Sitede Ara

Doç.Dr. Refik BADEMCİ

Genel Cerrahi

Çamlıca Medipol Üniversitesi Hastanesi
Doğum Yeri

BATMAN

Yabancı Diller

İNGİLİZCE

Obezite Cerrahisinde Uygulanan Tedaviler Nelerdir?
Hemoroit Tedavisinde Uygulanan Doppler Yöntemi Nedir?
2018 - 2019Sant pau hospital
2013 - 2018İstanbul Bilim üniversitesi, Şişli Florence Nightingale hastanesi
2011 - 2013Siirt devlet hastanesi
2006 - 2011Okmeydanı eğitim ve araştırma hastanesi
2011İSTANBUL OKMEYDANI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, GENEL CERRAHİ
2006İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Tıp Fakültesi
ESERLER
A.Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1- A randomized, placebo controlled study: EMLA in minor breast surgeryMinerva Chir.2012 Apr;67(2):181-5.Akan A,Eryavuz Y,Kamali S,Simşek S,Hot S,Bademci R.
2- The diagnostic utility of scintigraphy in esophageal burn: a rat model.J Surg Res. 2016 Feb;200(2):495-500. doi: 10.1016 Çiftçi ÖD, Gül SS, Açıksarı K, Maman A, Çavuşoğlu T, Bademci R, Taskiran D, Erbaş O
3-Acute nontraumatic torticollis in a patient with right lower quadrant pain: case report. Pan Afr Med J. 2015 Jul 27;21:218. Yaylak F, Zeren S, Bayhan Z, Bademci R, Devir C.
4-primary hydatidosis if the gluteus muscle: report of a case and review of the literature S.barlas, A.Akan, Y.Eryavuz, R.Bademci, G.Yavuz, S.Kamalı, G.Kamalı
5- Is segmental colon resection an alternative treatment for splenic flexure cancer? Surgical endoscopy. R. Bademci, J. Bollo, M. Martinez, M. Hernandez, E. Targarona
6- Clinical and surgical implications of genetic mutation between APC and MYH on treatment of FAP. R. Bademci, J. Bollo, M. Martinez, M. Hernandez, E. Targarona
7- Impact of biliary dranage prior to pancreatectomy. Eu. R. Bademci, P. Salas, M.Talabi, M.Blanco, G.Riart, V. Artigas
8- Laparoscopic Distal Pancreatectomy: Our Experiences in a Tertiary Referral Centre. surgical laparoscopy endoscopy and percutaneous techniques.R. Bademci, P. Salas, M.Talabi, M.Blanco, G.Riart, V. Artigas.
9- Demonstration of the Calcitriol Healing Effect in an Acute Colitis Model Generated in Rats.R.Bademci, A.Erdoğan, G.Yiğittürk, E.Eroglu, O. Erbaş
10- Is the POSE as effective and reliable as the surgical procedures? Ramon Vilallonga,Refik Bademci( co-author), Luis Angel posadas Ramirez
11- Colorectal cancer prognosis: the impact of signet-ring cell. R. Bademci, J. Bollo, M. Martinez, M. Hernandez, E. Targarona Clinical and Translational Oncology.
B.Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1- Bone Metastasis as the First Sign of Gastric Cancer Okmeydani Tip Derg. Yıl: 2011 Cilt: 27 Sayı: 1 54-55 Arzu A, Yavuz E,R. Bademci
2-Majör Karaciğer Rezeksiyonlarında ERAS Protokolünün Uygulanması doi:10.5222/otd.2014.046OTD 2014; 30 - 1|Sayfalar46–50 Özlem Ö,R. Bademci, U. Sözener, A. Tüzener, K. Karayalçın
3- Kolon tümörünü taklit eden kolon tuberkulozu olgusu Okmeydanı tıp dergisi doi:10.5222/otd.2014.046OTD 2014; 30 - 1|Sayfalar46-50
R. Bademci, ÖÖ.Bayar, A. Akan, G.Yavuz, S. Zeren, E. Sobutay, Y. Eryavuz
4- Yutulan yabanci cisimin vucut icinde dolasmasi Okmeydanı tıp dergisi doi:10.5222/otd.2014.101OTD 2014; 30 - 2|Sayfalar101-104
R. Bademci, ÖÖ. Bayar, S. Zeren, E.Sobutay, A. Akan, G.Yavuz, Y.Eryavuz
5- Memenin primer liposarkomu J Breast health 2012 ;8:89-91A. Akan, Y.Eryavuz, C.Akarsu, R. Bademci, F. Filiz, T.Sayılgan
6- Ele Gelmeyen Meme Lezyonlarının Roll Yöntemi ile İşaretlenmesi ve Histopatolojik Sonuçları, Tıp Araştırmaları Derneği Dergisi. Ç. Turan,R. Bademci, Z Farisoğulları, A. Akan, E. Eroglu, A. Ertürk, M. Başak
C.Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
1-Pilonidal sinüse benzeyen kordoma olgusu: vaka sunumu 17. Ulusal cerrahi kongresi
R.Bademci, A.Akan,Y.Eryavuz,Y.Samancı,Ş.Ayhan,D.Demir,Y.Bilgin,M.Ertürk
2- Gluteal kist hidatik 18. Ulusal cerrahi kongresi
A.Akan, S. Barlas, Y.Eryavuz,R.Bademci,G.Yavuz,S. Kamalı,G. Kamalı
3- Spinal cerrahi sonrası pankreas yaralanması: olgu sunumu17. Ulusal cerrahi kongresi
D.Demir, G.Yavuz, A.Akan,Y.Bilgin,R.Bademci, M.Okuyan,M.Yalman,M.Eryavuz
4- Hızlı ilerleyen sistosarkoma filloides: Olgu sunumu 17. Ulusal cerrahi kongresi
Y.Bilgin,H.Yalman, Y.Eryavuz, , G.Yavuz,A.Akan,D.Demir,R.Bademci, M.Ertürk
5- Ülkemizde erkek meme kanserinde epidmiyolojik ve etyolojik faktörler değişiyor mu? 11. Ulusal meme hastalıkları kongresi
M.O.Ertürk,A.Akan,Y.Eryavuz,R.Bademci,S.T.Dinçer
6- BI-RADS 4 lezyonlarda cerrahi doğru seçenek mi? 11. Ulusal meme hastalıkları kongresi
A.Akan, Y.Eryavuz,A. Baykal,R.Bademci,G.Yavuz
7- Rektum kanserinde prognostik faktörlerinin degerlendirilmesi 2013 7. Cerrahi araştırma kongresi sözlü sunum
R Bademci., Ö. Öndeş, A.Akan,S.Kamalı,Y.Eryavuz
8- Karaciğer transplant vericilerinde eras protokolü 2013 7. Cerrahi araştırma kongresi sözlü sunum
Özlem Ö,R. Bademci, U. Sözener, A. Tüzener, K. Karayalçın
9- Travmaya bagli gec abondan alt gis kanama poster sunumu 19. Ulusal cerrahi kongresiR.Bademci, Özlem Öndeş Bayar, Arzu Akan, Sedat Kamalı, Erman Sobutay ,Yavuz Eryavuz
10- Travmaya Bağlı Atnalı Böbrek Yaralanması: Olgu Sunumu 19. Ulusal cerrahi kongresi
Özlem Öndeş Bayar,R. Bademci, Yücel Altay
11- Ağaçtan Ağaca Düşme Sonrası Anal Sfinkter Yaralanması: Olgu Sunumu 19.ulusal cerrahi kongresi Özlem Öndeş Bayar, R.Bademci
12- Postauriküler Dermoid Kist: Olgu Sunumu 19. Ulusal cerrahi kongresi
Özlem Öndeş Bayar,R. Bademci, Nedim Güneş
13- Dev splenik hemanjiom: Elektif laparoskopik splenektomi
E.Eroğlu,R.Bademci,A.Tayyareci,E.Altınlı,C.Camcı
14- konstipasyonda rektal tuşenin önemi: olgu sunumu
özlem öndeş bayar,R. Bademci
15-ender görülen üst gis kanaması nedeni: dieulafoy lezyonu
U. aslan,R.Bademci, E. Eroğlu , özlem öndeş Bayar, N. ekmen , L.Erdem
16- Pankreatite bağlı ileus: olgu sunumu
Ö Bayar ,R Bademci
17-Akut pankreatitli hastada kolelitiazis olsa bile hiperkalsemi gözardı edilmemeli
N. Ekmen ,R. Bademci, E. Eroğlu , C.Camcı, S.Bulut , G.Doğusoy , L.Erdem
18 -Akut kolanjit tedavisinde endoskopik retrograd kolanjiopankreatografi
yönteminin yeri
Y.Beyaz ,R. Bademci, Ö.Bayar , E.Eroğlu, U.Arslan , E.Gürbüz , A.Özsoy , S.Karahan
19-Nonpalpable meme lezyonlarının roll yöntemi ile işaretlenmesi ve cerrahi eksizyonu
Ç.Öztürk, Ö.Uygun, Z.Farisoğulları, A.Baykal, E.Turan, M. Başak, A.Akan,R.Bademci
20- Benign ve Malign meme kitlelerinde RDUSG’nin yeri
Z.Farisoğulları, A.Baykal, Ç.Öztürk, Ö.Uygun, M. Başak, R.Bademci, A.Akan
21-Total Tiroidektomi Sonrası Nadir Rastlanılan Masson's Tümörü
M Ertürk, R.Bademci, Ö Bayar, E Eroğlu, UArslan, F.Kuşku
22-Morbıd obezite tedavisinde kullanılan endoskopik gastrıc balon kullanılması videoteknik sunum
Refik Bademci, Ediz Altınlı, Ersan Eroğlu, Cemalettin Camcı
23- Sütür Materyalleri Kullanmadan Yapılan Troidektomi 2008 Ulusal Cerrahi Kongresi Sözlü Sunumu B.Batı,A. Akan, A. Alemdar, İ. Deniz, S.Barlas, Y. Bilgin, D. Demir, R.Bademci, Y. Eryavuz
24- Nadir Meme Tümörü : Sistosarkoma Philloides Radyaloji Derneği Dergisi 2010 Çiğdem Öztürk, Zelal Farisoğulları, Suzan Deniz Önol, Muzaffer Başak, Refik Bademci, Arzu Akan