda PAF Antagonisti Ginkgo Biloba EGB 761’in Barsak Anastomoz İyileşmesi Üzerine Etkisi", Ulusal Cerrahi Dergisİ, 2005;21(2):58-63.
D7. Demiray O., A. Şimşek, M. Şahin, F.N. Köksoy, O. Yücel, F. İşman. “Tıkanma Sarılığı Oluşturulan Ratlarda Kolestiraminin Barsak Anastomoz İyileşmesi Üzerine Etkisi”, Taksim Hastanesi Tıp Dergisi, 2004; 34 (3): 13-18.
D8. Çelik A., S. Mumcuoğlu, A. Şimşek, Y. Yankol, A.A. İğdem ve E. Şahan, "Meme ve Aksiler Lenf Noduna Metastaz Yapmış Over Karsinom Vakası", Taksim Hastanesi Tıp Dergisi, 2003;33(1):72-75.
D9. Demiray O., A. Şimşek, N. Mecit, D. Gönüllü, Y. Yankol, O. Yücel, "Akut Biliyer Pankreatit ve Endoskopik Retrograd Kolanjiopankreatografi/Endoskopik Sfinkterotomi", Taksim Hastanesi Tıp Dergisi, 2003;33(1):64-66.
D10. Şahin M.M., A. Şimşek, F. Köksoy, O. Yücel. "Lichtenstein Tipi Gerilimsiz Fıtık Onarımında Preemptiv Bupivakain HCL ve Tenoksikam’ın Postoperatif Ağrı Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi", Çağdaş Cerrahi Dergisi, 2002;16(3):155-158.