Sitede Ara

Doç.Dr. Mehmet Ali GÖK

Genel Cerrahi

Pendik Medipol Üniversitesi Hastanesi
Doğum Yeri

ŞANLIURFA

Meme Kanserinin Belirtileri Nelerdir, Hastalık Nasıl Anlaşılır?
2023İstanbul Medipol Üniversitesi Pendik Hastanesi/ Genel Cerrahi Uzmanı
2020 - 2023İstanbul Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi/ Genel Cerrahi Uzmanı
2018 - 2020Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi/ Genel Cerrahi Uzmanı
2016 - 2018Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi/Genel Cerrahi Uzmanı
2015 - 2016Silopi Devlet Hastanesi
2014 - 2015Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi / Genel Cerrahi Uzmanı
2014İstanbul Kartal Dr. Lütfü Kırdar Eğitim Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi
2009İstanbul Üniversitesi, Tıp Fakültesi
ESERLER
Ulusal ve Uluslararası Makaleler
1 GÖK MEHMET ALİ, KAFADAR MEHMET TOLGA (2021). Inguinal hernia repair via laparoscopic transabdominal preperitoneal (TAPP) method: Our 2 years clinical results. Annals of Medical Research, 28(4), 812-815., Doi: 10.5455/annalsmedres.2020.05.443
2 SAĞIROĞLU ŞÜKRİYE JÜLİDE, ÖZDEMİR TUĞRUL, ATAK TUBA, GÖK MEHMET ALİ, ORHUN ERDOĞAN KIVILCIM, EREN TURGUT TUNÇ, ALİMOĞLU ORHAN (2016). Laparoscopic Total Extraperitoneal Inguinal Hernia Repair Without Mesh Fixation: Report of Early Outcomes. SouthernBasım Tarihi :22/10/2022 17:41:41 Clinics of Istanbul Eurasia, 27(3), 215-219., Doi: 10.14744/scie.2017.64872
3 ÇİFTÇİ ALİ, GÖK MEHMET ALİ, KAFADAR MEHMET TOLGA (2022). Management of Acute Biliary Pancreatitis in Cholecystectomized Patients. Bezmiâlem Science, 10(4), 507-511. Doi: 10.14235/ bas galenos. 2021.6708
4 GÖK MEHMET ALİ, YEĞEN SERKAN FATİH, KAFADAR MEHMET TOLGA, KOCAOĞLU AYTAÇ EMRE (2022). Gastrointestinal Stromal Tümörlerde İmmünohistokimyasal Markırların ve Tümör Boyutunun Prognoz Üzerindeki Rolü. Kocaeli Tıp Dergisi, 10(2), 101-104. M-784-1650 KAFADAR MEHMET TOLGA, GÖK MEHMET ALİ (2022). Laparoscopic transabdominal preperitoneal repair of strangulated femoral hernia: Superiority of an unusual emergency surgical approach due to a case. Annals of Medicine and Surgery, 36(1), 110-112.
5 GÖK MEHMET ALİ, KARADAYI BÜYÜKÖZSOY AYŞEGÜL, KAFADAR MEHMET TOLGA (2022). The sensitivity of ultrasound in the clinical diagnosis of inguinal hernias in adults: a comparative study. Journal of Ultrasound, 1-4., Doi: 10.1007/s40477-021-00641-4
6 KARADAYI BÜYÜKÖZSOY AYŞEGÜL, KARATAY EMRAH, GÖK MEHMET ALİ (2022). Comparison of the Effectiveness of Ultrasound Imaging and Perioperative Measurement in the Diagnosis and Characterization of Incisional Hernia. Journal of Medical Ultrasound, 1-5.
7 GÖK MEHMET ALİ, DEMİR MUSTAFA, YEĞEN SERKAN FATİH, KAFADAR MEHMET TOLGA, ŞENOL METİN, KOCAOĞLU AYTAÇ EMRE, AKIN EMRAH (2022). Endoscopic Intra-gastric Botulinum ToxinA for Obesity Treatment: IsIt Effective?. Kocaeli Tıp Dergisi, 11(2), 149-152.
8 GÖK MEHMET ALİ, KARATAY EMRAH, ÇİFTÇİ ALİ (2022). İnguinal Hernilerde Balonsuz ve Mesh Sabitleyicisiz Laparoskopik Total Ekstraperitoneal Onarımın Cerrahi Deneyim ile Korelasyonu. Dicle Medical Journal, 49(3), 498-503., Doi: 10.5798/dicletip.1170263
9 KAFADAR MEHMET TOLGA, GÖK MEHMET ALİ (2022). Effects of Carvedilol on Liver İschemiaReperfusion İnjury in Rats. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi-Turkish Journal of Trauma & Emergency Surgery, 28(7), 885-893.
10 ŞENOL METİN, GÖK MEHMET ALİ (2022). Small Bowel Obstruction due to Phytobezoar. Kocaeli Tıp Dergisi, 11(2), 1-6.
11 KARATAY EMRAH, GÖK MEHMET ALİ, JAVADOV MIRKHALIG (2021). Measurement of hiatal surface area and other hiatus oesophageal diameters at computed tomography imaging in patients with gastroesophageal reflux disease and its relationship with hiatal hernia. Journal of Minimal Access Surgery, 17(4), 537-541., Doi: 10.4103/jmas.JMAS_175_20
12 GÖK MEHMET ALİ, KAFADAR MEHMET TOLGA, YEĞEN SERKAN FATİH (2021). Perforated colorectal cancers; clinical outcomes \nof 18 patients who underwent emergency surgery. Gastroenterology Review, 16(2), 161-165., Doi: 10.5114/pg.2021.106667
13 YEĞEN SERKAN FATİH, KAFADAR MEHMET TOLGA, GÖK MEHMET ALİ (2020). Comparison of Perioperative Standard and Immunomodulating Enteral Nutrition in Patients Received Major Abdominal Cancer Surgery: a Prospective, Randomized, Controlled Clinical Trial. Indian Journal of Surgery, 82, 828-834., Doi: 10.1007/s12262-020-02114-0
14 GÖK MEHMET ALİ, KAFADAR MEHMET TOLGA, YEĞEN SERKAN FATİH (2020). Effects of Preoperative Oral Carbohydrate Loading on Preoperative and Postoperative Comfort in Patients Planned to Undergo Elective Cholecystectomy: A Prospective Randomized Controlled Clinical Trial. Iranian Red Crescent Medical Journal, 22(11), 1-6., Doi: 10.32592/ircmj.2020.22.11.107
15 GÖK MEHMET ALİ, KAFADAR MEHMET TOLGA, YEĞEN SERKAN FATİH (2019). Comparison of negative-pressure incision management system in wound dehiscence: A prospective, randomized, observational study. Journal of Medicine and Life, 12(3), 276-283., Doi: 10.25122/jml-2019-0033
16 KAFADAR MEHMET TOLGA, YALÇIN METİN, DADÜK YILDIRAY, SOYALP MURAT, GÖK MEHMET ALİ (2018). Laparoscopic Cholecystectomy for Acute Cholecystitis in Situs Inversus Totalis: An Extraordinary Approach. Eurasian Journal of Emergency Medicine, 17(2), 82-84.
17 KAFADAR MEHMET TOLGA, TEKER İBRAHİM, GÖK MEHMET ALİ, UĞURLU ESAT TAYLAN, ÇETİNKAYA ISMAİL (2018). Atraumatic splenic rupture secondary to abscess in a hemodialysis patient: a rare and fatal cause of acute abdomen diagnosed late. Journal of Surgical Case Reports,5, 1-3., Doi: 10.1093/jscr/rjy103
18 KAYA FERUDUN, KAFADAR MEHMET TOLGA, KISMET KEMAL, GÖK MEHMET ALİ, ERTAŞ ERTUĞRUL (2018). Congenital Transmesenteric Hernia Without Bowel Strangulation in a Young Adult. The Medical Bulletin Of Haseki, 56(4), 337-340., Doi: 10.4274/haseki.galenos.2022.8361
19 GÖK MEHMET ALİ, KAFADAR MEHMET TOLGA, GÜNEŞ ABDULLAH (2018). Laparoscopic treatment of hepatic hydatid disease: Şanlıurfa-Turkey experience and early clinical outcomes. Laparoscopic Endoscopic Surgical Science, 25(3), 98-102., Doi:14744/less.2018.4353171203046744-1078.03 Basım Tarihi 22/10/2022 17:41:41 Sayfa: 2
20 KAFADAR MEHMET TOLGA, YALÇIN METİN, GÖK MEHMET ALİ, AKTAŞ AYŞEGÜL, YÜREKLİ TACİTTİN SEMİH, ARSLAN AYŞEGÜL İSAL (2017). intraparenchymal Leiomyoma of the Breast: A Rare Location for an Infrequent Tumor. intraparenchymal Leiomyoma of the Breast: A RareLocation for an Infrequent Tumor, 13(3), 156-168., Doi: 10.5152/ejbh.2017.3472
21 GÖK MEHMET ALİ, KAFADAR MEHMET TOLGA, ÖTER VOLKAN (2017). Early-term elective laparoscopic resection after endoscopic detorsion in cases with sigmoid colonic volvulus. Annals of Clinical and Analytical Medicine, 8(6), 492-495., Doi: 10.4328/JCAM.5231
22 KAFADAR MEHMET TOLGA, GÖK MEHMET ALİ, ÖTER VOLKAN (2017). Late-diagnosed penetrating stab Wounds in diaphragm and herniation. Annals of Clinical and Analytical Medicine, 8(4), 367-369., Doi: 10.4328/JCAM.5103
23 ANADOLULU ALİ İHSAN, KAFADAR MEHMET TOLGA, GÖK MEHMET ALİ, ANADOLULU ZEYNEP (2017). Laparoscopic spleen-preserving distal pancreatectomy with splenic vessel preservation for pancreatic pseudocyst in a 10-year-old boy. Journal of Pediatric Surgery Case Reports, 34(1), 10-12.
Bildiriler
Ulusal ve Uluslararası Bildiriler
İnguinal Hernilerde Total Ekstraperitoneal Onarımda Balon Disseksiyonu ile Teleskopik Disseksyonun Kıyaslanması, KAFADAR MEHMET TOLGA, GÖK MEHMET ALİ (2022). 22. Ulusal Cerrahi Kongresi,
İNSİZYONEL HERNİLERDE LAPAROSKOPİK VE KONVANSİYONEL ONARIM YÖNTEMLERİ ARASINDAPOSTOPERATİF AĞRI, GÖK MEHMET ALİ, JAVADOV MIRKHALIG (2021). 8. Ulusal Fıtık Kongresi
Laparaskopık total ekstraperıitoneal (TEP) onarımında redükte edilemeyen keseler enerji
cıihazıyla lıigate edılebırlıir mı , KAFADAR MEHMET TOLGA, GÖK MEHMET ALİ (2019). 7.
Ulusal Fıtık Kongresi
TEK İNSİZYON LAPARASKOPİK TOTAL EKSTRAPERİTONEAL İNGUİNAL HERNİ ONARIMI DENEYİMİMİZ, GÖK MEHMET ALİ, DEMİR MUSTAFA (2019). 14. Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi
Laparaskopik Sleeve Gastrektomide 3D Görüntüleme Sisteminin Etkiniliği , GÖK MEHMET ALİ, KAYA FERUDUN, KAFADAR MEHMET TOLGA, AKSOY BAŞAR (2017). 2. Bariatrik ve Metabolik Cerrahi Kongresi
İnsizyonel hernide laparaskopik preperitoneal onarım, GÖK MEHMET ALİ, KAFADAR MEHMET TOLGA (2017).. 9. Cerrahi Araştırma Kongresi
ERCP Yapılan Kist Hidatikli Hastalarda Kist Küçülür mü, YALÇIN METİN, GÖK MEHMET ALİ, KAFADAR MEHMET TOLGA (2017).. 13. Türk Hepatopankreatobilier Cerrahi Kongresi
İnsizyonel Hernilerde TAPP Onarım Mümkün mü, GÖK MEHMET ALİ, AKSOY BAŞAR, KAFADAR MEHMET TOLGA, YALÇIN METİN (2017).. 6. Ulusal Fıtık Kongresi, (Özet bildiri)
HİATAL HERNİLERDE LAPAROSKOPİK YAKLAŞIM, GÖK MEHMET ALİ, YALÇIN METİN, KAFADAR MEHMET TOLGA, YILMAZ TACETTİN SEMİH, AKTAŞ AYŞEGÜL (2017).. 13. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi
KLİNİĞİMİZDE İNGUİNAL HERNİDE 3 TEKNİĞİN KARŞILAŞTIRLMASI, YALÇIN METİN, GÖK MEHMET ALİ, ÇEKİÇ TOLGA FARUK, KABALAK BİLAL, ÖTER VOLKAN, AKTAŞ AYŞEGÜL (2017). Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi
Kolon Divertikül Perforasyonlarında Hartmann Prosedürü veya Primer Anastomoz? , GÖK MEHMET ALİ, KEŞKÜŞ BRAHIM H. HÜDAVERDI, BÖZKURT AHMET ÇAĞLAR, YALÇIN METİN, YILMAZ TACETTİN SEMİH (2017).. 11. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, (Özet bildiri)
GASTROİNTESTİNAL PREKANSEROZ LEZYONLARDA ENDOSKOPİK MUKOZAL REZEKSİYONUN ROLÜ, ORMAN SÜLEYMAN, GÖK MEHMET ALİ, EREN TURGUT TUNÇ, LEBLEBİCİ METİN, ALİMOĞLU ORHAN (2015). 12. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi
PİYES MAMAOGRAFİSİNDE KİTLE YOK! NE YAPILMALIM, ESER MEHMET, HATİPOĞLU HAYAT, GÜNDOĞAN ERSİN, GÖK MEHMET ALİ, ÇETİN KENAN, ACAR AYLİN, TAN SEDAT, BİLDİK NECDET (2014).. 19. Ulusal Cerrahi Kongresi
LAPAROSKOPİK KOLESİSTEKTOMİ YAPILAN HASTALARDA TROKAR YERİ FITIĞI GELİŞİMİNDE ETKİLİ OLABİLECEK FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI, GÖK MEHMET ALİ, KÜNDEŞ MUHAMMED FİKRİ, KEMENT METİN, ATICI ALİ EMRE, KAPTANOĞLU LEVENT, İLHAN NOYAN, CAN UĞUR, BİLDİK NEJDET, VURAL SELAHATTİN (2014).. 19. ULUSAL CERRAHİ KONGRESİ
Kitaplar
Uluslararası Kitapta Bölüm
1)Genel Cerrahide Nadir Görülen Acil ve Elektif Vakalar, Bölüm adı:(Akciğere Fistülize Karaciğer KistHidatik Vakasına Acil Laparoskopik Yaklaşım) (2020)., COŞKUN MURAT, GÖK MEHMET ALİ,
Akademisyen Yayınevi, Editör:Ender ANILIR Mehmet BAYRAK Mehmet Tolga KAFADAR Mert TANAL Ali Emre NAYCI Hüseyin KILAVUZ Özlem Öndeş BAYAR, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 655, ISBN:978- 625-7275-23-1, Türkçe(Bilimsel Kitap)
2)Gastrointestinal Sistem Kanserlerinin Cerrahisi, Bölüm adı:(Karaciğerin Primer Solid MalignNeoplazileri) (2020)., GÖK MEHMET ALİ, Akademisyen Yayınevi, Editör: Hüseyin Özgür AYTAÇ, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 404, ISBN:978-605-258-949-6, Türkçe (Bilimsel Kitap)
3)Gastrointestinal Sistem Tümörleri-1, Bölüm adı:(ERKEN EVRE HASTALIKTA CERRAHİ TEDAVİ) (2019)., GÖK MEHMET ALİ, Akademisyen Yayınevi, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 493, ISBN:978-605-258-551-1, Türkçe (Bilimsel Kitap)
Editörlükler
1) Minimal İnvaziv Cerrahi, Kitap, Editör, Akademisyen Kitapevi A.Ş., 22.10.2020-15.07.2021
2. YENİ NESİLCERRAHİ, Kitap, Editör, Akademisyen Kitapevi A.Ş., 15.06.2021-15.08.2022
3. Onkolojik Cerrahi, Kitap, Editör, Akademisyen Kitapevi A.Ş., 05.04.2021-05.12.2021
4. Fıtık Cerrahisi, Kitap, Editör, Akademisyen Kitapevi A.Ş., 07.04.2020-07.11.2020
Sertifika
Hernia A to Z Fundemantals Hands on Workshop, European Hernia Society tarafından Kadavrada
Laparoskopik Fıtık Cerrahi Deneyim Sertifikası verildi. DUBAİ/ U.A.E, 28.11.2018
CADAVER TRAINING EVENT IN COLON AND RECTAL SURGERY, Kadavrada Robotik Kolorektal Cerrahi eğitimi sertifikası verildi. STONY BROOK UNİVERSİTY / NEWYORK/ USA,.04.2016